dem den 4, nhan biet so luong trong pham vi 4


(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Thị Huế
Ngày gửi: 21h:58' 08-10-2012
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 971
Số lượt thích: 0 người
Phòng giáo dục và đào tạo huyện ân thi
Trường mầm non tiền phong
nhiệt liệt chào mừng
các thầy cô giáo về dự hội giảng
Giáo viên: Dương Thị Huế
GIÁO ÁN :Làm quen với toán
Đề tài: Dạy trẻ nhận biết các nhóm có 4 đối tượng – Đếm đến 4 – NB SỐ 4
Chủ đề: Gia đình
Hoạt động 1:
* Ôn nhận biết số lượng trong phạm vi 1, 2, 3
3
4
4
Hoạt động 2:
Tạo nhóm có số lượng là 4 Đếm đến 4 NB số 4
4
4
2
4
4
Hoạt động 2:
Tạo nhóm có số lượng là 4 Đếm đến 4 NB số 4Củng cốTrò chơi: làm quen với sách
Trò chơi: tìm Số NHà