Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Các ý kiến mới nhất

 • Dở ...
 • thấy nó thiếu cái gì đó...
 • xàm load lâu vcc...
 • Cảm ơn bn... ...
 • uk kho...
 • uk ...
 • bài j mà ít và ko rõ ràng j cả...
 • Tuyệt vời trên cả tuyệt vời...
 • bài rất hay và có ích em cảm ơn...
 • lấy bài người khác tải lên ko vui tí nào...
 • sao dở quá vậy ...
 • gfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfggfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ...
 • adasad...
 • dở...
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 22. Luyện tập chương 2: Kim loại

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Tiến Dũng
  Ngày gửi: 21h:40' 15-11-2012
  Dung lượng: 427.0 KB
  Số lượt tải: 270
  Số lượt thích: 0 người
  Bài tập 1
  A. Hãy điền công thức hóa học phù hợp vào chổ trống và viết PTHH cho mỗi trường hợp sau:

  1. ………+ O2 ----> Fe3O4.
  2. ………+ Cl2 ----> NaCl.
  3. Na + ……. ----> NaOH + H2
  4. Fe + ……. ----> FeCl2 + H2
  5. Al + …… ----> Al(NO3)3 + Cu
  Tiết 29: LUYỆN TẬP CHƯƠNG 2: KIM LOẠI
  I. Kiến thức cần nhớ:
  Bài tập 1
  B. Qua bài tập này, em nhớ lại kiến thức gì về tính chất hóa học của kim loại ?
  4. Fe + 2HCl  FeCl2 + H2
  5. 2Al + 3Cu(NO3)2 2Al(NO3)3 +3Cu
  Tiết 29: LUYỆN TẬP CHƯƠNG 2: KIM LOẠI
  I. Kiến thức cần nhớ:
  1. Tính chất hóa học của kim loại.
  Tác dụng với phi kim:
  * Với O2  oxit.
  * Với phi kim khác  muối
  2. Tác dụng với nước
  3. Tác dụng với dd axit.
  4. Tác dụng với dd muối.
  A. Hãy điền công thức hóa học phù hợp vào chổ trống và viết PTHH cho mỗi trường hợp sau:
  3. 2Na + 2H2O  2NaOH + H2
  Bài tập 2 (bài 3/SGK/69)
  Có 4 kim loại A,B,C,D đứng sau Mg trong dãy HĐHH. Biết rằng:
  - A và B tác dụng với dd HCl giải phóng khí H2.
  - C và D không phản ứng với dd HCl.
  - B tác dụng với dd muối của A và giải phóng A.
  - D tác dụng với dd muối của C và giải phóng C.
  Hãy xác định thứ tự sắp xếp nào sau đây là đúng (theo chiều hoạt động hóa học giảm dần:
  a. B,D,C,A b. D,A,B,C.
  c. B, A, D,C d. A,B,C,D
  e. C,B,D,A
  Tiết 29: LUYỆN TẬP CHƯƠNG 2: KIM LOẠI
  I. Kiến thức cần nhớ:
  1. Tính chất hóa học của kim loại.
  Tác dụng với phi kim:
  * Với O2  oxit.
  * Với phi kim khác  muối
  2. Tác dụng với nước.
  3. Tác dụng với dd axit.
  4. Tác dụng với dd muối.
  * Dãy hoạt động hóa học của kim loại:
  K,Na,Mg,Al,Zn,Fe,Pb, (H), Cu, Ag, Au.
  => A,B đứng trước H
  => C,D đứng sau H
  => B đứng trước A
  => D đứng trước C
  Tiết 29: LUYỆN TẬP CHƯƠNG 2: KIM LOẠI
  I. Kiến thức cần nhớ:
  1. Tính chất hóa học của kim loại.
  - Tác dụng với phi kim.
  - Tác dụng với nước.
  - Tác dụng với dd axit.
  - Tác dụng với dd muối.
  Hãy hoàn thành bảng sau:
  2. Tính chất hóa học của nhôm và sắt có gì giống và khác nhau ?
  K,Na,Mg,Al,Zn,Fe,Pb, (H), Cu, Ag, Au.
  -Nhôm có phản ứng với kiềm .
  - Khi tham gia phản ứng, nhôm tạo thành hợp chất trong đó nhôm chỉ có hóa trị ( III ) .
  - Sắt không phản ứng với kiềm .
  - Còn sắt tạo thành hợp chất, trong đó sắt có hóa trị ( II ) hoặc ( III ).
  -Nhôm, sắt có những tính chất hóa học của kim loại.
  - Nhôm, sắt đều không phản ứng với HNO3 đặc, nguội và H2SO4 đặc nguội.
  Tiết 29: LUYỆN TẬP CHƯƠNG 2: KIM LOẠI
  I. Kiến thức cần nhớ:
  1. Tính chất hóa học của kim loại.
  - Tác dụng với phi kim.
  - Tác dụng với nước.
  - Tác dụng với dd axit.
  - Tác dụng với dd muối.
  2. Tính chất hóa học của nhôm và sắt có gì giống và khác nhau ?
  - Al, Fe đều có tính chất hóa học của kim loại.
  - Đều không phản ứng với HNO3 đặc, nguội và H2SO4 đặc, nguội.
  - Al có phản ứng với kiềm.
  Khi tham gia phản ứng tạo hợp chất Al chỉ có hóa trị III, còn sắt tạo thành hợp chất trong đó Fe có hóa trị (II) hoặc (III). Al hoạt động hóa học mạnh hơn Fe.
  K,Na,Mg,Al,Zn,Fe,Pb, (H), Cu, Ag, Au.
  Bài tập 3: (Bài 2 trang 69 SGK)
  Hãy xét xem các cặp chất sau đây, cặp chất nào có phản ứng? không có phản ứng?
  a) Al và khí Cl2
  b) Al và HNO3 đặc nguội
  c) Fe và H2SO4 đặc nguội
  d) Fe và dung dịch Cu(NO3)2
  Viết các PTHH (nếu có)
  BÀI TẬP
  2/SGK 69 Hãy xét xem các cặp chất sau đây, cặp chất nào có phản ứng? Không có phản ứng ?

  A. Al và khí Cl2
  B. Al và HNO3 đặc nguội.
  C. Fe và H2SO4 đặc nguội
  D. Fe và dung dịch Cu(NO3)2
  Fe + Cu(NO3)2 Fe(NO3)2 + Cu
  2Al + 3Cl2
  Al + HNO3(đ,nguội)
  Fe + H2SO4(đ. nguội)
  PTHH:
  2AlCl3
  Viết phương trình hóa học nếu có phản ứng xảy ra.
  Dạng bài tập vận dụng tính chất hóa học của kim loại nhôm, sắt và dãy hoạt động hóa học của kim loại:
  Fe
  Cu
  (NO3)2
  Cu(NO3)2
  Fe
  +
  Fe
  +
  Đây là loại phản ứng hóa học gì ? Vì sao sắt đẩy được đồng ra khỏi muối ?
  Đây là loại phản ứng thế. Kim loại sắt đẩy đồng ra khỏi muối do có tính kim loại mạnh hơn đồng.
  Tiết 29: LUYỆN TẬP CHƯƠNG 2: KIM LOẠI
  I. Kiến thức cần nhớ:
  1. Tính chất hóa học của kim loại.
  - Tác dụng với phi kim.
  - Tác dụng với nước.
  - Tác dụng với dd axit.
  - Tác dụng với dd muối.
  2. Tính chất hóa học của nhôm và sắt có gì giống và khác nhau ?
  K,Na,Mg,Al,Zn,Fe,Pb, (H), Cu, Ag, Au.
  SGK trang 68
  Tiết 29: LUYỆN TẬP CHƯƠNG 2: KIM LOẠI
  I. Kiến thức cần nhớ:
  1. Tính chất hóa học của kim loại.
  - Tác dụng với phi kim.
  - Tác dụng với nước.
  - Tác dụng với dd axit.
  - Tác dụng với dd muối.
  2. Tính chất hóa học của nhôm và sắt có gì giống và khác nhau ?
  K,Na,Mg,Al,Zn,Fe,Pb, (H), Cu, Ag, Au.
  SGK trang 68
  Hàm lượng cacbon 2-5%
  Hàm lượng cacbon <2%
  Giòn, không rèn, không dát mỏng được.
  Đàn hồi, dẻo và cứng.
  - Trong lò cao.
  - Nguyên tắc: Dùng CO khử các oxit sắt ở t0 cao:
  -Trong lò luyện thép
  -Nguyên tắc: Oxi hóa các nguyên tố C, Mn, Si, S, P, … có trong gang.
  3. Hợp kim của sắt: thành phần, tính chất và sản xuất gang, thép:
  Tiết 29: LUYỆN TẬP CHƯƠNG 2: KIM LOẠI
  I. Kiến thức cần nhớ:
  1. Tính chất hóa học của kim loại.
  - Tác dụng với phi kim.
  - Tác dụng với nước.
  - Tác dụng với dd axit.
  - Tác dụng với dd muối.
  2. Tính chất hóa học của nhôm và sắt có gì giống và khác nhau ?
  K,Na,Mg,Al,Zn,Fe,Pb, (H), Cu, Ag, Au.
  SGK trang 68
  3. Hợp kim của sắt: thành phần, tính chất và sản xuất gang, thép:
  SGK trang 68
  Tiết 29: LUYỆN TẬP CHƯƠNG 2: KIM LOẠI
  I. Kiến thức cần nhớ:
  1. Tính chất hóa học của kim loại.
  - Tác dụng với phi kim.
  - Tác dụng với nước.
  - Tác dụng với dd axit.
  - Tác dụng với dd muối.
  2. Tính chất hóa học của nhôm và sắt có gì giống và khác nhau ?
  K,Na,Mg,Al,Zn,Fe,Pb, (H), Cu, Ag, Au.
  SGK trang 68
  3. Hợp kim của sắt: thành phần, tính chất và sản xuất gang, thép:
  SGK trang 68
  4. Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn:
  SGK trang 68
  bài 4
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (3)
  (3)
  Viết Phương trình hóa học biểu diễn sự chuyển đổi sau đây:
  a/. Al Al2O3 AlCl3 Al(OH)3 Al2O3 Al AlCl3
  b/. Fe FeSO4 Fe(OH)2 FeCl2.
  c/. FeCl3 Fe(OH)3 Fe2O3 Fe Fe3O4
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  (5)
  (6)
  (4)
  (Phân công: Nhóm 1, 2 viết PTHH (1), (2),( 3) câu a
  Nhóm 3, 4 viết PTHH (4), (5), (6) câu a
  Nhóm 5,6 viết các PTHH câu b. )
  a/.
  Bài 4/SGK 69
  Viết Phương trình hóa học :
  Al + O2 Al2O3
  Al2O3 + HCl AlCl3 + H2O
  AlCl3 + NaOH Al(OH)3 + NaCl
  Al(OH)3 Al2O3 + H2O
  Al2O3 Al + O2
  Al + HCl AlCl3 + H2
  2
  4
  3
  2
  3
  6
  2
  3
  3
  3
  2
  4
  3
  2
  2
  6
  3
  Đpnc
  Criolit
  Bài 4/SGK 69
  Viết Phương trình hóa học :
  b/.
  Fe + H2SO4 FeSO4 + H2
  FeSO4 + NaOH Fe(OH)2 + Na2SO4
  Fe(OH)2 + HCl FeCl2 + H2O


  2
  2
  2
  Tiết 29: LUYỆN TẬP CHƯƠNG 2: KIM LOẠI
  I. Kiến thức cần nhớ:
  II. Bài tập:
  Bài 4 a trang 69 SGK
  Tiết 29: LUYỆN TẬP CHƯƠNG 2: KIM LOẠI
  I. Kiến thức cần nhớ:
  II. Bài tập:
  1. Bài 4a trang 69 SGK
  2. Bài 5 trang 69 SGK
  Hướng dẫn:
  - Để xác định kim loại A ta phải tìm được khối lượng mol của A.
  B1: Viết PTHH
  B2: Lập phương trình đại số tìm khối lượng mol của A .
  B3: Trả lời.
  Giải: PTHH:
  2A + Cl2  2ACl
  2M (g)
  2(M+35,5) (g)
  9,2 (g)
  23,4 (g)
  Giải ra ta được: M = 23
  Ta có pt:
  9,2. 2(M+35,5) =
  Vậy A là Na (natri)
  2M. 23,4
  Gọi khối lượng mol của kim loại là M.
  HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
  1. Nắm vững kiến thức vừa luyện tập.
  2. Làm bài tập 1,4(b, c).

  Mỗi nhóm đọc kĩ nội dung bài thực hành.
  HS chuẩn bị sẵn bản tường trình bài thực hành theo mẫu:
  Chào Thân ái!
  Chúc quý thầy cô giáo sức khỏe.
  Các em học tốt.
   
  Gửi ý kiến