Bảng cộng và trừ trong phạm vi 10 - Toán lớp 1


(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Sen
Ngày gửi: 20h:14' 10-11-2012
Dung lượng: 200.8 KB
Số lượt tải: 98
Số lượt thích: 0 người
Thứ ba ngày 13 tháng 12 năm 2011
10 – 4 =
6
10 – 7 =
3
Bảng cộng và trừ trong phạm vi 10
2 + 8 =
10
1 + 9 =
10

10 - 1 =
9
10 - 2 =
8
3 + 7 =
10
10 - 3 =
7
Bảng cộng và trừ trong phạm vi 10
4 + 6 =
10
10 – 4 =
6
5 + 5 =
10
10 – 5 =
5
6 + 4 =
10
10 – 6 =
4
9 + 1 =
7 + 3 =
8 + 2 =
10
10
10 – 7 =
3
Bảng cộng và trừ trong phạm vi 10
10
10 – 8 =
10 – 9 =
2
1
Bảng cộng và trừ trong phạm vi 10
2 + 8 =
10
3 + 7 =
5 + 5 =
4 + 6 =
6 + 4 =
7 + 3 =
8 + 2 =
10
10
10
10
10
10
1 + 9 =
10
10 - 2 = 8
10 - 3 = 7
10 - 5 = 5
10 - 4 = 6
10 - 6 = 4
10 - 7 = 3
10 - 8 = 2
10 - 1 = 9
9 + 1 =
10 - 9 = 1
10
Bài 1: Tính
a)
3 + 7 =
10
6 + 3 =
9
4 + 5 =
9
10 - 5 =
5
7 - 2 =
5
6 + 4 =
10
8 - 1 =
9 - 4 =
7
5
b)
10
7
8
1
4
1
10
2
Bài 3: Viết phép tính thích hợp
b) Có : 10 quả bóng
Cho: 3 quả bóng
Còn:.…quả bóng?
Bảng cộng và trừ trong phạm vi 10
2 + 8 =
10
3 + 7 =
5 + 5 =
4 + 6 =
6 + 4 =
7 + 3 =
8 + 2 =
10
10
10
10
10
10
1 + 9 =
10
10 - 2 = 8
10 - 3 = 7
10 - 5 = 5
10 - 4 = 6
10 - 6 = 4
10 - 7 = 3
10 - 8 = 2
10 - 1 = 9
9 + 1 =
10 - 9 = 1
10