Thư mục

Ứng dụng trên di động

Ứng dụng Thư viện Violet

Hỗ trợ kĩ thuật

Các ý kiến mới nhất

 • khó phết nhỉ | | | ...
 • bạn nguyễn thị hông dung giải cho mình với ...
 • rút gọn biểu thức chứa căn số bậc 2 ...
 • cách giải này nhanh quá | | ...
 • hay lắm cảm ơn cô giáo nhé | ...
 • Đây chỉ là mẫu không có nội dung trong ''Rung...
 • Bài này có liên wan tới bài chuyện động cơ...
 • c.ơn cô đã chia sẻ kiến thức hay -...
 • Top 10 website bất động sản nổi tiếng nhất...
 • co bai tap tong hop ve tinh toan trong hoa...
 • TT cần cái hình mà ko có ...
 • Hay quá dạy kiểu này lên lớp là chắc 100%...
 • ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 • ýe ...
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Dành cho Quảng cáo

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Tuần 10. Kể về người thân

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Định Thiên
  Ngày gửi: 21h:34' 09-11-2012
  Dung lượng: 2.7 MB
  Số lượt tải: 245
  Số lượt thích: 0 người
  Môn: Tập làm văn
  Lớp 2C
  Năm học: 2012 - 2013
  Trường Tiểu học Sơn Kim 2
  chào mừng các thầy cô giáo về dự hội giảng
  Người thực hiện:Tr?n Th? D?nh

  Keå veà oâng, baø(hoặc một ngöôøi thaân) của em.
  HOẠT ĐỘNG 1:
  Thứ sáu ngày 9 tháng 11 năm 2012.
  Tập làm văn.
  Kể về người thân.
  Thứ sáu ngày 9 tháng 11 năm 2012.
  Tập làm văn.
  Kể về người thân.
  Thảo luận nhóm đôi :(3 phút).
  Kể về ông, bà (hoặc một người thân) của em.
  1. Ông, bà (hoặc người thân) của em bao nhiêu tuổi?
  2. Ông, bà (hoặc người thân) của em làm nghề gì?
  3. Ông, bà (hoặc người thân) của em yêu quý, chăm sóc em như thế nào?
  Gợi ý
  Kể về người thân.
  Thứ sáu ngày 9 tháng 11 năm 2012.
  Tập làm văn.
  1. Kể về ông, bà (hoặc một người thân ) của em.
  a, Ông, bà (hoặc người thân) của em bao nhiêu tuổi ?
  b,Ông, bà (hoặc người thân) của em làm nghề gì ?
  c, Ông, bà (hoặc người thân) của em yêu quý, chăm sóc em như thế nào ?
  Ông em năm nay vừa tròn 65 tuổi mà tóc ông đã bạc trắng.
  -Trước đây ông làm nghề đan thúng. Còn bây giờ ông ở nhà giữ cháu.
  - Ông rất thích nghề đan và thường mua quà cho em ăn. Ông rất hiền và vui tính. Em làm điều gì sai, ông không la mà khuyên bảo em nhẹ nhàng.
  Thứ sáu ngày 9 tháng 11 năm 2012.
  Tập làm văn.
  Kể về người thân.

  HOẠT ĐỘNG 2:
  Kể về người thân.
  Viết
  Dựa theo lời kể ở bài tập 1, hãy viết
  một đoạn văn ngắn (3 đến 5 câu) kể
  về ông, bà hoặc một người thân của em.
  Thứ sáu ngày 9 tháng 11 năm 2012.
  Tập làm văn.
  Chú ý :
  Kể về người thân.
  HOẠT ĐỘNG 2:
  Thứ sáu ngày 9 tháng 11 năm 2012.
  Tập làm văn.
  Học sinh viết bài.
  Vieát caâu vaên lieàn maïch thaønh moät ñoaïn vaên. Cuoái caâu coù daáu chaám, chöõ caùi ñaàu caâu vieát hoa.
  Baø em naêm nay 65 tuoåi. Luùc coøn treû baø daïy ôû tröôøng Tieåu hoïc. Baø raát thöông yeâu, chaêm soùc chieàu chuoïâng em. Baø thöôøng keå chuyeän coå tích cho em nghe .Em seõ luoân vaâng lôøi vaø kính troïng baø .
  Kể về người thân
  OÂng cuûa em naêm nay ñaõ ngoaøi baûy möôi tuoåi. OÂng töøng laø moät noâng daân ñieån hình saûn xuaát gioûi. OÂng raát yeâu quyù em. Haèng ngaøy, oâng daïy em hoïc baøi roài laïi chôi troø chôi vôùi em. OÂng khuyeân em phaûi chaêm chæ hoïc haønh.Em seõ hoïc thaät gioûi ñeå oâng vui.
  Kể về người thân
  Người mà em yêu quý nhất là bố em . Bố
  em là bộ đội . Bố chỉ về thăm nhà và em
  khi được nghỉ phép . Mà lần nào bố về ,
  bố cũng có quà cho em .Bố luôn viết thư
  và hỏi thăm chuyện em học . Em sẽ cố
  gắng học giỏivà trở thành bộ đội giống bố
  để bảo vệ tổ quốc Việt Nam .
  Kể về người thân


  Mẹ của em tên là Lan năm nay 40 tuổi . Mẹ em là giáo viên. Hằng ngày , mẹ đưa em tới trường. Chiều , mẹ đón em về nhà , tắm rửa và nấu cơm cho em ăn.Tối , mẹ còn dạy em học những bài toán khó . Em sẽ cố gắng học giỏi cho mẹ em vui lòng.
  Kể về người thân
  Dặn dò:

  Về tập viết lại bài này.
  Chuẩn bị bài : Chia buồn - an ủi
  Kể về người thân.
  Thứ sáu ngày 9 tháng 11 năm 2012.
  Tập làm văn.
   
  Gửi ý kiến
  print