T 5: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trọng Khái (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:19' 26-10-2012
Dung lượng: 424.0 KB
Số lượt tải: 212
Số lượt thích: 0 người
Trường tiểu học Phong Khê
thành phố Bắc Ninh
Giáo viên: Nguyễn Thị Kim Tuyết
Thứ tư ngày 31 tháng 10 năm 2012
Toán:
Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
a, Ví dụ 1: Hình tam giác ABC có ba cạnh dài bằng nhau, mỗi cạnh dài 1,2m. Hỏi chu vi hình tam giác đó bằng bao nhiêu mét?
Ta ph?i th?c hi?n php nhn: 1,2 x 3 = ?(m)
A
B
C
1,2m
1,2m
1,2m
Ta có: 1,2m = 12dm
12
3
6
3
(dm)
36dm =
3,6m
Vậy: 1,2 x 3 = 3,6(m)
Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:
1,2
3
6
3
,
(m)
Thứ tư ngày 31 tháng 10 năm 2012

- Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên
Phần thập phân của số 1,2 có một chữ số, ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra một chữ số kể từ phải sang trái.


1,2
3
3,6 (m)
Toán: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
Thứ tư ngày 31 tháng 10 năm 2012

Toán: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên.
b) Ví dụ 2: 0,46 x 12 = ?
Ta đặt tính rồi làm như sau:
0,46
12
92
46
5,52
- Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên
- Phần thập phân của số 0,46 có hai chữ số, ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra hai chữ số kể từ phải sang trái.
Thứ tư ngày 31 tháng 10 năm 20121,2
3
3,6 (m)
Toán: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
0,46
12
92
46
5,52
Thứ tư ngày 31 tháng 10 năm 2012

Toán: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên


Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như sau:
Nhân như nhân các số tự nhiên.
Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.
Thứ tư ngày 31 tháng 10 năm 2012

Toán: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
Luyện tập:
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
a) 2,5 x 7 b) 4,18 x 5 c) 0,256 x 8 d) 6,8x15
2,5
7

17,5
4,18
5
20,90
0,256
8
2,048
6,8
1 5
340
68
102,0


Thứ tư ngày 31 tháng 10 năm 2012

Toán: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
Luyện tập:
Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống:
Thứ tư ngày 31 tháng 10 năm 2012

Toán: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
Luyện tập:
Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống:
Thứ tư ngày 31 tháng 10 năm 2012

Toán: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
Luyện tập:
Bài 3:
Một ô tô mỗi giờ đi được 42,6km. Hỏi trong 4 giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Tóm tắt:
1 giờ: 42,6km
4 giờ: …. km?
Bài giải:
Trong 4 giờ ô tô đi được quãng đường là:
42,6 x 4 = 170,4 (km)
Đáp số: 170,4 km.
Thứ tư ngày 31 tháng 10 năm 2012

Toán: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên


Củng cố - dặn dò:
Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như sau:
Nhân như nhân các số tự nhiên.
Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

Bài tập về nhà:
Bài 1, 2, 3 Vở bài tập toán trang 69.