Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 18. Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Thị Minh Phương
  Ngày gửi: 22h:21' 07-11-2012
  Dung lượng: 33.9 MB
  Số lượt tải: 795
  Số lượt thích: 0 người
  Về Dự GIờ, THăM LớP
  Giáo viên: Phạm Thị Minh Phương
  12E
  các electron tự do trong tinh thể kim loại
  Những tính chất vật lí chung của kim loại (dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim) gây nên chủ yếu bởi:
  D
  câú tạo mạng tinh thể của kim loại
  khối lượng riêng của kim loại
  tính chất của kim loại
  kiểm tra bài cũ
  Kẽm
  Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất?
  D
  Vônfram
  Sắt
  Đồng
  kiểm tra bài cũ
  Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất trong tất cả các kim loại
  kiểm tra bài cũ
  Sắt
  D
  Vônfram
  Crom
  Xesi
  Kim loại nào sau đây là kim loại dẻo nhất trong tất cả các kim loại
  kiểm tra bài cũ
  Nhôm
  D
  Bạc
  Đồng
  Vàng
  Cho các kim loại sau: Zn, Al, Ag, Mg, Cu, Au, Fe
  kiểm tra bài cũ
  6
  D
  3
  4
  5
  a, Có bao nhiêu kim loại tác dụng được với dung dịch HCl?
  b, Có bao nhiêu kim loại tác dụng được với dung dịch
  HNO3 đặc nguội ?
  7
  D
  4
  5
  6
  Zn, Al, Mg, Fe
  Zn, Ag, Mg, Cu
  Những kim loại nào sau đây tác dụng với nước ở nhiệt độ thường?
  kiểm tra bài cũ
  K, Ba, Li
  D
  K, Na, Fe
  Zn, Pb, Mg
  Li, Ca, Cu
  Bài 18
  Tính chất của kim loại.
  dãy điện hóa của kim loại
  (tiết 2)
  III. DãY ĐIệN HóA CủA KIM LOạI
  1. Cặp oxi hóa - khử của kim loại
  Cu2+ + 2e Cu
  Fe2+ + 2e Fe
  Ag+ + 1e Ag
  Cặp oxi hóa - khử
  Cu2+/ Cu
  Fe2+/ Fe
  Ag+/ Ag
  ? Tổng quát:
  Mn+ M
  chất oxi hóa
  chất khử
  Dạng oxi hóa và dạng khử của cùng một nguyên tố kim loại tạo nên cặp oxi hoá - khử của kim loại
  Mn+/ M
   ThÝ nghiÖm 1: Fe + dd CuSO4
   ThÝ nghiÖm 2: Cu + dd AgNO3
  + ne
  III. DãY ĐIệN HóA CủA KIM LOạI
  2. So sánh tính chất của các Cặp oxi hóa - khử
  Tính khử
  Tính oxh
  Thí nghiệm 2
  Thí nghiệm 1
  Cu > Ag
  Fe > Cu
  Cu2+ < Ag+
  Fe2+ < Cu2+
  Tính oxh : Fe2+ < Cu2+ < Ag+
  Tính khử : Fe > Cu > Ag
  Nhận xét: Tính oxh của chất oxi hóa (ion kim loại) càng mạnh, tính khử của chất khử (kim loại) càng yếu
  III. DãY ĐIệN HóA CủA KIM LOạI
  3. dãy điện hóa của kim loại
  III. DãY ĐIệN HóA CủA KIM LOạI
  4. ý nghĩa của dãy điện hóa của kim loại
  1
  yếu
  mạnh
  mạnh
  Quy tắc anpha
  yếu
  2
  2
  1
  chất oxi hóa mạnh
  chất khử mạnh
  chất oxi hóa yếu
  chất khử yếu
  +
  +
  Tổng quát:
  bài tập củng cố
  Al, Mg, Na, K
  D
  Al, Mg, K , Na
  Na, K, Al, Mg
  K, Na, Mg, Al
  Chọn cách sắp xếp theo chiều tăng dần tính khử của các kim loại
  bài tập củng cố
  Chọn cách sắp xếp theo chiều giảm dần tính oxi hóa của các ion kim loại
  Ag+ , Cu2+, Fe2+, Zn2+
  Cu2+, Ag+ , Zn2+, Fe2+
  Ag+, Fe2+, Cu2+, Zn2+
  D
  Zn2+, Fe2+, Cu2+, Ag+
  bài tập củng cố
  Phản ứng nào sau đây không xảy ra?
  Fe + AgNO3 ?
  Fe + ZnSO4 ?
  Fe + FeCl3 ?
  Cu + Fe(NO3)3 ?
  D
  bài tập củng cố
  Khi cho Fe vào dd hỗn hợp các muối AgNO3, Pb(NO3)2,
  Cu(NO3)2 thì Fe khử các ion kim loại theo thứ tự nào?
  Cu2+, Ag+, Pb2+
  Ag+, Pb2+, Cu2+
  Pb2+, Cu2+, Ag+
  Ag+, Cu2+, Pb2+
  D
  Bài tập về nhà
  Bài 4, 5, 6, 7
  Trang 89
  SGK
  P a n a s o n i c
  P a n a s o n i c
  P a n a s o n i c
  III. DãY ĐIệN HóA CủA KIM LOạI
  Cu + 2AgNO3  Cu(NO3)2 + 2Ag
  Cu + 2Ag+  Cu2+ + 2Ag
  - dd chuyển sang màu xanh
  - ở dây đồng có một lớp Ag màu trắng bám vào
  Cu + AgNO3
  TN2
  Fe + CuSO4  FeSO4 + Cu
  Fe + Cu2+  Fe2+ + Cu
  - màu xanh của dd CuSO4 nhạt dần.
  - ở đinh Fe có một lớp Cu màu đỏ bám vào
  Fe + CuSO4
  TN1
  Phương trình
  Hiện tượng
  Tên TNo
  STT
   
  Gửi ý kiến