khối lượng riêng-trọng lượng riêng

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Trần Thị Thu Trang
Ngày gửi: 19h:37' 03-11-2012
Dung lượng: 689.5 KB
Số lượt tải: 140
Số lượt thích: 0 người
KHỐI LƯỢNG RIÊNG & TRỌNG LƯỢNG RIÊNG
Ở Ấn Độ , thời cổ xưa , người ta đã đúc được một cái cột bằng sắt nguyên chất , có khối lượng đến gần mười tấn . Làm thế nào để “Cân ” được chiếc cột đó
I . KHỐI LƯỢNG RIÊNG . TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA CÁC VẬT THEO KHỐI LƯỢNG RIÊNG
1. KHỐI LƯỢNG RIÊNG
C1 : Hãy chọn phương án xác định khối lượng của chiếc cột sắt ở Ấn Độ
A. Cưa chiếc cột sắt thành nhiều đoạn nhỏ , rồi đem cân từng đoạn một
B. Tìm cách đo thể tích của chiếc cột , xem nó bằng bao nhiêu mét khối ? Biết khối lượng của 1m3 sắt nguyên chất ta sẽ tính được khối lượng của chiếc cột
Cho biết V = 0,9 m3 và người ta cân cứ 1dm3 sắt nguyên chất có khối lượng 7, 8 kg . Em hãy tính khối lượng của chiếc cộtKhối lượng riêng của sắt : 7800 kg /m3
Khối lượng chiếc cột sắt : 7800 kg/m3 . 0,9 m3 = 7020 kg


Khối lượng riêng của một mét khối gọi là khối lượng riêng của chất đó
Đơn vị khối lượng là kilôgam trên mét khối , kí hiệu kg/m3
2. Bảng khối lượng riêng của một số chất
3. Tính khối lượng riêng của một vật theo khối lượng riêng
C2 : Hãy tính khối lượng của một khối đá . Biết khối đá đó có thể tích là 0,5 m3
Khối lượng khối đá là : 2600 kg/m3 . 0,5 m3 = 1300 kg
Hãy tìm các chữ trong khung để điền vào các ô của công thức tính khối lượng theo khối lượng riêng
m
=
V.D
- Khối lượng riêng : D ( kg / m3 )
khối lượng : m ( kg )
thể tích V (m3 )
1. Trọng lượng của một mét khối của một chất gọi là trọng lượng riêng của chất đó
2. Đơn vị trọng lượng riêng là niuton trên mét khối N/ m3
C4 Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống
d là ………………
P là ………………..
V là ………………..
trọng lượng ( N)
trọng lượng riêng( N/ m3 )
thể tích ( m3 )
3. Dựa vào công thức P = 10 m , ta có thể tính trọng lượng riêng d theo khối lượng riêng D : d = 10 D
Khối lượng của chiếc dầm sắt
C6 : Hãy tính khối lượng và trọng lượng của một chiếc dầm sắt có thể tích 40 dm3
Giải
Ta có V = 40dm3
= 0,04 m3
Tính m ? P ?
m = VD = 0,04 . 7800 = 312 kg
Biết D = 7800 kg/ m3
Trọng lượng chiếc dầm sắt
P = 10 m = 10 . 312 = 3120N
SÁCH BÀI TẬP
11.1 Muốn đo khối lượng riêng của các hòn bi thủy tinh , ta cần dùng những dùng cụ gì ?
A . Chỉ cần dùng một cái cân
B . Chỉ cần dùng một cái lực kế
C . Chỉ cần dùng một cái bình chia độ
D . Cần dùng một cái cân và một bình chia độ
11.3 Biết 10 lít cát có khối lượng 15 kg
Tính thể tích của 1 tấn cát
Tính trọng lượng của một đống cát 3 m3
Ta có 1 T = 1000 kg D = 1500 kg / m3

Thể tích 1 tấn cát

b. Trọng lượng của một đống cát có thể tích V = 3 m3
d = 10.D = 10 . 1500 = 15000 N/ m3
P = d.V = 15.000 N/ m3 . 3 m3 = 45 .000 N

Ta biết : 10 lít nặng 15 kg vậy 1 lít thì nặng 1,5 kg
và 1 lit = 1 d m3 = 0,001 m3
vậy D = 1,5 kg /0,001 m3 = 1500 kg/ m3
11.5 Một hòn gạch 2 lỗ có khối lượng 1,6 kg . Hòn gạch có thể tích 1200 cm3 . Một lỗ có thể tích 192 cm3 . Tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng của gạch
Thể tích của gạch làm hòn gạch
V = 1200 cm3 - (192 cm3 . 2) = 816 cm3 = 0,000816 m3
Khối lượng riêng của gạch
Trọng lượng riêng của gạch
d = 10 D = 1960,8 .10 = 19608 N/ m3