Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 13. Bản vẽ lắp

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Luận
  Ngày gửi: 02h:23' 10-11-2012
  Dung lượng: 1.1 MB
  Số lượt tải: 137
  Số lượt thích: 0 người
  nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo
  kiểm tra bài cũ

  Câu hỏi: Em hãy nêu nội dung của bản vẽ chi tiết? Bản vẽ chi tiết được đọc theo trình tự như thế nào?

  Đáp án:
  * Nội dung của bản vẽ chi tiết: Hình biểu diễn, kích thước, yêu cầu kĩ thuật, khung tên
  * Trình tự đọc bản vẽ chi tiết: 1. Khung tên; 2. Hình biểu diễn; 3. Kích thước; 4. Yêu cầu kỹ thuật; 5. Tổng hợp


  Tiết 11 - Bài 13:
  Bản vẽ lắp
  Nội dung bản vẽ lắp
  (Bản vẽ lắp bộ vòng đai)
  Tiết 11 - Bài 13:
  Bản vẽ lắp
  I/ Nội dung của bản vẽ lắp:
  Bản vẽ lắp
  Hình biểu diễn
  Kích thước
  Bảng kê
  Khung tên
  II/ đọc bản vẽ lắp:
  Đọc bản vẽ lắp để biết hình dạng, kết cấu của sản phẩm và vị trí tương quan giữa các chi tiết của sản phẩm.
  Tiết 11 - Bài 13:
  Bản vẽ lắp
  I/ Nội dung của bản vẽ lắp:
  II/ đọc bản vẽ lắp:
  Trình tự đọc
  Nội dung cần hiểu
  Bản vẽ Bộ vòng đai
  1. Khung tên
  - Tên gọi sản phẩm
  - Bộ vòng đai
  - Tỷ lệ
  - 1:2
  Đọc bản vẽ lắp để biết hình dạng, kết cấu của sản phẩm và vị trí tương quan giữa các chi tiết của sản phẩm.
  Tiết 11 - Bài 13:
  Bản vẽ lắp
  I/ Nội dung của bản vẽ lắp:
  II/ Đọc bản vẽ lắp:
  Đọc bản vẽ lắp để biết hình dạng, kết cấu của sản phẩm và vị trí tương quan giữa các chi tiết của sản phẩm.
  Trình tự đọc
  Nội dung cần hiểu
  Bản vẽ Bộ vòng đai
  1. Khung tên
  - Tên gọi sản phẩm
  - Bộ vòng đai
  - Tỷ lệ
  - 1:2
  2. Bảng kê
  - Tên gọi và số lượng chi tiết
  Vòng đai(2),Đai ốc(2), Vòng đệm(2),Bu lông(2)
  Tiết 11 - Bài 13:
  Bản vẽ lắp
  I/ Nội dung của bản vẽ lắp:
  II/ đọc bản vẽ lắp:
  Đọc bản vẽ lắp để biết hình dạng, kết cấu của sản phẩm và vị trí tương quan giữa các chi tiết của sản phẩm.
  Trình tự đọc
  Nội dung cần hiểu
  Bản vẽ Bộ vòng đai
  1. Khung tên
  - Tên gọi sản phẩm
  - Bộ vòng đai
  - Tỷ lệ
  - 1:2
  2. Bảng kê
  - Tên gọi và số lượng chi tiết
  Vòng đai(2),Đai ốc(2), Vòng đệm(2),Bu lông(2)
  3.Hình biển diễn
  - Tên gọi hình chiếu, hình cắt
  - Hình chiếu bằng
  - Hình chiếu đứng có căt cục bộ
  Tiết 11 - Bài 13:
  Bản vẽ lắp
  I/ Nội dung của bản vẽ lắp:
  II/ đọc bản vẽ lắp:
  Đọc bản vẽ lắp để biết hình dạng, kết cấu của sản phẩm và vị trí tương quan giữa các chi tiết của sản phẩm.
  Trình tự đọc
  Nội dung cần hiểu
  Bản vẽ Bộ vòng đai
  1. Khung tên
  - Tên gọi sản phẩm
  - Bộ vòng đai
  - Tỷ lệ
  - 1:2
  2. Bảng kê
  - Tên gọi và số lượng chi tiết
  Vòng đai(2),Đai ốc(2), Vòng đệm(2),Bu long(2)
  3.Hình biển diễn
  - Tên gọi hình chiếu, hình cắt
  - Hình chiếu bằng
  - Hình chiếu đứng có căt cục bộ
  4. Kích thước
  - Kích thước chung
  - KT lắp giữa các chi tiết
  - KT xđ kc giữa các chi tiết
  - 140, 50, 78
  - M10
  - 50, 110
  Tiết 11 - Bài 13:
  Bản vẽ lắp
  I/ Nội dung của bản vẽ lắp:
  II/ Đọc bản vẽ lắp:
  Đọc bản vẽ lắp để biết hình dạng, kết cấu của sản phẩm và vị trí tương quan giữa các chi tiết của sản phẩm.
  Trình tự đọc
  Nội dung cần hiểu
  Bản vẽ Bộ vòng đai
  1. Khung tên
  - Tên gọi sản phẩm
  - Bộ vòng đai
  - Tỷ lệ
  - 1:2
  2. Bảng kê
  - Tên gọi và số lượng chi tiết
  Vòng đai(2),Đai ốc(2), Vòng đệm(2),Bu long(2)
  3.Hình biển diễn
  - Tên gọi hình chiếu, hình cắt
  - Hình chiếu bằng
  - Hình chiếu cạnh có căt cục bộ
  4. Kích thước
  - Kích thước chung
  - KT lắp giữa các chi tiết
  - KT xđ kc giữa các chi tiết
  - 140, 50, 78
  - M10
  - 50, 110
  5.PT chi tiết
  - Vị trí các chi tiết
  - Tô màu cho các chi tiết
  Tiết 11 - Bài 13:
  Bản vẽ lắp
  I/ Nội dung của bản vẽ lắp:
  II/ Đọc bản vẽ lắp:
  Đọc bản vẽ lắp để biết hình dạng, kết cấu của sản phẩm và vị trí tương quan giữa các chi tiết của sản phẩm.
  Trình tự đọc
  Nội dung cần hiểu
  Bản vẽ Bộ vòng đai
  1. Khung tên
  - Tên gọi sản phẩm
  - Bộ vòng đai
  - Tỷ lệ
  - 1:2
  2. Bảng kê
  - Tên gọi và số lượng chi tiết
  Vòng đai(2),Đai ốc(2), Vòng đệm(2),Bu long(2)
  3.Hình biển diễn
  - Tên gọi hình chiếu, hình cắt
  - Hình chiếu bằng
  - Hình chiếu đứng có căt cục bộ
  4. Kích thước
  - Kích thước chung
  - KT lắp giữa các chi tiết
  - KT xđ kc giữa các chi tiết
  - 140, 50, 78
  - M10
  - 50, 110
  5.PT chi tiết
  - Vị trí các chi tiết
  - Tô màu cho các chi tiết
  Tiết 11 - Bài 13:
  Bản vẽ lắp
  I/ Nội dung của bản vẽ lắp:
  II/ Đọc bản vẽ lắp:
  Đọc bản vẽ lắp để biết hình dạng, kết cấu của sản phẩm và vị trí tương quan giữa các chi tiết của sản phẩm.
  Trình tự đọc
  Nội dung cần hiểu
  Bản vẽ Bộ vòng đai
  1. Khung tên
  - Tên gọi sản phẩm
  - Bộ vòng đai
  - Tỷ lệ
  - 1:2
  2. Bảng kê
  - Tên gọi và số lượng chi tiết
  Vòng đai(2),Đai ốc(2), Vòng đệm(2),Bu long(2)
  3.Hình biển diễn
  - Tên gọi hình chiếu, hình cắt
  - Hình chiếu bằng
  - Hình chiếu đứng có căt cục bộ
  4. Kích thước
  - Kích thước chung
  - KT lắp giữa các chi tiết
  - KT xđ kc giữa các chi tiết
  - 140, 50, 78
  - M10
  - 50, 110
  5.PT chi tiết
  - Vị trí các chi tiết
  - Tô màu cho các chi tiết
  Tiết 11 - Bài 13:
  Bản vẽ lắp
  I/ Nội dung của bản vẽ lắp:
  II/ Đọc bản vẽ lắp:
  Đọc bản vẽ lắp để biết hình dạng, kết cấu của sản phẩm và vị trí tương quan giữa các chi tiết của sản phẩm.
  Trình tự đọc
  Nội dung cần hiểu
  Bản vẽ Bộ vòng đai
  1. Khung tên
  - Tên gọi sản phẩm
  - Bộ vòng đai
  - Tỷ lệ
  - 1:2
  2. Bảng kê
  - Tên gọi và số lượng chi tiết
  Vòng đai(2),Đai ốc(2), Vòng đệm(2),Bu long(2)
  3.Hình biển diễn
  - Tên gọi hình chiếu, hình cắt
  - Hình chiếu bằng
  - Hình chiếu cạnh có căt cục bộ
  4. Kích thước
  - Kích thước chung
  - KT lắp giữa các chi tiết
  - KT xđ kc giữa các chi tiết
  - 140, 50, 78
  - M10
  - 50, 110
  5.PT chi tiết
  - Vị trí các chi tiết
  - Tô màu cho các chi tiết
  Tiết 11 - Bài 13:
  Bản vẽ lắp
  I/ Nội dung của bản vẽ lắp:
  II/ Đọc bản vẽ lắp:
  Đọc bản vẽ lắp để biết hình dạng, kết cấu của sản phẩm và vị trí tương quan giữa các chi tiết của sản phẩm.
  Trình tự đọc
  Nội dung cần hiểu
  Bản vẽ Bộ vòng đai
  1. Khung tên
  - Tên gọi sản phẩm
  - Bộ vòng đai
  - Tỷ lệ
  - 1:2
  2. Bảng kê
  - Tên gọi và số lượng chi tiết
  Vòng đai(2),Đai ốc(2), Vòng đệm(2),Bu long(2)
  3.Hình biển diễn
  - Tên gọi hình chiếu, hình cắt
  - Hình chiếu bằng
  - Hình chiếu đứng có căt cục bộ
  4. Kích thước
  - Kích thước chung
  - KT lắp giữa các chi tiết
  - KT xđ kc giữa các chi tiết
  - 140, 50, 78
  - M10
  - 50, 110
  5.PT chi tiết
  - Vị trí các chi tiết
  - Tô màu cho các chi tiết
  Tiết 11- Bài 13:
  Bản vẽ lắp
  I/ Nội dung của bản vẽ lắp:
  II/ Đọc bản vẽ lắp:
  Đọc bản vẽ lắp để biết hình dạng, kết cấu của sản phẩm và vị trí tương quan giữa các chi tiết của sản phẩm.
  Trình tự đọc
  Nội dung cần hiểu
  Bản vẽ Bộ vòng đai
  1. Khung tên
  - Tên gọi sản phẩm
  - Bộ vòng đai
  - Tỷ lệ
  - 1:2
  2. Bảng kê
  - Tên gọi và số lượng chi tiết
  Vòng đai(2),Đai ốc(2), Vòng đệm(2),Bu long(2)
  3.Hình biển diễn
  - Tên gọi hình chiếu, hình cắt
  - Hình chiếu bằng
  - Hình chiếu đứng có căt cục bộ
  4. Kích thước
  - Kích thước chung
  - KT lắp giữa các chi tiết
  - KT xđ kc giữa các chi tiết
  - 140, 50, 78
  - M10
  - 50, 110
  5.PT chi tiết
  - Vị trí các chi tiết
  - Tô màu cho các chi tiết
  6. Tổng hợp
  - Trình tự tháo lắp
  - Tháo:2-3-4-1
  1
  Tiết 11:
  Bản vẽ lắp
  I/ Nội dung của bản vẽ lắp:
  II/ Đọc bản vẽ lắp:
  Đọc bản vẽ lắp để biết hình dạng, kết cấu của sản phẩm và vị trí tương quan giữa các chi tiết của sản phẩm.
  Trình tự đọc
  Nội dung cần hiểu
  Bản vẽ Bộ vòng đai
  1. Khung tên
  - Tên gọi sản phẩm
  - Bộ vòng đai
  - Tỷ lệ
  - 1:2
  2. Bảng kê
  - Tên gọi và số lượng chi tiết
  Vòng đai(2),Đai ốc(2), Vòng đệm(2),Bu long(2)
  3.Hình biển diễn
  - Tên gọi hình chiếu, hình cắt
  - Hình chiếu bằng
  - Hình chiếu đứng có căt cục bộ
  4. Kích thước
  - Kích thước chung
  - KT lắp giữa các chi tiết
  - KT xđ kc giữa các chi tiết
  - 140, 50, 78
  - M10
  - 50, 110
  5.PT chi tiết
  - Vị trí các chi tiết
  - Tô màu cho các chi tiết
  6. Tổng hợp
  - Trình tự tháo lắp
  - Tháo:2-3-4-1
  - Lắp:1-4-3-2
  Tiết 11 - Bài 13:
  Bản vẽ lắp
  I/ Nội dung của bản vẽ lắp:
  II/ Đọc bản vẽ lắp:
  Đọc bản vẽ lắp để biết hình dạng, kết cấu của sản phẩm và vị trí tương quan giữa các chi tiết của sản phẩm.
  Trình tự đọc
  Nội dung cần hiểu
  Bản vẽ Bộ vòng đai
  1. Khung tên
  - Tên gọi sản phẩm
  - Bộ vòng đai
  - Tỷ lệ
  - 1:2
  2. Bảng kê
  - Tên gọi và số lượng chi tiết
  Vòng đai(2),Đai ốc(2), Vòng đệm(2),Bu long(2)
  3.Hình biển diễn
  - Tên gọi hình chiếu, hình cắt
  - Hình chiếu bằng
  - Hình chiếu đứng có căt cục bộ
  4. Kích thước
  - Kích thước chung
  - KT lắp giữa các chi tiết
  - KT xđ kc giữa các chi tiết
  - 140, 50, 78
  - M10
  - 50, 110
  5.PT chi tiết
  - Vị trí các chi tiết
  - Tô màu cho các chi tiết
  6. Tổng hợp
  - Trình tự tháo lắp
  - Công dụng của sản phẩm
  - Tháo:2-3-4-1
  - Lắp:1-4-3-2
  - Ghép nối giữa chi tiết hình trụ với chi tiết khác
  Câu 1: Bản vẽ lắp gồm những nội dung gì?
  Bản vẽ lắp gồm các nội dung: Hình biểu diễn; Kích thước; Khung tên; Bảng kê.
  Câu 2: Em hãy hoàn thành sơ đồ sau sao cho đúng với trình tự đọc bản vẽ lắp?
  Khung
  tên
  Bảng kê
  Hình
  biểu diễn
  Kích
  thước
  Phân tích
  chi tiết
  Củng cố
  - Học bài và trả lời câu hỏi cuối bài.
  - Đọc trước nội dung và chuẩn bị dụng cụ, vất liệu đầy đủ cho bài 14: Bài tập thực hành: đọc bản vẽ lắp đơn giản
  Hướng dẫn về nhà
  CHúC CáC THầY CÔ MạNH KHỏE
  Chúc các em học tốt.
   
  Gửi ý kiến