Chu vi hình tam giác - chu vi hình tứ giác


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thoa
Ngày gửi: 19h:27' 01-04-2009
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 149
Số lượt thích: 0 người
`
Người thực hiện: Ngô Thị Ninh Trường tiểu học Mạo Khê A
Thứ ba ngày 17 tháng 3 năm 2009
Toán
Hình chữ nhật
Hình tròn
Hình tam giác
Hìnhtứ giác
Hình vuông
Hình tứ giác
Thứ ba ngày 17 tháng 3 năm 2009
Toán
A
C
B
- Hình tam giác ABC có ba cạnh là: AB ; BC ; CA.
3 cm
5 cm
4 cm
3 cm + 5 cm + 4 cm = 12 cm
- Tổng độ dài các cạnh của hình tam giác ABC là:
- Ta nói rằng: Chu vi của tam giác ABC là 12 cm.
Kết luận: Muốn tính chu vi hình tam giác ta tính tổng độ dài các cạnh của hình tam giác đó.
Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác
Thứ ba ngày 17 tháng 3 năm 2009
Toán
Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác
E
D
H
G
- Hình tứ giác DEGH có bốn cạnh là: DE ; EG ; GH ; HD.
Tổng độ dài các cạnh của tứ giác DEGH là:
3 cm + 2 cm + 4 cm + 6 cm = 15 cm
3 cm
6 cm
2 cm
4 cm
- Chu vi hình tứ giác DEGH là 15 cm
Kết luận: Muốn tính chu vi hình tứ giác ta tính tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác đó.
Thứ ba ngày 17 tháng 3 năm 2009
Toán
Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác
Kết luận: Muốn tính chu vi hình tam giác hay chu vi hình tứ giác ta tính tổng độ dài các cạnh của hình tam giác hay hình tứ giác đó.
Thứ ba ngày 17 tháng 3 năm 2009
Toán
Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác
8 cm
12 cm
10 cm
Bài giải
8 + 10 + 12 = 30 ( cm )
Chu vi hình tam giác là:
Đáp số: 30 cm
Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là: 8 cm ; 12 cm ; 10 cm.
Bài 1:
a)
Thứ ba ngày 17 tháng 3 năm 2009
Toán
Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác
Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là: 8 cm ; 12 cm ; 10 cm.
Bài 1:
a)
b) 30 dm ; 40 dm ; 20 dm.
c) 15 cm ; 20 cm ; 30 cm.
Nhóm 1
Nhóm 2
Bài giải
30 + 40 + 20 = 90 ( dm )
Chu vi hình tam giác là:
Đáp số: 90 dm
Bài giải
15 + 20 + 30 = 65 ( cm )
Chu vi hình tam giác là:
Đáp số: 65 cm
Thứ ba ngày 17 tháng 3 năm 2009
Toán
Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác
Bài tập 2: Tính chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh là:
Nhóm 1
Nhóm 2
a) 5 dm ; 6 dm ; 7 dm ; 8 dm.
b) 20 cm ;20 cm ;30 cm; 30 cm.
Bài giải
5 + 6 + 7 + 8 = 26 ( dm )
Chu vi hình tứ giác là:
Đáp số: 26 dm
Bài giải
20 + 20 + 30 + 30 = 100 ( cm )
Chu vi hình tứ giác là:
Đáp số: 100 cm
Thứ ba ngày 17 tháng 3 năm 2009
Toán
Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác
a) Đo độ dài các cạnh của hình tứ giác ABCD rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm:
b) Tính chu vi tứ giác ABCD ?
Bài tập 3.
. cm
. cm
. cm
. cm
A
B
C
D
3
3
3
3
Bài giải
3 + 3 + 3 + 3 = 12 ( cm )
Hay: 3 x 4 = 12 ( cm )
Chu vi hình tứ giác là:
Đáp số: 12 cm
Thứ ba ngày 17 tháng 3 năm 2009
Toán
Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác
Muốn tính chu vi hình tam giác hay chu vi hình tứ giác ta tính tổng độ dài các cạnh của hình tam giác hay hình tứ giác đó.
Kết luận
Trường tiểu học mạo khê a
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Hết giờ