Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Ngọc Măng (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:44' 23-10-2012
  Dung lượng: 435.0 KB
  Số lượt tải: 222
  Số lượt thích: 0 người
  1- Tính:
  302
  401
  906
  802
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Thứ ba, ngày 16 tháng 11 năm 2010
  3
  x
  2
  x
  Thứ ba, ngày 16 tháng 11 năm 2010
  Toán
  Bµi to¸n:
  So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
  Đoạn thẳng AB dài 6 cm, đoạn thẳng CD dài 2 cm. Hỏi đoạn thẳng AB dài gấp mấy lần đoạn thẳng CD?
  B
  A
  C
  D
  6cm
  Thứ ba, ngày 16 tháng 11 năm 2010
  Toán
  Bµi to¸n:
  So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
  Đoạn thẳng AB dài 6 cm, đoạn thẳng CD dài 2 cm. Hỏi đoạn thẳng AB dài gấp mấy lần đoạn thẳng CD?
  L?n 1
  L?n 2
  L?n 3
  A
  B
  2 cm
  Thứ ba, ngày 16 tháng 11 năm 2010
  Toán
  Bµi to¸n:
  So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
  Đoạn thẳng đoạn thẳng Hỏi đoạn thẳng AB dài gấp mấy lần đoạn thẳng CD?
  A
  B
  2 cm
  Đoạn thẳng AB gấp đoạn thẳng CD một số lần l:

  Bài giải
  AB dài 6 cm,
  CD dài 2 cm.
  Muốn biết số lớn gấp mấy lần số bé ta lấy số lớn chia cho số bé.
  6 : 2 = 3 ( lần)
  Đáp số : 3 lần
  ?
  Muốn biết số lớn gấp số bé bao nhiêu lần ta phải làm thế nào?
  Thứ ba, ngày 16 tháng 11 năm 2010
  Toán
  So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
  Luyện tập:
  Bài 1 (Trang 57)
  Trong mçi h×nh d­íi ®©y, sè h×nh trßn màu xanh gÊp mÊy lÇn sè h×nh trßn màu tr¾ng?
  a,
  b,
  c,
  Số hình tròn màu xanh gấp số hình tròn màu trắng số lần là: 4 lần
  6 : 2 = 4 (lần)
  Số hình tròn màu xanh gấp số hình tròn màu trắng số lần là: 2 lần
  6 : 3 = 2 (lần)
  Số hình tròn màu xanh gấp số hình tròn màu trắng số lần là: 4 lần
  16 : 4 = 4 (lần)
  a ,
  b,
  c,
  Thứ ba, ngày 16 tháng 11 năm 2010
  Toán
  So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
  Luyện tập:
  Trong vườn có 5 cây cau v 20 cây cam. Hỏi số cây cam gấp mấy lần số cây cau?
  Bài 2 (Trang 57)
  S? cây cam g?p s? cây cau m?t s? l?n l:
  20 : 5 = 4 (l?n)
  Dáp s?: 4 l?n
  Bài giải
  5 cây
  20 cây
  Cam
  Cau
  Tóm tắt:
  Thứ ba, ngày 16 tháng 11 năm 2010
  Toán
  So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
  Luyện tập:
  Bài 3 (Trang 57)
  Một con lợn cân nặng 42 kg, một con ngỗng cân n?ng 6 kg. Hỏi con lợn cân nặng gấp mấy lần con ngỗng?
  Bài giải
  Con lợn cân nặng gấp số lần con ngỗng l:
  42 : 6 = 7 (l?n)
  Dáp s?: 7 l?n
  Tóm tắt:
  Con lợn: 42 kg
  Con ngỗng: 6kg
  Con lợn gấp…lần con ngỗng?
  Thứ ba, ngày 16 tháng 11 năm 2010
  Toán
  So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
  Luyện tập:
  Bài 4 (Trang 57) Tính chu vi:
  a,Hình vuông MNPQ
  3cm
  3cm
  3cm
  3cm
  Q
  M
  N
  P
  B
  C
  D
  4 cm
  5 cm
  6 cm
  3 cm
  A
  b) Hình tứ giác ABCD :
  Thứ ba, ngày 16 tháng 11 năm 2010
  Toán
  So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
  Muốn biết số lớn gấp mấy lần số bé ta lấy số lớn chia cho số bé.
  Kết luận
  Xin kính chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ !
  Chúc các em học sinh luôn chăm ngoan học giỏi !
  Xin chân thành cảm ơn !
   
  Gửi ý kiến