KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VẬT LÍ 6,9 NĂM HỌC 2012-2013


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Minh Vương
Ngày gửi: 19h:57' 27-10-2012
Dung lượng: 83.7 KB
Số lượt tải: 1451
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD-ĐT HUYỆN CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THCS: Vĩnh Lợi Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
=====0o0===== =====0o0=====
Tổ : Lí – Anh – Công Nghệ Vĩnh Lợi, ngày 05 tháng 09 năm 2012.
GV : Huỳnh Minh Vương

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
Năm học 2012 – 2013

A- Căn cứ xây dựng kế hoạch
- Căn cứ vào chỉ đạo của sở GDĐT và phòng GDĐT Châu Thành hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013.
- Căn cứ vào điều lệ nhà trường phổ thông.
- Căn cứ vào nhiệm vụ năm học.
- Căn cứ vào kế hoạch năm học của trường THCS Vĩnh Lợi
- Căn cứ vào điều kiện địa phương và đối tượng học sinh …………
- Căn cứ vào cơ sở vật chất của nhà trường.
B- Đặc điểm tình hình
1. Thuận lợi
- Nhà trường tạo điều kiện tốt cho giáo viên bồi dưỡng chuyên môn và nâng cao công tác dạy học.
- Một số học sinh có ý thức học tập tốt.
2. Khó khăn
- Đồ dùng dạy học đa phần kém chất lượng nên khó khăn trong việc thực hiện các thí nghiệm trong giờ học. Qua nhiều năm sử dụng đã bị hỏng 1 phần nên khong đủ điều kiện để các em học tập tốt.
- Một số học sinh chưa có ý thức trong việc học nên phần nào ảnh hưởng đến hoạt động dạy học của giáo viên.
- Chưa đươc sự quan tâm nhiều của PHHS, phần lớn việc học của con em giao phó cho thầy cô.
C- Nội dung thực hiện kế hoạch
1. Phẩm chất chính trị, đạo đức
- Tuyệt đối trung thành với mục tiêu lí tưởng của Đảng và Nhà nước. Lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nnam cho hành động.
- Thực hiện tốt quy chế của cơ quan, chính quyền địa phương .
- Bản thân rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh.
- Thực hiện được tấm gương sáng cho học sinh noi gương theo.
2. Thực hiện qui chế chuyên môn
- Hoàn thành đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách các nhân ( kế hoạch cá nhân, phiếu điểm cá nhân, kế hoạch tổ chuyên môn, giáo án, kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học…)
- Thực hiện giờ giấc đúng qui định. Thực hiện ngày công, họp hội đầy đủ.
- Thực hiện tốt việc cập nhật, bảo quản các loại hồ sơ sổ sách, công tác giảng dạy.
- Dạy công nghệ thông tin ít nhất 4 tiết/năm.
- Dạy thao giảng ít nhất 1 tiết/năm.
- Dự giờ thăm lớp ít nhất 18 tiết/ năm .

3. Thực hiện tự bồi dưỡng và tham gia bồi dưỡng để nâng cao tay nghề
- Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, các buổi sinh hoạt chuyên môn, dự giờ thăm lớp.
- Trao đổi chuyên môn trong các cuộc họp tổ chuyên môn.
- Nghiên cứu tài liệu (chuẩn kiến thức kĩ năng, sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo…), sách báo… nâng cao trình độ chuyên môn.

4. Đổi mới trong kiểm tra, đánh giá HS
- Nghiên cứu chuẩn kiến thức kĩ năng và sách giáo khoa để soạn ngân hàng câu hỏi kiểm tra .
- Thiết lập ma trận cho các bài kiểm tra, thi học kì.
- Dựa vào vào ngân hàng câu hỏi mà ra đề kiểm tra đánh giá khách quan học sinh.

5. Chỉ tiêu phấn đấu

- Chất lượng giảng dạy:

MÔN
GIỎI
KHÁ
T-BÌNH
YẾU
KÉM

Vật Lí
Khối 6
%
%
%
%
%

Vật Lí
Lớp 7A,B
%
%
%
%
%

Vật Lí
Khối 9
%
%
%
%
%


6. Kế hoạch giảng dạy bộ môn


KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Môn: Vật lý Lớp: 6
Cả năm học : 35 tuần – 35 tiết
Học ki I : 18 tuần x 1 tiết / tuần = 18 tiết
Học kì II : 17 tuần x 1 tiết / tuần =17 tiết

HỌC KÌ I
TUẦN
TIẾT
BÀI DẠY
MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
( chuẩn tối thiểu)
ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
PPGD

1
20(25/8
1
Bài 1-2: Đo độ dài
( I : HS tự ôn tập )
( Câu hỏi từ C1 đến C10 chuyển một số thành bài tập về nhà )
-Nêu được một số dụng cụ đo độ dài với GHĐ và ĐCNN của chúng.
-Xác định được GHĐ, ĐCNN của dụng cụ đo độ dài