Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 21. Luân canh, xen canh, tăng vụ

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thị Xuân Duyên
  Ngày gửi: 09h:04' 02-11-2012
  Dung lượng: 1.2 MB
  Số lượt tải: 106
  Số lượt thích: 0 người
  tập thể lớp xin kính chào
  các thầy, cô giáo đến dự giờ thăm lớp.
  GV: Lê Thị Xuân Duyên

  1) Thu ho¹ch n«ng s¶n ph¶i ®¶m b¶o nh÷ng yªu cÇu nµo ? Hãy nêu các phương pháp thu hoạch nông sản ?
  2) Người ta chế biến nông sản bằng cách nào? Cho ví dụ
  kiểm tra bài cũ
  Quan sát hình và trả lời câu hỏi
  Ví dụ:
  +Khu đất A trong một năm người ta trồng như sau: Lúa chiêm, lúa mùa
  +Khu đất B trong một năm người ta trồng như sau: Khoai lang, lúa xuân, lúa mùa
  +Khu đất C trong một năm người ta trồng như sau: Rau, đậu, lúa mùa
  Em hãy cho biết khu đất nào người ta trồng luân canh? Vì sao?
  Đáp án: Khu đất B và C là khu đất trồng luân canh.
  Xen canh ngô với đậu tương
  Ví dụ: Trên cùng một thửa ruộng người ta trồng một nửa là ngô, một nửa còn lại là đậu tương có phải là xen canh không? vì sao?
  Trả lời: Không phải là xen canh vì không tận dụng được diện tích đất, chất dinh dưỡng, không tăng thêm thu hoạch trên cùng diện tích.

  THU
  XUÂN
  ĐÔNG

  THU
  XUÂN
  ĐÔNG
  * Luân canh làm cho đất
  tăng…………….. ……………………… và…………………………..
  Xen canh sử dụng hợp lí……………. ……………và ………………………
  * Tăng vụ góp phần tăng thêm………………………………
  độ phì nhiêu,điều hòa dinh dưỡng
  giảm sâu, bệnh
  đất đai,
  ánh sáng,
  sản phẩm thu hoạch
  giảm sâu,bệnh
  * Em hãy chọn các nhóm từ trong ngoặc (độ phì nhiêu; điều hòa dinh dưỡng; giảm, sâu bệnh; sản phẩm thu hoạch; ¸nh s¸ng, đất). Để điền vào chỗ trống của các câu sau cho thích hợp.(mỗi nhóm từ có thể điền vào nhiều chỗ của các câu).
  Các nhóm thảo luận trả lời câu hỏi sau:
  Câu1: Trên một thửa ruộng thu hoạch lúa mùa,trồng ngô,tiếp theo trồng khoai lang và đậu xanh trên luống khoai lang, thu hoạch khoai lang xong lại cấy lúa mùa. Hãy xác định đặc điểm tăng vụ, xen canh, luân canh thể hiện như thế nào? :
  Trả lời:
  +Trồng lúa, ngô, khoai là tăng vụ.
  +Trồng khoai với đậu trên cùng một diện tích goị là xen canh.
  +Vụ trước trồng lúa, vụ sau trồng ngô, tiếp nửa là trồng khoai lang gọi là luân canh.
  Câu2: Tìm các cụm từ thích hợp điền vào chỗ chấm các câu cho phù hợp.
  Cho các cụm từ sau:Trước chỉ gieo trồng một vụ, nay gieo trồng hai vụ, trồng hai loai cây trên cùng diện tích, cây thứ hai trồng xen dưới phần đất trồng của loại cây thứ nhất,mỗi vụ trồng một loại cây khác nhau trên cùng diện tích trong năm.
  a…………………………............. gọi là luân canh.
  b. ………………………………… gọi là xen canh.
  c…………………………………… gọi là tăng vụ.
  Mỗi vụ trồng một loại cây khác nhau
  Cây thứ hai trồng xen……thứ nhất
  Trước chỉ trồng….nay trồng hai vụ
  Bài 4 : Câu nào đúng nhất? Luân canh có tác dụng:
  A.Tăng chất lượng sản phẩm.
  B. Tăng độ phì nhiêu của đất.
  C. Giảm sâu, bệnh hại.
  D. Tận dụng được ánh sáng.
  Điều hòa dinh dưỡng, giảm sâu, bệnh.
  E.
  Câu 5: Câu nào đúng nhất? Xen canh có tác dụng:
  A. Tăng thêm vụ gieo trồng trong năm.
  B. Tăng độ phì nhiêu của đất.
  C. Tăng sản lượng thu hoạch của một vụ trong năm.
  D. Tận dụng được ánh sáng.
  C
  Câu6: Câu nào đúng ,câu nào sai ?
  A. Trồng một cây trên một diện tích đất gọi là xen canh.
  B. Chủ động tưới, tiêu nước mới có thể tăng vụ.
  C. Tăng vụ là tăng sâu, bệnh hại.
  D. Tăng vụ góp phần tăng thêm sản phẩm thu hoạch.
  Sai
  Đúng
  Sai
  Đúng

  Học bài cũ
  -Trả lời câu hỏi 1 và 2 sgk -Xem laị toàn bộ nội dung của các bài học để tiết sau
  hƯớng dẫn về nhà
   
  Gửi ý kiến