Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 3. Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Gà
  Ngày gửi: 19h:51' 26-09-2012
  Dung lượng: 10.1 MB
  Số lượt tải: 868
  Số lượt thích: 2 người (Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trần Thị Thu Hằng)
  Bài giảng Giáo dục công dân lớp 10
  Bài 3
  Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất
  Sinh viên thực hiện : Đỗ Hoàng Long
  Lớp k60A – Khoa Giáo dục Quốc phòng
  Mã sinh viên: 605610040
  Email address: tieu.long8x@gmail.com  Bài giảng có sự tham khỏa qua một số
  nguồn tư liệu và vẫn còn nhiều thiếu sót.
  Rất mong nhận được sự ủng hộ và đóng
  góp ý kiến của mọi người.

  Kiểm tra bài cũ
  Câu hỏi: hãy phân biệt sự khác biệt giữa đối tượng
  nghiên cứu của triết học và các môn khoa học
  cụ thể khác. Cho ví dụ.

  Trước khi vào bài mới mời các em xem
  một đoạn video clip

  Click !!!
  Nội dung bài học

  1. Thế giới vật chất luôn vận động.
  a . Vận động là gì ?
  b. Vận động là phương thức tồn tại của thế giới vật chất .
  c. Các hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất .

  2. Thế giới vật chất luôn phát triển.
  a. Thế nào là phát triển ?
  b. Phát triển là khuynh hướng tất yếu của thế giới vật chất .

  3. Bài học

  Bài 3: Sự vận động phát triển của thế giới vật chất
  Yêu cầu:
  Hiểu được thế nào là vận động. Giải thích được
  vận động là phương thức tồn tại của các sự vật hiện
  tượng trong thế giới khách quan.

  Hiểu được thế nào là phát triển, giải thích được
  phát triển là khuynh hướng tất yếu của quá trình vận
  động của sự vật và hiện tượng trong thế giới khách
  quan.

  Xem xét sự vật và hiện tượng trong sự vận động
  và phát triển không ngừng của chúng, tránh các
  quan niệm cứng nhắc, thái độ thành kiến, bảo thủ
  trong cuộc sống.
  1. Thế giới vật chất luôn luôn vận động

  a. Thế nào là vận động ?

  Nếu nói rằng: “con tàu đang vận động còn đường tàu thì không”, ý kiến em thế nào?
  Vận động ???

  Câu hỏi:
  Em hãy nêu ví dụ về các sự vật, hiện tượng đang vận động xung quanh chúng ta ?
  + Sự vật quan sát được.
  + Sự vật không quan sát được.
  suy nghĩ đưa ra câu trả lời
  Một số ví dụ của sự vận động
  - Đi học từ nhà đến trường.
  - Sóng biển đánh vào bờ.
  - Cây đang xanh tốt.
  - Ánh sáng mặt trời chiếu sáng vào nhà.
  - Con lắc lắc qua lại trong không khí.
  - Học từ lớp 1 đến lớp 12
  - Xã hội loài người phát triển từ nguyên thuỷ đến xã hội chủ nghĩa…
  Một số hình ảnh về sự vận động
  Nước được đun sôi

  Funy Picture

  Vận động là mọi sự biến đổi ( biến hóa ) nói chung của các sự vật hiện tượng trong giới tư nhiên và đời sống xã hội.

  Vận động hiểu theo nghĩa chung nhất bao gồm tất cả mọi sự thay đổi và mọi quá trình diễn ra trong vũ trụ, kể từ sự thay đổi vị trí đơn giản cho đến tư duy.
  Ph.Ănghen

  b. Vận động là phương thức tồn tại của thế giới vật chất:
  Vật chất chỉ có thể tồn tại thông qua cách vận
  động và thông qua sự vận động mà sự vật hiện
  tượng thể hiện sự tồn tại và đặc tính của mình.

  Cây xanh tồn tại khi hấp thụ ánh sáng, dinh dưỡng và trao đổi chất
  Trái đất tồn tại khi quay quanh mặt trời


  Vậy vận động là thuộc tính vốn có của vật chất, là phương thức tồn tại của các sự vật hiện tượng tự nhiên và xã hội.  Một sự vật không vận động thì không có
  gì để mà nói về nó cả.
  Ph.Ănghen


  c. Các hình thức vận động của thế giới vật chất
  Triết học Mác-Lênin khái quát thành năm hình
  thức cơ bản của thế giới vật chất từ thấp đến cao
  như sau:
  XH
  S
  H
  V
  C
  C: Vận động cơ học

  V: Vận động vật lí

  H: Vận động hóa học

  S: Vận động sinh học

  XH: Vận động xã hội
  VẬN ĐỘNG CƠ HỌC
  VẬN ĐỘNG VẬT LÍ
  VẬN ĐỘNG HÓA HỌC
  VẬN ĐỘNG SINH HỌC
  VẬN ĐỘNG XÃ HỘI
  CỘNG SẢN NGUYÊN THỦY
  CHIẾM HỮU NÔ LỆ
  PHONG KIẾN
  TƯ BẢN CHỦ NGHĨA
  CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA
  C
  L
  H
  S
  XH
  Thứ bậc các hình thức vận động
  Giữa các hình thức vận động có những đặc điểm riêng.
  Giữa chúng có mối quan hệ hữu cơ với nhau.
  Trong những điều kiện nhất định, chúng có thể chuyển hoá lẫn nhau.
  Khi xem xét các sự vật, hiện tượng
  trong tự nhiên, trong xã hội xem xét
  chúng trong trạng thái vận động,
  không ngừng biến đổi, tránh các quan
  điểm cứng nhắc, bất biến.

  Bài học thực tiễn
  2. Thế giới vật chất luôn luôn phát triển
  a. Thế nào là phát triển ?  Cây con
  Cây ra hoa
  Kết quả
  CỘNG SẢN NGUYÊN THỦY
  CỘNG SẢN NGUYÊN THỦY
  CỘNG SẢN NGUYÊN THỦY
  CHIẾM HỮU NÔ LỆ
  PHONG KIẾN
  TƯ BẢN CHỦ NGHĨA
  CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA
  Sự vận động của xã hội loài người
  - Sự vận động và phát triển của sự vật
  hiện tượng có quan hệ mật thiết với nhau,
  không có vận động thì không có sự phát
  triển nào cả. Sự vận động đi theo chiều
  hướng khác nhau, song vận động tiến lên
  vẫn là khuynh hướng chung của sự vận
  động.

  Như vậy sự vận động và phát triển
  quan hệ với nhau như thế nào?
  VẬN ĐỘNG

  PHÁT TRIỂN
  - Phát triển là một khái niệm dùng để
  khái quát những vận động theo chiều
  hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn
  giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện
  đến hoàn thiện hơn. Cái mới ra đời
  thay thế cái cũ, cái tiến bộ ra đời thay
  thế cái lạc hậu.

  Vận động theo hướng tiến lên
  Từ thấp cao
  Từ đơn giản phức tạp
  Từ kém hoàn thiện

  Cái mới ra đời thay thế cái cũ, cái tiến bộ ra đời thay thế cái lạc hậu.
  hoàn thiện
  hơn
  Sự phát triển
  diễn ra
  Giới tự nhiên
  Xã hội
  Tư duy
  Để hiểu rõ hơn về phát triển xin mời các em xem đoạn video clip sau


  Click to switch
  b. Phát triển là khuynh hướng tất yếu của thế giới vật chất
  Quá trình phát triển của các sự vật hiện tượng không diễn ra một cách đơn giản, thẳng tắp mà diễn ra một cách quanh co, phức tạp, có đôi lúc thụt lùi tạm thời.
  Đi xuống
  Đi lên
  Đỉnh điểm
  Như vậy, khuynh hướng tất yêu của quá trình phát triển là cái mới ra đời thay thế cái cũ, cái tiến bộ thay thế cái lạc hậu.

  Cái cũ
  Cái mới
  Cái lạc hậu
  Cái tiến bộ
  Câu hỏi: Vận dụng quan điểm trên em hãy phân tích cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nước ta trong gian đoạn từ năm 1945~1954.
  Cuộc kháng chiến chống Pháp của chúng ta diễn ra rất khó khăn , phức tạp , lực lượng của chúng ta tuy yếu so với địch , lương thực , thực phẩm cho quân và dân thiếu thốn ... Có những lúc tưởng như thất bại , song cuối cùng chúng ta cũng đi đến thắng lợi.
  Với quan niệm về sự phát triển, chúng ta càng hiểu rằng khi xem xét một sự vật, hiện tượng, hoặc đánh giá một con người, cần phát hiện ra những nét mới, ủng hộ cái tiến bộ, tránh mọi thái độ thành kiến bảo thủ.

  Bài học thực tiễn
  a. Sự dao động của con lắc
  b. Sự biến đổi của công cụ lao động từ đồ đá đến kim loại
  c. Ma sát sinh ra nhiệt
  d. Chim bay
  đ. Sự chuyển hóa của các chất hóa học
  e. Cây cối ra hoa, kết quả
  g. Nước bay hơi
  h. Sự trao đổi chất giữa cơ thể sống và môi trường
  i. Sự thay đổi chế độ xã hội từ nguyên thủy đến nay


  XH  Hóa
  Sinh

  Sinh
  XH
  Tất cả các sự vật hiện tượng trên đang vận động,
  đứng im chỉ là tương đối
  X
  X
  X
  X
  X
  X
  X
  a) Sự biến hoá của sinh vật từ đơn bào đến đa bào
  b) Sự thoái hoá của một loài động vật
  c) Cây cối khô héo
  d) Nước đun nóng bốc thành hơi, hơi nước gặp lạnh ngưng tụ thành nước

  1/ Theo quan điểm triết học Mác-Lênin thế nào là vận động?
  2/ Vận động là phương thức tồn tại của thế giới vật chất.
  3/ Phân biệt được các hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất.
  4/ Theo quan điểm triết học Mác-Lênin thế nào là phát triển?
  5/ Phát triển là khuynh hướng tất yếu của thế giới vật chất.


  + Thế nào là một mâu thuẫn?
  + Mâu thuẫn được giải quyết như thế nào?


   
  Gửi ý kiến