Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Quốc
  Ngày gửi: 22h:35' 17-10-2012
  Dung lượng: 6.6 MB
  Số lượt tải: 92
  Số lượt thích: 0 người
  Toỏn
  4/2
  Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2011
  Bài cũ
  Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2011
  Tính bằng cách thuận tiện
  265 + 79 + 35

  =265 + 35+79

  = 300 + 79

  = 379

  Hãy nêu tính chất kết hợp của phép cộng
  Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba , ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba

  Kiểm tra bài cũ
  Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2011
  Bài mới
  Thứ ba, ngày 11 tháng 10 năm 2011
  Toán
  TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU
  CỦA HAI SỐ ĐÓ
  Bài toán: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số là 10.
  Tìm hai số đó
  Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2011

  Em hãy cho biết: đề bài cho ta biết gì ?
  Đề bài cho ta biết : Tổng của hai số là 70, và Hiệu của hai số đó là 10
  Đề bài yêu cầu ta tìm hai số đó

  Đề bài yêu cầu ta tìm gì ?

  Bài toán: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số là 10.
  Tìm hai số đó
  Thứ ba, ngày 11 tháng 140 năm 2011
  Toán
  TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU
  CỦA HAI SỐ ĐÓ
  Bài toán: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số là 10.
  Tìm hai số đó
  Số lớn:
  Số bé:
  10
  70
  ?
  ?
  Cách thứ nhất:
  Bài giải
  Hai lần số bé là:
  70 - 10 = 60
  Số bé là:
  60 : 2 = 30
  Số lớn là:
  30 + 10 = 40
  Đáp số: Số lớn: 40;
  Số bé: 30
  Số bé = ( 70 – 10 ) : 2 = 30
  Tổng
  Hiệu
  Nhận xét:
  Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2
  Thứ ba, ngày 11 tháng 10 năm 2011
  Toán
  TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀHIỆU
  CỦA HAI SỐ ĐÓ
  Bài toán: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số là 10.
  Tìm hai số đó
  Cách thứ hai:
  Số lớn:
  Số bé:
  10
  70
  ?
  ?
  Bài giải
  Hai lần số lớn là:
  70 + 10 = 80
  Số lớn là:
  80 : 2 = 40
  Số bé là:
  40 - 10 = 30
  Đáp số: Số lớn: 40
  Số bé: 30
  Số lớn = ( 70 + 10 ) : 2 = 40
  Nhận xét:
  Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2
  Tổng
  Hiệu
  Muốn tìm số lớn ta lấy tổng cộng hiệu, rồi sau đó chia cho 2
  Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2
  Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2
  Muốn tìm số bé ta lấy tổng trừ hiệu, rồi sau đó chia cho 2
  Quy tắc tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó là:
  Thứ ba, ngày 11 tháng 10 năm 2011
  Toán

  TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU
  CỦA HAI SỐ ĐÓ
  Kết luận:
  Thứ ba, ngày 11 tháng 10 năm 2011
  Toán
  TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU
  CỦA HAI SỐ ĐÓ
  Bài toán: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số là 10.Tìm hai số đó ?

  Cách ngắn gọn 1 :
  Số lớn là :

  Số bé là

  Đáp số : số lớn:40
  Số bé : 30
  Tóm tắt
  Bài làm
  (Tổng – Hiệu) : 2
  (Tổng +Hiệu) : 2
  (70 + 10):2 = 40
  (70 – 10):2 =30
  Số lớn:
  Số bé:
  10
  70
  ?
  ?
  Thứ ba, ngày 11 tháng 10 năm 2011
  Toán
  TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU
  CỦA HAI SỐ ĐÓ
  Bài toán: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số là 10.Tìm hai số đó ?

  Số lớn:
  Số bé:
  10
  70
  ?
  ?
  Cách ngắn gọn 2:
  Số bé là :

  Số lớn là :

  (Đáp số : số bé :30
  Số lớn : 40
  Bài làm
  Tóm tắt
  (70 + 10) : 2 = 40
  (70 – 10) : 2 = 30
  (Tổng – Hiệu) : 2
  (Tổng +Hiệu) : 2
  (70 – 10) : 2 = 30
  (70 +10) : 2 = 40
  Thứ ba, ngày 11 tháng 10 năm 2011
  Toán
  TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU
  CỦA HAI SỐ ĐÓ
  Bài tập 1: Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?
  Tóm tắt:
  Tuổi con :
  Tuổi bố :
  38 tuổi
  58 tuổi
  ? tuổi
  ? tuổi
  Bài giải
  Hai lần tuổi con là:
  58 – 38 = 20 (tuổi)
  Tuổi của con là:
  20 : 2 = 10 (tuổi)
  Tuổi của bố là:
  10 + 38 = 48 (tuổi)
  Đáp số: Bố: 48 tuổi
  Con: 10 tuổi
  Bài giải
  Hai lần tuổi bố là:
  58 + 38 = 96 (tuổi)
  Tuổi của bố là:
  96 : 2 = 48 (tuổi)
  Tuổi của con là:
  48 - 38 = 10 (tuổi)
  Đáp số: Bố: 48 tuổi
  Con: 10 tuổi
  Cách 1
  Cách 2
  Thực hành- Luyện tập:
  Em hãy cho biết: đề bài cho ta biết gì ?
  Đề bài cho ta biết : Tuổi của bố và con là 58 tuổi, bố hơn con 38 tuổi.
  Đề bài yêu cầu ta tìm gì ?

  Đề bài yêu cầu ta tính tuổi bố và tuổi con

  Tóm tắt:
  Tuổi con :
  Tuổi bố :
  38 tuổi
  58 tuổi
  Thứ ba, ngày 11 tháng 10 năm 2011
  Toán
  TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU
  CỦA HAI SỐ ĐÓ
  Bài tập 1: Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?
  Tóm tắt:
  Tuổi con :
  Tuổi bố :
  38 tuổi
  58 tuổi
  ? tuổi
  ? tuổi
  Thực hành- Luyện tập:
  Tuổi của con lả :
  (58 – 38 ) :2 =10
  Tuổi cũa bố là :
  (58+38 ): 2 =48
  Đáp số :tuổi bố : 48
  Tuổi con :10
  Bài làm
  Cách ngắn gọn
  Thứ ba, ngày 11 tháng 10 năm 2011
  Toán
  TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU
  CỦA HAI SỐ ĐÓ
  Một lớp học có 28 học sinh. Số học sinh trai nhiều hơn số học sinh gái là 4 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học sinh gái?
  Bài tập 2 :
  Tóm tắt:
  Học sinh trai :
  Học sinh gái :
  4 em
  28 em
  ? em
  ? em
  Bài giải
  Hai lần số học sinh gái là:
  28 – 4 = 24 (em)
  Số học sinh gái là:
  24 : 2 = 12 (em)
  Số học sinh trai là:
  12 + 4 = 16 (em)
  Đáp số: 16 học sinh trai
  12 học sinh gái
  Cách 1
  Cách 2
  Bài giải
  Hai lần số học sinh trai là:
  28 + 4 = 32 (em)
  Số học sinh trai là:
  32 : 2 = 16 (em)
  Số học sinh gái là:
  16 - 4 = 12 (em)
  Đáp số: 16 học sinh trai
  12 học sinh gái
  Thực hành- Luyện tập:
  Lớp có 28 học sinh , và số học sinh gái nhiều hơn số học sinh trai 4 em
  Em hãy cho biết: đề bài cho ta biết gì ?
  Đề bài yêu cầu ta tính số học sinh trai và số học sinh gái
  Đề bài yêu cầu ta tìm gì ?

  Thứ ba, ngày 11 tháng 10 năm 2011
  Toán
  TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU
  CỦA HAI SỐ ĐÓ
  Thực hành- Luyện tập:
  Một lớp học có 28 học sinh. Số học sinh trai nhiều hơn số học sinh gái là 4 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học sinh gái?
  Bài tập 2 :
  Tóm tắt:
  Học sinh trai :
  Học sinh gái :
  4 em
  28 em
  ? em
  ? em
  Số học sinh gái là :
  (28 - 4 ) :2 =12(em)
  Số học sinh trai là :
  (28 + 4 ): 2 =16(em)
  Đáp số :học sinh gái :12
  họ sinh trai :16
  Mở rộng
  Thứ ba, ngày 11 tháng 10 năm 2011
  Toán
  TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU
  CỦA HAI SỐ ĐÓ
  ĐỐ VUI:
  Tính nhẩm: Tổng của hai số bằng 8, hiệu của chúng cũng bằng 8. Tìm hai số đó?
  Số bé là 0
  Số lớn là 8
  Nêu công thức tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chung ?
  Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2
  Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2
  Về nhà học bài và xem trước bài luyện tập , trang 47
  Thứ ba, ngày 11 tháng 10 năm 2011
  Toán
  TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU
  CỦA HAI SỐ ĐÓ
  Xin chàu quý thầy cô
  Thứ hai, ngày 26 tháng 9 năm 2011
  Toán
  TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU
  CỦA HAI SỐ ĐÓ
  ĐỐ VUI:
  SỐ LỚN LÀ: 8
  SỐ BÉ LÀ: O
  Tính nhẩm: Tổng của hai số bằng 8, hiệu của chúng cũng bằng 8. Tìm hai số đó?
  Mở rộng

  Ti?t h?c d?n dõy l h?t r?i!

  Chuực caực em chaờm ngoan, hoùc gioỷi!
  Năm học: 2010- 2011
  PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Dầu Tiếng
  TRƯỜNG Tiểu Học Minh Hòa
  Mở rộng
  Hát
  NK109
  Thứ ba ngày 10 tháng 10 năm 2011
  Bài cũ :
  Thứ ba, ngày 10 tháng 10 năm 2011
  Toán
  TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU
  CỦA HAI SỐ ĐÓ
  Bài toán: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số là 10.
  Tìm hai số đó
  Số lớn:
  Số bé:
  10
  70
  ?
  ?
  Thứ ba, ngày 10 tháng 10 năm 2011
  Toán
  TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU
  CỦA HAI SỐ ĐÓ
  Một lớp học có 28 học sinh. Số học sinh trai nhiều hơn số học sinh gái là 4 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học sinh gái?
  Bài tập 2 :
  Tóm tắt:
  Học sinh trai :
  Học sinh gái :
  4 em
  28 em
  ? em
  ? em
  Thực hành- Luyện tập:
   
  Gửi ý kiến