Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Unit 8. Celebrations

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trương Phú Mỹ
  Ngày gửi: 09h:23' 14-11-2012
  Dung lượng: 5.8 MB
  Số lượt tải: 365
  Số lượt thích: 0 người
  our class
  Welcome to
  Teacher: Nguyễn Thị Minh Hiền
  What do you know about the following dates?
  ?.?..
  ?.!
  ?.?..
  Teacher’s Day
  Valentine’s Day
  May Day
  Women’s Day
  New Year’s Day
  Independence Day
  ( National Day)
  Celebrations
  Period 50
  UNIT 8: CELEBRATIONS
  LESSON 1:
  GETTING STARTED-LISTEN AND READ
  Wednesday, February 22nd, 2012
  UNIT 8: CELEBRATIONS
  LESSON 1: GETTING STARTED-LISTEN AND READ.
  I. Getting started:
  Match?
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  Easter
  wedding
  birthday
  Christmas
  Mid- Fall Festival
  Lunar New year
  Passover
  UNIT 8: CELEBRATIONS
  LESSON 1: GETTING STARTED-LISTEN AND READ.
  1. New words:
  II. Listen and read:
  Passover (n):
  Lễ Quá Hải (vượt qua)
  Jewish people (n):
  người Do Thái
  sticky rice cake (n):
  bánh chưng
  slavery (n):
  sự nô lệ
  slave (n)
  parade (n):
  cuộc diễu hành
  UNIT 8: CELEBRATIONS
  LESSON 1: GETTING STARTED-LISTEN AND READ.
  1. New words:
  II. Listen and read:
  Passover (n):
  Lễ Quá hải
  Jewish people (n):
  người Do Thái
  sticky rice cake (n):
  bánh chưng
  slavery (n):
  sự nô lệ
  parade (n):
  cuộc diễu hành
  to occur
  = to happen
  Matching:
  UNIT 8: CELEBRATIONS
  LESSON 1: GETTING STARTED-LISTEN AND READ.
  A B
  1/. to occur a/. người Do Thái
  2/. slavery b/. cuộc diễu hành
  3/. Jewish people c/. Lễ Quá hải
  4/. sticky rice cake d/. Sự nô lệ
  5/. parade e/. Xảy ra
  6/. Passover f/. Bánh chưng
  UNIT 8: CELEBRATIONS
  LESSON 1: GETTING STARTED-LISTEN AND READ.
  2. Grammar:
  1. New words:
  II. Listen and read:
  I. Getting started:
  UNIT 8: CELEBRATIONS
  LESSON 1: GETTING STARTED-LISTEN AND READ.
  2. Grammar:
  Ex: a/. Tet is a festival. Tet occurs in late January or early February.
  Tet is a festival which occurs in late

  January or early February.
  RELATIVE CLAUSE
  UNIT 8: CELEBRATIONS
  LESSON 1: GETTING STARTED-LISTEN AND READ.
  2. Grammar:
  Ex: b/. Family members try to be together at Tet. Family members live apart.
  Family members who live apart try to be
  together at Tet
  RELATIVE CLAUSE
  UNIT 8: CELEBRATIONS
  LESSON 1: GETTING STARTED-LISTEN AND READ.
  2. Grammar:
  Ex: c/.There are many celebrations throughout the year. Tet or Lunar New Year holiday is the most important celebration for Vietnamese people.
  (Although)
  Although there are many celebrations
  throughout the year, Tet or Lunar New Year holiday is the most important celebration for Vietnamese people.
  Adverb clause of concession
  *Prediction:
  How many celebrations are mentioned in the text? What are they?
  Three celebrations
  Lunar New
  Year
  - Passover
  - Easter
  UNIT 8: CELEBRATIONS
  LESSON 1: GETTING STARTED-LISTEN AND READ.
  3. Asking and answering about celebrations:
  in late January
  or early February
  cleaning and decorating homes, wearing new clothes
  sticky rice
  cake
  in late March or early April
  around the same time as Passover
  watching colorful parades
  special meal called seder
  chocolates, sugar eggs
  Isarel
  in many countries
  Vietnam
  UNIT 8: CELEBRATIONS
  LESSON 1: GETTING STARTED-LISTEN AND READ.
  4. Complete the table:
  UNIT 8: CELEBRATIONS
  LESSON 1: GETTING STARTED-LISTEN AND READ.
  Groups work:
  Groups 1+2: -You draw a mind map about celebrations in the text.
  Groups 3+4: -Write celebrations in Vietnam and in Western countries.
  UNIT 8: CELEBRATIONS
  LESSON 1: GETTING STARTED-LISTEN AND READ.
  Groups work:
  UNIT 8: CELEBRATIONS
  LESSON 1: GETTING STARTED-LISTEN AND READ.
  Answer keys:
  Groups 1+2:
  UNIT 8: CELEBRATIONS
  LESSON 1: GETTING STARTED-LISTEN AND READ.
  Answer keys:
  Groups 3+4:
  + Celebrations in Vietnam are Lunar New Year or Tet, Mid-Fall festival, Independence Day, May Day, Teacher’s Day, Christmas, Valentine’s Day, Women’s Day, and so on….
  + Celebrations in Western countries are Halloween Day, Christmas Day, Valentine’s Day, Thanksgiving Day, Easter, New Year Day (on January 1st), Mother’s Day, Father’s Day and so on…..
  Homework
  -Learn new words by heart, model sentences and write them.
  -Do exercise Unit 8: 1, 2 pages 81-82 in workbook.
  -Prepare Unit 8: Speak-Listen.
  Pick flowers freely
  goodbye
   
  Gửi ý kiến