Các Biên bản Đại hội Chi đoàn

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Hoàng
Ngày gửi: 21h:44' 20-10-2012
Dung lượng: 7.0 KB
Số lượt tải: 851
Số lượt thích: 0 người
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Đại hội chi đoàn trường Tiểu học Cộng Hiền
 
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu BCH chi đoàn nhiệm kỳ 2012- 2013

Ngày 13/10/2012 Chi đoàn trường Tiểu học Cộng Hiền tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2011 - 2012
Đại hội bầu Ban kiểm phiếu gồm:
1. Đ/c: .....................................Trưởng ban.
1. Đ/c: ........................ …….....Ủy viên.
3. Đ/c: ..................................... Ủy viên.
Đã kiểm phiếu bầu BCH chi đoàn như sau:
- Số phiếu phát ra:...........................
- Số phiếu thu vào..........................
- Số phiếu hợp lệ:............................
Số phiếu không hợp lệ:...................
Kết quả như sau:
1.Đ/c................................. (số phiếu bầu….../...... )
2.Đ/c................................. (số phiếu bầu….../.......)
3.Đ/c…………………… (số phiếu bầu…../….....)
4.Đ/c................................. (số phiếu bầu….../….....)
Theo nguyên tắc, thể lệ bầu cử, các đồng chí sau đây trúng cử vào BCH chi đoàn khóa......:
1.Đ/c... ……………………………….……..
2.Đ/c..................................................................
3.Đ/c... ………………………………………..
Ban kiểm phiếu chúng tôi lập biên bản báo cáo trước đại hội và làm căn cứ để Đoàn cấp trên công nhận.
      TM/ĐOÀN CHỦ TỊCH                                            TM/BAN KIỂM PHIẾU
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Đại hội chi đoàn trường Tiểu học Cộng Hiền
 
NGHỊ QUYẾT
Đại hội chi đoàntrường Tiểu học Cộng Hiền nhiệm kỳ 2012 - 2013
 
Ngày 13/10/2012 Chi đoàn trường Tiểu học Cộng Hiền tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2012 - 2013
Sau khi nghe báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi nhiệm kỳ qua và phương hướng, mục  tiêu trong nhiệm kỳ tới; tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chi ủy và Đoàn cấp trên; nghe các ý kiến tham luận của Đại hội;
Đại hội quyết nghị:
1. Tán  thành báo cáo của BCH chi đoàn trình đại hội và bổ sung những vấn đề sau đây:
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Tiếp thu, lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của Đ/c Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường và của đ/c ………………………….. đại diện cho Đoàn cấp trên.
3. Đại hội giao cho BCH chi đoàn khóa mới căn cứ Nghị quyết Đại hội, xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.
 
                                      TM/ĐOÀN CHỦ TỊCH THƯ KÝ ĐẠI HỘI
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Đại hội chi đoàn trường Tiểu học Cộng Hiền

Cộng Hiền, ngày 13 tháng 10 năm 2012

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC CỘNG HIỀN
NHIỆM KỲ 2012 - 2013

Đại hội Chi đoàn trường Tiểu học Cộng Hiền nhiệm kỳ 2012- 2013 đã họp từ .....giờ.... đến ....giờ..... ngày 13/ 10/ 2012
Đại hội có mặt ..... Đoàn viên trên tổng số ........ Đoàn viên được triệu tập.
Đại biểu khách mời gồm có:
1. ..................................................., chức vụ:....................................................
2. ..................................................., chức vụ:....................................................
3. ..................................................., chức vụ:....................................................
Đại hội bầu Đoàn chủ tịch gồm có các đồng chí vào Chủ tịch đoàn:
1. ...............................................................................
2……………………………………………………..
3………………………………………………………
Đại hội bầu đoàn thư kí gồm các đồng chí
1. ......................................................,…
2. …………………………………….
I. Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ qua và phương hướng công tác nhiệm kỳ tới do đồng chí Phạm Văn Sáng Bí thư Chi đoàn trình bày trước đại hội.
- Về nhiệm kỳ vừa qua có ..... đồng chí phát biểu ý kiến với các nội dung sau:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
- Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới có ...... đồng chí phát biểu ý kiến với các nội dung sau:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
- Đại hội đã biểu quyết các vấn đề sau:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
II. Đại hội BCH nhiệm kỳ 2012 - 2013
- Đại hội quyết định số lượng BCH khóa tới là ..... đồng chí
- Danh sách ứng cử, đề cử được đại hội thông qua gồm ..... đồng chí (họ tên xếp theo ABC)
1.............................................................................................................................
2.............................................................................................................................
3.............................................................................................................................
4.............................................................................................................................
5.............................................................................................................................
- Đại hội biểu quyết danh sách ban kiểm phiếu do đoàn chủ tịch đề nghị gồm:
Trưởng ban: ..........................................................................................................
Ủy viên: ...............................................................................................................
- Tình hình bầu cử: số phiếu phát ra:......, số phiếu thu vào......, số phiếu hợp lệ:....., số phiếu không hợp lệ ........, lý do:.......................................................................
Kết quả bầu cử (xếp theo số phiếu bầu từ thấp đến cao):
1........................................................................................số phiếu........................
2........................................................................................số phiếu........................
3........................................................................................số phiếu........................
4........................................................................................số phiếu........................
5........................................................................................số phiếu........................
- Căn cứ Điều 9 Điều lệ Đoàn, những đồng chí sau đây trúng cử vào BCH mới nhiệm kỳ