VIOLYMPIC toan 6


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Thu Hà
Ngày gửi: 23h:07' 11-11-2012
Dung lượng: 18.7 MB
Số lượt tải: 153
Số lượt thích: 0 người
VÒNG 1 ( 37 TRANG )
Thời Gian : 
BÀI THI SỐ 1
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1: Tập hợp các chữ số của số 2010 là (Viết các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu “;”)
Câu 2: Cho các số tự nhiên  thỏa mãn . Vậy  
Câu 3: Số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số là 
Câu 4: Khi viết tất cả các số tự nhiên từ 1 đến 100 thì chữ số 0 được viết bao nhiêu lần ?Trả lời: lần.
Câu 5: Số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số gồm các chữ số lẻ khác nhau là 
Câu 6: Số lớn nhất được viết bằng cách dùng cả sáu chữ số 0; 1; 9; 7; 8; 4 (mỗi chữ số chỉ được viết một lần) là 
Câu 7: Số tự nhiên nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau viết bằng chữ số La Mã là 
Câu 8: Khi viết 100 số tự nhiên đầu tiên, chữ số 1 xuất hiện lần.
Câu 9: Số các số tự nhiên có bảy chữ số là 
Câu 10: Số các số tự nhiên lẻ có bốn chữ số là 

Thời Gian : 
BÀI THI SỐ 1
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1: Tập hợp các chữ số của số 2010 là (Viết các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu “;”)
Câu 2: Số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số là 
Câu 3: Cho các số tự nhiên  thỏa mãn . Vậy  
Câu 4: Tìm  biết . Kết quả là  
Câu 5: Viết tập hợp A = {} bằng cách liệt kê các phần tử ta được A = (Viết các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu “;”)
Câu 6: Số tự nhiên chẵn lớn nhất có bốn chữ số gồm các chữ số chẵn khác nhau là 
Câu 7: Số các số tự nhiên có bảy chữ số là 
Câu 8: Viết số lớn nhất với cùng cả năm chữ số 9, 0, 6, 1, 5. Mỗi chữ số chỉ được viết một lần.Trả lời: Số lớn nhất đó là 
Câu 9: Giá trị tương ứng trong hệ thập phân của số La Mã XXXIV là 
Câu 10: Số các số tự nhiên lẻ có bốn chữ số là Thời Gian : 
BÀI THI SỐ 1
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1: Cho các số tự nhiên  thỏa mãn . Vậy  
Câu 2: Số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số là 
Câu 3: Tìm  biết . Kết quả là  
Câu 4: Khi viết tất cả các số tự nhiên từ 1 đến 100 thì chữ số 0 được viết bao nhiêu lần ?Trả lời: lần.
Câu 5: Số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau là 
Câu 6: Số lớn nhất được viết bằng cách dùng cả sáu chữ số 0; 1; 9; 7; 8; 4 (mỗi chữ số chỉ được viết một lần) là 
Câu 7: Khi viết 100 số tự nhiên đầu tiên, chữ số 1 xuất hiện lần.
Câu 8: Viết tập hợp A = {} bằng cách liệt kê các phần tử ta được A = (Viết các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu “;”)
Câu 9: Số các số tự nhiên có bảy chữ số là 
Câu 10: Người ta viết liền nhau các số tự nhiên từ 1 đến 99. Hỏi chữ số 5 được viết bao nhiêu lần ?Trả lời: lần.BÀI THI SỐ 1
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1: Cho các số tự nhiên  thỏa mãn . Vậy  
Câu 2: Khi viết tất cả các số tự nhiên từ 1 đến 100 thì chữ số 0 được viết bao nhiêu lần ?Trả lời: lần.
Câu 3: Số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số là 
Câu 4: Viết tập hợp A = {} bằng cách liệt kê các phần tử ta được A = (Viết các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu “;”)
Câu 5: Số lớn nhất được viết bằng cách dùng cả sáu chữ số 0; 1; 9; 7; 8; 4 (mỗi chữ số chỉ được viết một lần) là 
Câu 6: Số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số gồm các chữ số lẻ khác nhau là 
Câu 7: Số các số tự nhiên