Trang Trí Bìa sácH


(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: violet
Người gửi: Lê Thị Nhung
Ngày gửi: 11h:14' 18-11-2012
Dung lượng: 14.5 MB
Số lượt tải: 52
Số lượt thích: 0 người

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG
GIÁO VIÊN: LÊ THỊ NHUNG
Chào mừng quý thầy cô về dự tiết học Mĩ Thuật của lớp 8C
Tiết 12: Vẽ Trang Trí
Trình bày bìa sách
TIẾT 12 - BÀI 11: VẼ TRANG TRÍ
TRÌNH BÀY BÌA SÁCH
I. QUAN SÁT, NHẬN XÉT
- Bìa sách thể hiện nội dung tác phẩm qua cách trình bày: hình vẽ, chữ và màu sắc. Bên cạnh đó trình bày bìa sách đẹp còn thu hút người đọc.
TIẾT 12 - BÀI 11: VẼ TRANG TRÍ
TRÌNH BÀY BÌA SÁCH
- Bìa sách thể hiện nội dung tác phẩm qua cách trình bày: hình vẽ, chữ và màu sắc. Bên cạnh đó trình bày bìa sách đẹp còn thu hút người đọc.
- Có nhiều loại bìa sách: Sách văn học, sách thiếu nhi, sách kĩ thuật, sách giáo khoa, sách chính trị,…
- Bài sách thường có:
+ Tên cuốn sách;
+ Tên tác giả;
+ Tên nhà xuất bản
+ Biểu trưng của nhà xuất bản
+ Hình minh hoạ (tranh, ảnh, hình vẽ)
I. QUAN SÁT, NHẬN XÉT
TIẾT 12 - BÀI 11: VẼ TRANG TRÍ
TRÌNH BÀY BÌA SÁCH
- Bìa sách thể hiện nội dung tác phẩm qua cách trình bày: hình vẽ, chữ và màu sắc. Bên cạnh đó trình bày bìa sách đẹp còn thu hút người đọc.
- Có nhiều loại bìa sách: Sách văn học, sách thiếu nhi, sách kĩ thuật, sách giáo khoa, sách chính trị,…
- Bài sách thường có:
+ Tên cuốn sách;
+ Tên tác giả;
+ Tên nhà xuất bản
+ Biểu trưng của nhà xuất bản
+ Hình minh hoạ (tranh, ảnh, hình vẽ)
I. QUAN SÁT, NHẬN XÉT
TIẾT 12 - BÀI 11: VẼ TRANG TRÍ
TRÌNH BÀY BÌA SÁCH
I. QUAN SÁT, NHẬN XÉT
TIẾT 12 - BÀI 11: VẼ TRANG TRÍ
TRÌNH BÀY BÌA SÁCH
- Bìa sách thể hiện nội dung tác phẩm qua cách trình bày: hình vẽ, chữ và màu sắc. Bên cạnh đó trình bày bìa sách đẹp còn thu hút người đọc.
- Có nhiều loại bìa sách: Sách văn học, sách thiếu nhi, sách kĩ thuật, sách giáo khoa, sách chính trị,…
- Bài sách thường có:
+ Tên cuốn sách;
+ Tên tác giả;
+ Tên nhà xuất bản
+ Biểu trưng của nhà xuất bản
+ Hình minh hoạ (tranh, ảnh, hình vẽ)
- Có nhiều cách trình bày bìa sách: bìa sách chỉ có chữ, bìa sách vừa có chữ vừa có hình minh hoạ
I. QUAN SÁT, NHẬN XÉT
TIẾT 12 - BÀI 11: VẼ TRANG TRÍ
TRÌNH BÀY BÌA SÁCH
I. QUAN SÁT, NHẬN XÉT
TIẾT 12 - BÀI 11: VẼ TRANG TRÍ
TRÌNH BÀY BÌA SÁCH
- Bìa sách thể hiện nội dung tác phẩm qua cách trình bày: hình vẽ, chữ và màu sắc. Bên cạnh đó trình bày bìa sách đẹp còn thu hút người đọc.
- Có nhiều loại bìa sách: Sách văn học, sách thiếu nhi, sách kĩ thuật, sách giáo khoa, sách chính trị,…
- Bài sách thường có:
+ Tên cuốn sách;
+ Tên tác giả;
+ Tên nhà xuất bản
+ Biểu trưng của nhà xuất bản
+ Hình minh hoạ (tranh, ảnh, hình vẽ)
- Có nhiều cách trình bày bìa sách: bìa sách chỉ có chữ, bìa sách vừa có chữ vừa có hình minh hoạ
- Tên tác phẩm, tác giả là mảng chính trong bìa sách.
- Lô gô, tên nhà xuất bản thường đặt ở trên hoặc dưới.
- Hình là phần phụ, có thể đặt ở trên, dưới, ở giữa hoặc tràn cả nền bìa sách.
I. QUAN SÁT, NHẬN XÉT
TIẾT 12 - BÀI 11: VẼ TRANG TRÍ
TRÌNH BÀY BÌA SÁCH
I. QUAN SÁT, NHẬN XÉT
Sơ Đồ Tư Duy Bài Học
TIẾT 12 - BÀI 11: VẼ TRANG TRÍ
TRÌNH BÀY BÌA SÁCH
II. CÁCH VẼ
I. QUAN SÁT, NHẬN XÉT
- Xác định thể loại sách, kẻ khung.
- Tìm bố cục, mảng hình, mảng chữ.
- Tìm kiểu chữ và hình minh hoạ cho phù hợp
- Tìm màu: màu sắc phải phù hợp với nội dung sách.
TIẾT 12 - BÀI 11: VẼ TRANG TRÍ
TRÌNH BÀY BÌA SÁCH
I. QUAN SÁT, NHẬN XÉT
II. CÁCH VẼ
III. THỰC HÀNH
BÀI THAM KHẢO
TIẾT 12 - BÀI 11: VẼ TRANG TRÍ
TRÌNH BÀY BÌA SÁCH
I. QUAN SÁT, NHẬN XÉT
II. CÁCH VẼ
III. THỰC HÀNH
Em hãy lựa chọn và trình bày một bìa sách theo ý thích. Trên khổ giấy A4
- Tiếp tục hoàn thành bài vẽ.
- Dem mu th?c hnh ti?t sau.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Chúc các em học tốt
Cảm ơn các thầy cô đã
đến tham dự giờ giảng!
Tiết Học kết thúc