Thư mục

Quảng cáo

Thành viên trực tuyến

16 khách và 1 thành viên
 • Nguyễn Ngọc Bưởi
 • Tìm kiếm

  Quảng cáo

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Quảng cáo

  Quảng cáo

  Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Chương II. §3. Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0)

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Trần Vương Thế Toan (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:05' 31-10-2012
  Dung lượng: 885.0 KB
  Số lượt tải: 566
  Số lượt thích: 0 người
  TẬP THỂ LỚP 9/1
  CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GiỜ
  GV: NGUYỄN TRẦN VƯƠNG THẾ TOÀN
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Câu 1: Biểu diễn các điểm sau trên cùng mặt phẳng tọa độ:
  A (1; 2), B (2; 4), C (3; 6)
  A’(1; 5), B’(2; 7), C’(3; 9).
  Câu 2: Tính giá trị y tương ứng của các hàm số y = 2x và y = 2x + 3 theo các giá trị đã cho của biến x rồi điền vào bảng sau:


  Đáp án:
  Câu 3: Nhắc lại đồ thị của hàm số y = ax
  (a 0).
  Đáp án : Đồ thị hàm số y = ax (a 0) là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ O và điểm A(1; a).
  Nhận xét: Các điểm A(1; 2), B (2; 4), C (3; 6) thuộc đồ thị hàm số y = 2x.
  Các điểm A’(1; 5), B’(2; 7), C’(3; 9) thuộc đồ thị hàm số y = 2x + 3.
  Nhận xét: Với cùng hoành độ thì tung độ của các điểm A’, B’, C’ đều lớn hơn tung độ của các điểm A, B, C là 3 đơn vị.
  Đáp án:
  Ta đã biết: - Đồ thị hàm số y = ax (a 0) là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ O và điểm A(1; a).  y = ax+b(a 0)
  §3 ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ y = ax+b ( a 0 )
  1. Đồ thị của hàm số y = ax+b(a 0)
  -Với cùng hoành độ thì tung độ của các điểm A’, B’, C’ đều lớn hơn tung độ của các điểm A, B, C là 3 đơn vị.
  Nhận xét: Đồ thị của hàm số y = 2x + 3 là một đường thẳng
  - Các điểm A(1; 2), B (2; 4), C (3; 6) thuộc đồ thị hàm số y = 2x.
  song song với đường thẳng y = 2x
  và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3.

  - Các điểm A’(1; 5), B’(2; 7), C’(3; 9) thuộc đồ thị hàm số y = 2x + 3.
  y = 2x
  y = 2x + 3
  A’B’//AB
  B’C”//BC
  Mà A, B, C thẳng hàng.
  Nên A’, B’, C’ cũng thẳng hàng.
  §3 ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ y = ax+b ( a 0 )
  1. Đồ thị của hàm số y = ax+b(a 0)
  Nhận xét : Đồ thị của hàm số y = 2x + 3 là một đường thẳng song song với đường thẳng y = 2x và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3.
  Tổng quát: Đồ thị hàm số y = ax + b (a 0) là một đường thẳng:
  - Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b;
  - Song song với đường thẳng y = ax nếu b 0; trùng với đường thẳng y = ax nếu b = 0.
  Chú ý: Đồ thị của hàm số y = ax + b (a 0) còn được gọi là đường thẳng y = ax + b
  y=2x+3
  y=2x
  ; b được gọi là tung độ gốc.
  §3 ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ y = ax+b ( a 0 )
  1. Đồ thị của hàm số y = ax+b(a 0)
  Tổng quát: Đồ thị hàm số y = ax + b (a 0) là một đường thẳng:
  - Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b;
  - Song song với đường thẳng y = ax nếu b 0; trùng với đường thẳng y = ax nếu b = 0.
  Chú ý: Đồ thị của hàm số y = ax + b (a 0) còn được gọi là đường thẳng y = ax + b; b được gọi là tung độ gốc.
  2. Cách vẽ đồ thị của hàm số y = ax+b(a 0)
  Khi b = 0 thì y = ax.
  Đồ thị của hàm số y = ax là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ O và điểm A(1;a).
  Khi b 0 thì y = ax + b
  Bước 2: Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm P, Q ta được đồ thị hàm số y = ax + b.
  Bước 1 :Cho x = 0 thì y =
  b
  ; điểm P(0; b)
  Cho y = 0 thì x = ;
  điểm Q( ; 0 )
  y = ax + b
  Mà x = 0
  y = a.0 + b
  y = b
  y = ax + b
  Mà y = 0
  ax + b = 0
  ax = -b
  x =
  §3 ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ y = ax+b ( a 0 )
  1. Đồ thị của hàm số y = ax+b(a 0)
  Tổng quát: Đồ thị hàm số y = ax + b (a 0) là một đường thẳng:
  - Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b;
  - Song song với đường thẳng y = ax, nếu b 0; trùng với đường thẳng y = ax nếu b = 0.
  Chú ý: Đồ thị của hàm số y = ax + b (a 0) còn được gọi là đường thẳng y = ax + b; b được gọi là tung độ gốc.
  2. Cách vẽ đồ thị của hàm số y = ax+b(a 0)
  Khi b = 0 thì y = ax.
  Đồ thị của hàm số y = ax là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ O và điểm A(1;a).
  Khi b 0 thì y = ax+b
  Bước 2: Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm P, Q ta được đồ thị hàm số y = ax+b.
  Bước 1: Cho x = 0 thì y =
  b
  ; điểm P(0; b)
  Cho y = 0 thì x = ;
  điểm Q( ; 0 )
  Ví dụ : Vẽ đồ thị hàm số: y = - 2x - 3
  Giải
  Cho x = 0 thì y =
  điểm A(0; -3)
  -3 ;
  Cho y = 0 thì x =
  ; điểm B( ; 0)
  y = -2x - 3
  §3 ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ y = ax+b ( a 0 )
  1. Đồ thị của hàm số y = ax+b(a 0)
  Tổng quát: Đồ thị hàm số y = ax + b (a 0) là một đường thẳng:
  - Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b;
  - Song song với đường thẳng y = ax, nếu b 0; trùng với đường thẳng y = ax nếu b = 0.
  Chú ý: Đồ thị của hàm số y = ax + b (a 0) còn được gọi là đường thẳng y = ax + b; b được gọi là tung độ gốc.
  2. Cách vẽ đồ thị của hàm số y = ax+b(a 0)
  Khi b = 0 thì y = ax.
  Đồ thị của hàm số y = ax là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ O và điểm A(1;a).
  Khi b 0 thì y = ax+b
  Bước 2: Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm P, Q ta được đồ thị hàm số y = ax+b.
  Bước 1: Cho x = 0 thì y =
  b
  ; điểm P(0; b)
  Cho y = 0 thì x = ;
  điểm Q( ; 0 )
  Ví dụ : Vẽ đồ thị hàm số: y = - 2x - 3
  Giải
  Cho x = 0 thì y =
  điểm A(0; -3)
  -3 ;
  Cho y = 0 thì x =
  ; điểm B( ; 0)
  y = -2x - 3
  ? Vẽ đồ thị các hàm số sau:
  a/ y = 2x – 3;
  b/ y = -2x + 3
  HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
  - Nắm vững cách vẽ đồ thị hàm số y = ax + b (a 0)
  - Nắm vững kết luận tổng quát về đồ thị hàm của hàm số y = ax + b (a 0)
  - Làm bài tập 15; 17; 18 sách giáo khoa trang 51; 52
  Kính chào qúy thầy cô
  CHÚC CÁC EM HỌC SINH
  CHĂM NGOAN, HỌC GIỎI
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng