Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  bài 10 ; Đề tài cuộc sống xung quanh em

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Đăng Thủy
  Ngày gửi: 14h:56' 28-09-2012
  Dung lượng: 17.2 MB
  Số lượt tải: 118
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THCS BÌNH YÊN
  GIÁO SINH : LÊ ĐĂNG THỦY
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Em hãy trình bày lại các bước tiến hành một bài vẽ tĩnh vật
  B1 . Kẻ khung hình chung
  B2 . Xác định tỉ lệ , và phác hình băng nét thẳng
  B3 . Vẽ hình chi tiết
  B4 . Vẽ màu
  I. Tìm và chọn nội dung đề tài
  VẼ TRANH
  Bài 10
  Đề tài gia đình:
  Đề tài trường học:
  Đề tài xã hội:
  Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi.
  Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ.
  Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp.
  Đề tài cuộc sống quanh em
  I. Tìm và chọn nội dung đề tài
  - Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi.
  Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ.
  Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp.
  Nhóm 1
  Nhóm 2
  Nhóm 3
  Nhóm 4
  Thảo luận nhóm
  Tìm hiểu về những bức tranh có kí hiệu A xem chúng thuộc nội dung đề tài nào?
  Tìm hiểu về những bức tranh có kí hiệu B xem chúng thuộc nội dung đề tài nào?
  Tìm hiểu về những bức tranh có kí hiệu C xem chúng thuộc nội dung đề tài nào?
  Tìm hiểu về những bức tranh có kí hiệu D xem chúng thuộc nội dung đề tài nào?
  Bài 10
  VẼ TRANH
  Đề tài cuộc sống quanh em
  I. Tìm và chọn nội dung đề tài
  - Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi.
  Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ.
  Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp.
  Thảo luận nhóm
  Bài 10
  VẼ TRANH
  Đề tài cuộc sống quanh em
  I. Tìm và chọn nội dung đề tài
  - Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi.
  Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ.
  Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp.
  Thảo luận nhóm
  Bài 10
  VẼ TRANH
  Đề tài cuộc sống quanh em
  I. Tìm và chọn nội dung đề tài
  - Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi.
  Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ.
  Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp.
  Thảo luận nhóm
  Bài 10
  VẼ TRANH
  Đề tài cuộc sống quanh em
  I. Tìm và chọn nội dung đề tài
  - Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi.
  Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ.
  Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp.
  Thảo luận nhóm
  Bài 10
  VẼ TRANH
  Đề tài cuộc sống quanh em
  I. Tìm và chọn nội dung đề tài
  - Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi.
  Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ.
  Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp.
  Còn có nhiều nội dung đề tài khác:
  Lễ hội
  Thể thao
  Bài 10
  VẼ TRANH
  Đề tài cuộc sống quanh em
  I. Tìm và chọn nội dung đề tài
  - Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi.
  Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ.
  Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp.
  Còn có nhiều nội dung đề tài khác:
  Lễ hội
  Thể thao
  Y tế
  Giao thông
  Bài 10
  VẼ TRANH
  Đề tài cuộc sống quanh em
  I. Tìm và chọn nội dung đề tài
  - Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi.
  Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ.
  Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp.
  Còn có nhiều nội dung đề tài khác:
  Lễ hội
  Thể thao
  Y tế
  Giao thông
  Lao động
  Nội trợ
  VẼ TRANH
  Bài 10
  Đề tài cuộc sống quanh em
  I. Tìm và chọn nội dung đề tài
  - Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi.
  Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ.
  Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp.
  Còn có nhiều nội dung đề tài khác:
  Lễ hội
  Thể thao
  Y tế
  Giao thông
  Lao động
  Nội trợ
  Vui chơi
  Buôn bán họp chợ
  Bài 10
  VẼ TRANH
  Đề tài cuộc sống quanh em
  I. Tìm và chọn nội dung đề tài
  Cuộc sống xung quanh ta có rất nhiều hoạt động như: Học tập, vui chơi, giải chí, lễ hội, du lịch. Những hoạt động đó là nguồn cảm xúc vô tận tác động vào chúng ta. Để từ đó mỗi người chúng ta thêm yêu cuộc sống, yêu lao động, yêu thiên nhiên đất nước và con nguời.
  - Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi.
  Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ.
  Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp.
  Còn có nhiều nội dung đề tài khác: Lễ hội, thể thao, y tế, giao thông, lao động,
  nội trợ, vui chơi và buôn bán họp chợ.
  Bài 10
  VẼ TRANH
  Đề tài cuộc sống quanh em
  I. Tìm và chọn nội dung đề tài
  Cuộc sống xung quanh ta có rất nhiều hoạt động như: Học tập, vui chơi, giải trí, lễ hội, du lịch. Những hoạt động đó là nguồn cảm xúc vô tận tác động vào chúng ta. Để từ đó mỗi người chúng ta thêm yêu cuộc sống, yêu lao động, yêu thiên nhiên đất nước và con nguời.
  - Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi.
  Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ.
  Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp.
  Còn có nhiều nội dung đề tài khác: Lễ hội, thể thao, y tế, giao thông, lao động,
  nội trợ, vui chơi và buôn bán họp chợ.
  Bài 10
  VẼ TRANH
  Đề tài cuộc sống quanh em
  I. Tìm và chọn nội dung đề tài
  - Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi.
  Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ.
  Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp.
  Còn có nhiều nội dung đề tài khác: Lễ hội, thể thao, y tế, giao thông, lao động,
  nội trợ, vui chơi và buôn bán họp chợ.
  II. Cách vẽ
  Các bước tiến hành bài vẽ tranh
  Bước 1: Tìm chọn nội dung đề tài
  Bước 2: Tìm bố cục, sa?p xờ?p hi`nh a?nh cho ho?p li?
  Bước 3: Vẽ hình chi tiờ?t
  Bước 4: Vẽ màu
  Bài 10
  VẼ TRANH
  Đề tài cuộc sống quanh em
  Nụ?i dung vui choi , lờ~ hụ?i
  I. Tìm và chọn nội dung đề tài
  II. Cách vẽ
  Bước 1: Tìm chọn nội dung đề tài
  Bước 2: Tìm bố cục, vẽ phác
  Bước 3: Vẽ hình vào mảng
  Bước 1: Vẽ màu
  Tham khảo một vài các sắp xếp bố cục
  B
  A
  c
  d
  2
  1
  3
  4
  Bài 10
  VẼ TRANH
  Đề tài cuộc sống quanh em
  tranh tham khảo
  tranh tham khảo
  I. Tìm và chọn nội dung đề tài
  - Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi.
  Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ.
  Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp.
  Còn có nhiều nội dung đề tài khác: Lễ hội, thể thao, y tế, giao thông, lao động,
  nội trợ, vui chơi và buôn bán họp chợ.
  II. Cách vẽ
  Các bước tiến hành bài vẽ tranh
  Bước 1: Tìm chọn nội dung đề tài
  Bước 2: Tìm bố cục, vẽ phác
  Bước 3: Vẽ hình vào mảng
  Bước 1: Vẽ màu
  Em hãy vẽ một bức tranh về đề tài cuộc sống quanh em theo ý thích
  (trên khổ giấy A4)
  III/ Thực hành :
  Bài 10
  VẼ TRANH
  Đề tài cuộc sống quanh em
  I. Tìm và chọn nội dung đề tài
  - Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi.
  Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ.
  Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp.
  Còn có nhiều nội dung đề tài khác: Lễ hội, thể thao, y tế, giao thông, lao động,
  nội trợ, vui chơi và buôn bán họp chợ.
  II. Cách vẽ
  Các bước tiến hành bài vẽ tranh
  Bước 1: Tìm chọn nội dung đề tài
  Bước 2: Tìm bố cục, vẽ phác
  Bước 3: Vẽ hình vào mảng
  Bước 1: Vẽ màu
  Em hãy vẽ một bức tranh về đề tài cuộc sống quanh em theo ý thích
  (trên khổ giấy A4)
  III/ Thực hành :
  Tiêu chí đánh giá bài vẽ:
  - Rõ nội dung đề tài
  - Bố cục
  - Hình vẽ
  IV/ Bài tập về nhà
  - Hoàn thành bài vẽ (nếu chưa vẽ xong ở lớp)
  - Chuẩn bị cho bài học sau
  Bài 10
  VẼ TRANH
  Đề tài cuộc sống quanh em
   
  Gửi ý kiến