Bảng cộng và trừ trong phạm vi 10 - Toán lớp 1


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Sen
Ngày gửi: 20h:14' 10-11-2012
Dung lượng: 200.8 KB
Số lượt tải: 98
Số lượt thích: 0 người
Thứ ba ngày 13 tháng 12 năm 2011
10 – 4 =
6
10 – 7 =
3
Bảng cộng và trừ trong phạm vi 10
2 + 8 =
10
1 + 9 =
10

10 - 1 =
9
10 - 2 =
8
3 + 7 =
10
10 - 3 =
7
Bảng cộng và trừ trong phạm vi 10
4 + 6 =
10
10 – 4 =
6
5 + 5 =
10
10 – 5 =
5
6 + 4 =
10
10 – 6 =
4
9 + 1 =
7 + 3 =
8 + 2 =
10
10
10 – 7 =
3
Bảng cộng và trừ trong phạm vi 10
10
10 – 8 =
10 – 9 =
2
1
Bảng cộng và trừ trong phạm vi 10
2 + 8 =
10
3 + 7 =
5 + 5 =
4 + 6 =
6 + 4 =
7 + 3 =
8 + 2 =
10
10
10
10
10
10
1 + 9 =
10
10 - 2 = 8
10 - 3 = 7
10 - 5 = 5
10 - 4 = 6
10 - 6 = 4
10 - 7 = 3
10 - 8 = 2
10 - 1 = 9
9 + 1 =
10 - 9 = 1
10
Bài 1: Tính
a)
3 + 7 =
10
6 + 3 =
9
4 + 5 =
9
10 - 5 =
5
7 - 2 =
5
6 + 4 =
10
8 - 1 =
9 - 4 =
7
5
b)
10
7
8
1
4
1
10
2
Bài 3: Viết phép tính thích hợp
b) Có : 10 quả bóng
Cho: 3 quả bóng
Còn:.…quả bóng?
Bảng cộng và trừ trong phạm vi 10
2 + 8 =
10
3 + 7 =
5 + 5 =
4 + 6 =
6 + 4 =
7 + 3 =
8 + 2 =
10
10
10
10
10
10
1 + 9 =
10
10 - 2 = 8
10 - 3 = 7
10 - 5 = 5
10 - 4 = 6
10 - 6 = 4
10 - 7 = 3
10 - 8 = 2
10 - 1 = 9
9 + 1 =
10 - 9 = 1
10