Bài 11 Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Vân
Ngày gửi: 20h:15' 01-10-2012
Dung lượng: 72.0 KB
Số lượt tải: 123
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA BÀI CŨ
Cho biểu thức
246 + 30
246 + 30 +15
Mỗi số hạng của tổng có chia hết cho 6 không ?Không tính các tổng ,xét xem các tổng đó có chia hết cho 6 không ?
DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, CHO 5
1 Nhận xét mở đầu
2 Dấu hiệu chia hết cho 2
Các số có chữ số tận cùng là 0 đều chia hết cho 2 và chia hết cho 5
Các số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2
Phiếu học tập 1
Trong các số sau, số nào chia hết cho 2, số nào không chia hết cho 2?
328 ; 1437 ; 895; 1234
3 Dấu hiệu chia hết cho 5
Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5 và chỉ những số đó mới chia hết cho 5
Phiếu học tập 2
Bài tập 91 SGK
Trong các số sau, số nào chia hết cho 2, số nào không chia hết cho 5
625; 850; 1546 ; 785; 6321
Bài tập 92 SGK Hoạt động nhóm
Cho các số 2141; 1345; 4620; 234.Trong các số
a)Số nào chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5
b)Số nào chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2
c)Số nào chia hết cho cả 2 và 5
d)Số nào không chia hết cho cả 2 và 5
Bài tập 94 SGK
Không thực hiện phép chia , hãy tìm số dư khi chia cho mỗi số sau đây cho 2, cho 5
813; 264; 736; 6547
Bài tập về nhà
Bài tập 96; 97; 98; 99; 100 SGK trang 39