Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Các ý kiến mới nhất

 • Dở ...
 • thấy nó thiếu cái gì đó...
 • xàm load lâu vcc...
 • Cảm ơn bn... ...
 • uk kho...
 • uk ...
 • bài j mà ít và ko rõ ràng j cả...
 • Tuyệt vời trên cả tuyệt vời...
 • bài rất hay và có ích em cảm ơn...
 • lấy bài người khác tải lên ko vui tí nào...
 • sao dở quá vậy ...
 • gfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfggfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ...
 • adasad...
 • dở...
 • Các ý kiến của tôi
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Chương II. §3. Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0)

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Trần Vương Thế Toan (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:05' 31-10-2012
  Dung lượng: 885.0 KB
  Số lượt tải: 566
  Số lượt thích: 0 người
  TẬP THỂ LỚP 9/1
  CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GiỜ
  GV: NGUYỄN TRẦN VƯƠNG THẾ TOÀN
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Câu 1: Biểu diễn các điểm sau trên cùng mặt phẳng tọa độ:
  A (1; 2), B (2; 4), C (3; 6)
  A’(1; 5), B’(2; 7), C’(3; 9).
  Câu 2: Tính giá trị y tương ứng của các hàm số y = 2x và y = 2x + 3 theo các giá trị đã cho của biến x rồi điền vào bảng sau:


  Đáp án:
  Câu 3: Nhắc lại đồ thị của hàm số y = ax
  (a 0).
  Đáp án : Đồ thị hàm số y = ax (a 0) là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ O và điểm A(1; a).
  Nhận xét: Các điểm A(1; 2), B (2; 4), C (3; 6) thuộc đồ thị hàm số y = 2x.
  Các điểm A’(1; 5), B’(2; 7), C’(3; 9) thuộc đồ thị hàm số y = 2x + 3.
  Nhận xét: Với cùng hoành độ thì tung độ của các điểm A’, B’, C’ đều lớn hơn tung độ của các điểm A, B, C là 3 đơn vị.
  Đáp án:
  Ta đã biết: - Đồ thị hàm số y = ax (a 0) là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ O và điểm A(1; a).  y = ax+b(a 0)
  §3 ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ y = ax+b ( a 0 )
  1. Đồ thị của hàm số y = ax+b(a 0)
  -Với cùng hoành độ thì tung độ của các điểm A’, B’, C’ đều lớn hơn tung độ của các điểm A, B, C là 3 đơn vị.
  Nhận xét: Đồ thị của hàm số y = 2x + 3 là một đường thẳng
  - Các điểm A(1; 2), B (2; 4), C (3; 6) thuộc đồ thị hàm số y = 2x.
  song song với đường thẳng y = 2x
  và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3.

  - Các điểm A’(1; 5), B’(2; 7), C’(3; 9) thuộc đồ thị hàm số y = 2x + 3.
  y = 2x
  y = 2x + 3
  A’B’//AB
  B’C”//BC
  Mà A, B, C thẳng hàng.
  Nên A’, B’, C’ cũng thẳng hàng.
  §3 ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ y = ax+b ( a 0 )
  1. Đồ thị của hàm số y = ax+b(a 0)
  Nhận xét : Đồ thị của hàm số y = 2x + 3 là một đường thẳng song song với đường thẳng y = 2x và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3.
  Tổng quát: Đồ thị hàm số y = ax + b (a 0) là một đường thẳng:
  - Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b;
  - Song song với đường thẳng y = ax nếu b 0; trùng với đường thẳng y = ax nếu b = 0.
  Chú ý: Đồ thị của hàm số y = ax + b (a 0) còn được gọi là đường thẳng y = ax + b
  y=2x+3
  y=2x
  ; b được gọi là tung độ gốc.
  §3 ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ y = ax+b ( a 0 )
  1. Đồ thị của hàm số y = ax+b(a 0)
  Tổng quát: Đồ thị hàm số y = ax + b (a 0) là một đường thẳng:
  - Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b;
  - Song song với đường thẳng y = ax nếu b 0; trùng với đường thẳng y = ax nếu b = 0.
  Chú ý: Đồ thị của hàm số y = ax + b (a 0) còn được gọi là đường thẳng y = ax + b; b được gọi là tung độ gốc.
  2. Cách vẽ đồ thị của hàm số y = ax+b(a 0)
  Khi b = 0 thì y = ax.
  Đồ thị của hàm số y = ax là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ O và điểm A(1;a).
  Khi b 0 thì y = ax + b
  Bước 2: Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm P, Q ta được đồ thị hàm số y = ax + b.
  Bước 1 :Cho x = 0 thì y =
  b
  ; điểm P(0; b)
  Cho y = 0 thì x = ;
  điểm Q( ; 0 )
  y = ax + b
  Mà x = 0
  y = a.0 + b
  y = b
  y = ax + b
  Mà y = 0
  ax + b = 0
  ax = -b
  x =
  §3 ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ y = ax+b ( a 0 )
  1. Đồ thị của hàm số y = ax+b(a 0)
  Tổng quát: Đồ thị hàm số y = ax + b (a 0) là một đường thẳng:
  - Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b;
  - Song song với đường thẳng y = ax, nếu b 0; trùng với đường thẳng y = ax nếu b = 0.
  Chú ý: Đồ thị của hàm số y = ax + b (a 0) còn được gọi là đường thẳng y = ax + b; b được gọi là tung độ gốc.
  2. Cách vẽ đồ thị của hàm số y = ax+b(a 0)
  Khi b = 0 thì y = ax.
  Đồ thị của hàm số y = ax là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ O và điểm A(1;a).
  Khi b 0 thì y = ax+b
  Bước 2: Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm P, Q ta được đồ thị hàm số y = ax+b.
  Bước 1: Cho x = 0 thì y =
  b
  ; điểm P(0; b)
  Cho y = 0 thì x = ;
  điểm Q( ; 0 )
  Ví dụ : Vẽ đồ thị hàm số: y = - 2x - 3
  Giải
  Cho x = 0 thì y =
  điểm A(0; -3)
  -3 ;
  Cho y = 0 thì x =
  ; điểm B( ; 0)
  y = -2x - 3
  §3 ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ y = ax+b ( a 0 )
  1. Đồ thị của hàm số y = ax+b(a 0)
  Tổng quát: Đồ thị hàm số y = ax + b (a 0) là một đường thẳng:
  - Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b;
  - Song song với đường thẳng y = ax, nếu b 0; trùng với đường thẳng y = ax nếu b = 0.
  Chú ý: Đồ thị của hàm số y = ax + b (a 0) còn được gọi là đường thẳng y = ax + b; b được gọi là tung độ gốc.
  2. Cách vẽ đồ thị của hàm số y = ax+b(a 0)
  Khi b = 0 thì y = ax.
  Đồ thị của hàm số y = ax là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ O và điểm A(1;a).
  Khi b 0 thì y = ax+b
  Bước 2: Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm P, Q ta được đồ thị hàm số y = ax+b.
  Bước 1: Cho x = 0 thì y =
  b
  ; điểm P(0; b)
  Cho y = 0 thì x = ;
  điểm Q( ; 0 )
  Ví dụ : Vẽ đồ thị hàm số: y = - 2x - 3
  Giải
  Cho x = 0 thì y =
  điểm A(0; -3)
  -3 ;
  Cho y = 0 thì x =
  ; điểm B( ; 0)
  y = -2x - 3
  ? Vẽ đồ thị các hàm số sau:
  a/ y = 2x – 3;
  b/ y = -2x + 3
  HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
  - Nắm vững cách vẽ đồ thị hàm số y = ax + b (a 0)
  - Nắm vững kết luận tổng quát về đồ thị hàm của hàm số y = ax + b (a 0)
  - Làm bài tập 15; 17; 18 sách giáo khoa trang 51; 52
  Kính chào qúy thầy cô
  CHÚC CÁC EM HỌC SINH
  CHĂM NGOAN, HỌC GIỎI
   
  Gửi ý kiến