Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 20. Hô hấp và các cơ quan hô hấp

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Tuấn Minh (trang riêng)
  Ngày gửi: 18h:09' 06-11-2012
  Dung lượng: 16.8 MB
  Số lượt tải: 111
  Số lượt thích: 0 người

  Lớp
  8B
  Nhiệt liệt chào mừng
  Quý thầy, cô giáo về dự giờ, thăm lớp
  CHƯƠNG IV
  HÔ HẤP
  Hô hấp là gì?
  Cấu tạo và vai trò hệ hô hấp
  Hoạt động hô hấp diễn ra như thế nào?
  Vệ sinh và rèn luyện hệ hô hấp
  I- Khái niệm hô hấp :
  Chương IV: H« hÊp
  TiÕt 21. H« hÊp vµ c¸c c¬ quan h« hÊp
  1- Khái niệm:
  MÁU
  CO2
  NƯỚC MÔ
  O2
  TẾ BÀO
  O2
  CO2
  Các chất dinh dưỡng đã được hấp thụ
  - Gluxit
  - Lipit
  - Protein
  Năng lượng cho các hoạt động sống của tế bào
  O2
  CO2+ H2O
  I- Khái niệm hô hấp :
  Chương IV: H« hÊp
  TiÕt 21. Bµi 20. H« hÊp vµ c¸c c¬ quan h« hÊp
  Hô hấp là quá trình không ngừng cung cấp oxi cho các tế bào của cơ thể và loại Cacbonic do các tế bào thải ra khỏi cơ thể.
  1- Khái niệm:
  Tại sao hô hấp lại không thể
  thiếu đối với sự tồn tai của cơ thể ?
  Các chất dinh dưỡng đã được hấp thụ
  - Gluxit
  - Lipit
  - Protein
  Năng lượng cho các hoạt động sống của tế bào
  O2
  CO2+ H2O
  Không khí
  Phế nang
  trong phổi
  Tế bào biểu
  mô ở phổi
  Mao mạch
  phế nang
  ở phổi
  Mao mạch
  ở các mô
  Tim
  Tế bào
  ở các mô
  Sự thở
  (sự thông
  khí ở phổi)
  Trao đổi
  khí ở phổi
  Trao đổi
  khí ở tế bào
  KHÔNG KHÍ
  Phế nang
  Trong phổi
  Tế bào
  biểu mô
  ở phổi
  Mao mạch
  phế nan
  ở phổi
  Mao mạch
  ở các mô
  Tim
  Tế bào ở
  các mô
  Sự thở
  (sự thông
  khí ở phổi)
  O2
  CO2
  Các giai đoạn của hô hấp
  KHÔNG KHÍ
  Phế nang
  Trong phổi
  Tế bào
  biểu mô
  ở phổi
  Mao mạch
  phế nang
  ở phổi
  Mao mạch
  ở các mô
  Tim
  Tế bào ở
  các mô
  Trao đổi
  khí ở phổi
  O2
  CO2
  Các giai đoạn của hô hấp
  KHÔNG KHÍ
  Phế nang
  Trong phổi
  Mao mạch
  phế nang
  ở phổi
  Mao mạch ở
  các mô
  Tim
  Tế bào ở
  các mô
  Trao đổi
  khí ở
  tế bào
  O2
  CO2
  Tế bào
  biểu mô
  ở phổi
  Các giai đoạn của hô hấp
  Trao đổi
  khí ở phổi
  Trao đổi
  khí ở tế bào
  Sự trao đổi khí ở phổi và trao đổi khí ở tế bào có gì khác nhau?
  II - Các cơ quan trong hệ hô hấp của người và chức năng của chúng:
  Chương IV: Hô hấp
  Tiết 21. Bài 20
  Hô hấp và các cơ quan hô hấp
  I- Khái niệm hô hấp :
  II- Các cơ quan trong hệ hô hấp của người và chức năng của chúng
  Cấu tạo:
  Hệ hô hấp gồm :
  - Đường dẫn khí: Mũi , họng, thanh quản, khí quản, phế quản.
  - 2 lá phổi.
  Chương IV: Hô hấp
  Tiết 21. Bài 20
  Hô hấp và các cơ quan hô hấp
  I- Khái niệm hô hấp :
  Khoang mũi
  Họng (hầu)
  Thanh quản
  Khí quản
  Phế quản
  Lỗ mũi
  Nắp thanh quản
  1
  2
  3
  4
  5
  II- Các cơ quan trong hệ hô hấp của người và chức năng của chúng
  Cấu tạo:

  Chương IV: Hô hấp
  Tiết 21. Bài 20
  Hô hấp và các cơ quan hô hấp
  I- Khái niệm hô hấp :
  2) Chức năng :
  - Ngăn bụi trong k/ khí
  - Làm ấm không khí
  - Làm ẩm không khí
  - Diệt khuẩn
  - Đậy kín đường hô hấp khi ăn uống
  - Đẩy bụi bẩn ra ngoài
  - Tăng diện tích
  trao đổi khí.
  - Trao đổi O2 và CO2
  II- Các cơ quan trong hệ hô hấp của người và chức năng của chúng
  Cấu tạo:

  Chương IV: Hô hấp
  Tiết 21. Bài 20
  Hô hấp và các cơ quan hô hấp
  I- Khái niệm hô hấp :
  2) Chức năng :
  * Đường dẫn khí: DÉn khÝ ra vµo phæi, lµm Êm, lµm Èm kh«ng khÝ vµo phæi vµ b¶o vÖ phæi khái c¸c t¸c nh©n cã h¹i.
  * 2 lá phổi: Thùc hiÖn trao ®æi khÝ gi÷a c¬ thÓ vµ m«i tr­êng ngoµi.
  Khoanh tròn vào câu trả lời đúng:
  Hoạt động nào dưới đây không phải là chức năng của hô hấp :
  a. Loại bỏ CO2 ra khỏi cơ thể. c. Cung cấp chất dinh dưỡng cho tế bào
  b. Cung cấp oxi cho tế bào d. Giúp tế bào và cơ thể tránh bị đầu độc bởi khí CO2.
  2) Nơi xảy ra trao đổi khí ở phổi là :
  a. Xoang mũi c. Phế quản.
  b. Khí quản d. Phế nang
  3) Vừa tham gia dẫn khí hô hấp vừa là bộ phận của cơ quan phát âm là :
  a. Thanh quản c. Phế quản
  b. Khí quản d. Phổi
  4) Tuyến V.A và tuyến Amiđan có ở:
  a. Khí quản c. Họng
  b. Thanh quản d. Mũi
  5) Chất nhày trong mũi có tác dụng:
  a. Diệt khuẩn c. Giữ bụi
  b. Sưởi ấm không khí d. Cả a, b, c đều đúng
  Hô hấp là quá trình không ngừng cung cấp oxi cho các tế bào của cơ thể và loại cacbonic do các tế bào thải ra khỏi cơ thể.
  Quá trình hô hấp gồm sự thở, trao đổi khí ở phổi và trao đổi khí ở tế bào.
  Hệ hô hấp gồm các cơ quan ở đường dẫn khí và 2 lá phổi. Đường dẫn khí chức năng: dẫn khí vào và ra; làm ẩm, làm ấm không khí đi vào và bảo vệ phổi. Phổi là nơi trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường ngoài.
  Ghi nhớ
  CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓