Đề thi violimpic lớp 2

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Tiến Sỹ
Ngày gửi: 20h:22' 21-09-2012
Dung lượng: 10.2 KB
Số lượt tải: 90
Số lượt thích: 0 người
BÀI THI SỐ 2
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1: Số bé nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của số đó bằng 4 là số 
Câu 2: Số bé nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của số đó bằng 3 là số 
Câu 3: Số lớn nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 10 là số 
Câu 4: 94 - 63 = 
Câu 5: 86 – = 14
Câu 6: – 26 = 21
Câu 7: 87 – = 24
Câu 8: Hiện nay Mai 7 tuổi còn bố Mai 40 tuổi. Tính tổng số tuổi của hai bố con Mai. Trả lời:Hiện nay tổng số tuổi của hai bố con Mai là tuổi.
Câu 9: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 2 chữ số lớn hơn 37? Trả lời: Có tất cả số tự nhiên có 2 chữ số lớn hơn 37.
Câu 10: Hãy cho biết từ số 24 đến số 78 có tất cả bao nhiêu số tự nhiên? Trả lời: Từ số 24 đến số 78 có tất cả số tự nhiên.
BÀI THI SỐ 2
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1: 86 - 25 = 
Câu 2: Số bé nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của số đó bằng 5 là số 
Câu 3: Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là số 
Câu 4: Số lớn nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 8 là số .
Câu 5: Một cửa hàng buổi sáng bán được 20 chiếc quạt, buổi chiều bán được 15 chiếc quạt. Hỏi ngày hôm đó cửa hàng bán được bao nhiêu chiếc quạt ? Trả lời:Ngày hôm đó cửa hàng bán được chiếc quạt.
Câu 6: Có tất cả số có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của mỗi số đó bằng 6.
Câu 7: – 45 = 51
Câu 8: – 36 = 63
Câu 9: Hãy cho biết từ số 35 đến số 86 có tất cả bao nhiêu số tự nhiên? Trả lời: Từ số 35 đến số 86 có tất cả số tự nhiên.
Câu 10: Hãy cho biết có bao nhiêu số tự nhiên lớn hơn 26 nhưng nhỏ hơn 79? Trả lời: Có số tự nhiên lớn hơn 26 nhưng nhỏ hơn 79.