Đề thi violimpic lớp 2


(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Tiến Sỹ
Ngày gửi: 20h:22' 21-09-2012
Dung lượng: 10.2 KB
Số lượt tải: 90
Số lượt thích: 0 người
BÀI THI SỐ 2
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1: Số bé nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của số đó bằng 4 là số 
Câu 2: Số bé nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của số đó bằng 3 là số 
Câu 3: Số lớn nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 10 là số 
Câu 4: 94 - 63 = 
Câu 5: 86 – = 14
Câu 6: – 26 = 21
Câu 7: 87 – = 24
Câu 8: Hiện nay Mai 7 tuổi còn bố Mai 40 tuổi. Tính tổng số tuổi của hai bố con Mai. Trả lời:Hiện nay tổng số tuổi của hai bố con Mai là tuổi.
Câu 9: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 2 chữ số lớn hơn 37? Trả lời: Có tất cả số tự nhiên có 2 chữ số lớn hơn 37.
Câu 10: Hãy cho biết từ số 24 đến số 78 có tất cả bao nhiêu số tự nhiên? Trả lời: Từ số 24 đến số 78 có tất cả số tự nhiên.
BÀI THI SỐ 2
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1: 86 - 25 = 
Câu 2: Số bé nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của số đó bằng 5 là số 
Câu 3: Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là số 
Câu 4: Số lớn nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 8 là số .
Câu 5: Một cửa hàng buổi sáng bán được 20 chiếc quạt, buổi chiều bán được 15 chiếc quạt. Hỏi ngày hôm đó cửa hàng bán được bao nhiêu chiếc quạt ? Trả lời:Ngày hôm đó cửa hàng bán được chiếc quạt.
Câu 6: Có tất cả số có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của mỗi số đó bằng 6.
Câu 7: – 45 = 51
Câu 8: – 36 = 63
Câu 9: Hãy cho biết từ số 35 đến số 86 có tất cả bao nhiêu số tự nhiên? Trả lời: Từ số 35 đến số 86 có tất cả số tự nhiên.
Câu 10: Hãy cho biết có bao nhiêu số tự nhiên lớn hơn 26 nhưng nhỏ hơn 79? Trả lời: Có số tự nhiên lớn hơn 26 nhưng nhỏ hơn 79.