Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài thực hành 4. Bảng điểm của lớp em

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Ngọc Thủy
  Ngày gửi: 21h:24' 04-10-2012
  Dung lượng: 901.5 KB
  Số lượt tải: 356
  Số lượt thích: 0 người
  BTH 4: BẢNG ĐiỂM CỦA LỚP EM.
  SV: Nguyễn Thị Ngọc Thủy
  Lớp: SPTin k36
  1
  BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EM
  BÀI TẬP 1. Lập trang tính và sử dụng công thức
  Khởi động chương trình bảng tính Excel và mở bảng tính có tên Danh sach lop em (đã được lưu trong bài thực hành 1)
  a) Nhập điểm thi các môn như hình 30
  b) Sử dụng công thức thích hợp để tính trung
  bình của các bạn trong cột Điểm trung bình
  c) Tính điểm trung bình của cả lớp và ghi vào ô
  dưới cùng của cột điểm trung bình.
  d) Lưu bảng tính với tên Bang diem lop em.
  Bài thực hành 4
  2
  BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EM
  BÀI TẬP 1. Lập trang tính và sử dụng công thức
  a) Nhập điểm thi các môn như hình 30
  Bài thực hành 4
  3
  Bài thực hành 4
  BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EM
  BÀI TẬP 1. Lập trang tính và sử dụng công thức
  b) Sử dụng công thức thích hợp để tính điểm trung bình của các bạn trong cột Điểm trung bình.
  Điểm trung bình được tính như thế nào (giả sử các môn đều có hệ số là 1)?
  Điểm trung bình:
  (điểm Toán + điểm Vật lí + điểm Ngữ văn)/3
  4
  Bài thực hành 4
  BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EM
  BÀI TẬP 1. Lập trang tính và sử dụng công thức
  b) Bảng kết quả.
  5
  Bài thực hành 4
  BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EM
  BÀI TẬP 1. Lập trang tính và sử dụng công thức
  c) Tính điểm trung bình của cả lớp và ghi vào ô dưới cùng của cột điểm trung bình.
  Công thức:
  =(F3+F4+F5+F6+F7+F8+F9+F10+F11+F12+F13+F14+F15)/13
  6
  Bài thực hành 4
  BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EM
  BÀI TẬP 1. Lập trang tính và sử dụng công thức
  c) Bảng kết quả
  7
  Bài thực hành 4
  BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EM
  BÀI TẬP 1. Lập trang tính và sử dụng công thức
  d) Lưu bảng tính với tên Bang diem lop em.
  File ? Save as
  8
  Bài thực hành 4
  BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EM
  BÀI TẬP 2.
  Mở bảng tính So theo doi the luc đã được lưu trong bài tập 4 của bài thực hành 2 và tính chiều cao trung bình, cân nặng trung bình của các bạn trong lớp em. Lưu trang tính sau khi đã thực hiện.
  9
  Bài thực hành 4
  BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EM
  BÀI TẬP 2.
  Em hãy viết công thức tính chiều cao trung bình và cân nặng trung bình vào bảng tính Sổ theo dõi thể lực.
  Chiều cao trung bình:
  =(D3+D4+D5+D6+D7+D8+D9+D10+D11+D12+D13+D14+D15)/13
  Cân nặng trung bình:
  =(E3+E4+E5+E6+E7+E8+E9+E10+E11+E12+E13+E14+E15)/13
  10
  Bài thực hành 4
  BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EM
  BÀI TẬP 2.
  Bảng kết quả
  11
  Bài thực hành 4
  BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EM
  BÀI TẬP 3. Sử dụng hàm AVERAGE, MAX, MIN
  a) Hãy sử dụng hàm thích hợp để tính lại các kết quả đã tính trong Bài tập 1 và so sánh với cách tính bằng công thức.
  b) Sử dụng hàm AVERAGE để tính điểm trung bình từng môn học của cả lớp trong dòng điểm trung bình.
  c) Hãy sử dụng hàm MAX, MIN để xác định điểm trung bình cao nhất và điểm trung bình thấp nhất.
  12
  Bài thực hành 4
  BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EM
  BÀI TẬP 3. Sử dụng hàm AVERAGE, MAX, MIN
  a) Hãy sử dụng hàm thích hợp để tính lại các kết quả đã tính trong Bài tập 1 và so sánh với cách tính bằng công thức.
  Yêu cầu thực hành:
  - Mở bảng tính Bang diem lop em.
  - Xóa dữ liệu ở cột điểm trung bình.
  - Sử dụng hàm Average để tính lại điểm trung binh.
  - So sánh với cách tính bằng công thức ở bài tập 1
  13
  Bài thực hành 4
  BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EM
  BÀI TẬP 3. Sử dụng hàm AVERAGE, MAX, MIN
  b) Sử dụng hàm AVERAGE để tính điểm trung bình từng môn học của cả lớp trong dòng điểm trung bình.
  14
  Bài thực hành 4
  BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EM
  BÀI TẬP 3. Sử dụng hàm AVERAGE, MAX, MIN
  b) Bảng kết quả
  15
  Bài thực hành 4
  BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EM
  E. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
  -Xem lại các bài tập vừa làm.
  -Xem cú pháp hàm Sum, Max, Min.
  -Xem trước và viết công thức theo các yêu cầu ở bài tập 3c, 4 . Chuẩn bị tiết sau thực hành tiếp.
  16
   
  Gửi ý kiến