Giáo án Ngoài giờ lên lớp 7


(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Bửu Chinh
Ngày gửi: 20h:18' 25-11-2012
Dung lượng: 44.5 KB
Số lượt tải: 1410
Số lượt thích: 0 người
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG
GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
KHỐI 7
NĂM HỌC 2012 – 2013

Tháng 9 : TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
- Hoạt động 1 : Thảo luận nội qui và nhiệm vụ năm học.
- Hoạt động 2 : Bầu cán bộ lớp.

Tháng 10 : CHĂM NGOAN HỌC GIỎI
- Hoạt động 1 : Lễ giao ước thi đua “Tiết học tốt”.
- Hoạt động 2 : Sinh hoạt văn nghệ bài ca học tập

Tháng 11 : TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
- Hoạt động 1 : Lễ đăng kí thi đua” Hoa điểm tốt dâng Thầy, Cô”
- Hoạt động 2 : Tổ chức kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

Tháng 12 : UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN
- Hoạt động 1 : Những người con anh hùng của quê hương đất nước.
- Hoạt động 2 : Hát về quê hương và dân tộc anh hùng .

Tháng 1 + 2 : MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN
- Hoạt động 1 : Mừng xuân. Truyền thống văn hóa quê hương đất nước.
- Hoạt động 2 : Tìm hiểu gương sáng đảng viên ở địa phương.
- Hoạt động 3 : Sinh hoạt văn nghệ “Mừng Đảng, Mừng Xuân”
- Hoạt động 4 : Sơ kết đánh giá chủ điểm.

Tháng 3 : TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN
- Hoạt động 1 : Thi tìm hiểu truyền thống Đoàn .
- Hoạt động 2 : Sinh hoạt văn nghệ mừng ngày 8/3 và 26/3

Tháng 4 : HÒA BÌNH VÀ HỮU NGHỊ
- Hoạt động 1 : Tình đoàn kết hữu nghị.
- Hoạt động 2 : Hát mừng chiến thắng 16/4 và 30/4.

Tháng 5 : BÁC HỒ KÍNH YÊU
- Hoạt động 1 : Tìm hiểu “5 điều Bác Hồ dạy”
- Hoạt động 2 : Hát về Bác Hồ kính yêu.


***************************

Ngày soạn: 27/8/2012
Ngày thực hiện : /09/2012
Chủ điểm tháng 9: TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
Hoạt động 1: THẢO LUẬN NỘI QUI VÀ NHIỆM VỤ NĂM HỌC MỚI
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Hiểu trách nhiệm của bản thân trong năm học ở lớp 7 và thống nhất phương hướng hoạt động của lớp trong năm học này.
- sinh biết được những qui định, nội qui của nhà trường và nhiệm vụ năm học mới.
2. năng
-Tự nhận thức về giá trị bản thân khi thực hiện nội qui và nhiệm vụ năm học.
-Tự tin; lắng nghe, phản hồi ý kiến
-Trình bày ý tưởng.
3. Thái độ
- Tự giác, nghiêm túc chấp hành nội quy.
- Luôn có ý thức cố gắng hoàn thành nhiệm vụ năm học.
II. Các năng sống cơ bản được giáo dục trong hoạt động
- năng tự nhận thức về giá trị, bản thân khi thực hiện nội quy và nhiệm vụ năm học
- năng tự tin để thực hiện tốt nội , nhiệm vụ năm học
- Kĩ năng lắng nghe, phản hồi tích cực ý kiến của các bạn khác về nội qui, nhiệm vụ năm học;
- Kĩ năng trình bày ý tưởng về thực hiện nội qui và nhiệm vụ năm học.
III.Nội dung và hình thức hoạt động:
1.Nội dung hoạt động:
- Nội qui và ý nghĩa của việc thực hiện tốt nội qui nhà trường.
- Những nhiệm vụ cụ thể và ý nghĩa của nó.
2.Hình thức hoạt động , phương pháp.
- Nghe báo cáo, suy nghĩ, thảo luận cặp đôi, chia sẻ
- Bầu bằng phiếu hay biểu quyết.
- Thảo luận câu hỏi. Báo cáo 1 phút.
IV.Chuẩn bị hoạt động:
1.Về phương tiện hoạt động:
- Văn bản nội qui và nhiệm vụ năm học
- Một số câu hỏi thảo luận về nội qui, nhiệm vụ năm học và việc chấp hành của học sinh.
- Một số các tiết mục văn nghệ.
2.Về tổ chức:
- Lớp phân công trang trí, văn nghệ.
V.Tiến hành hoạt động:
1.Khởi động:
- Hát tập thể
- Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.
- Thông qua chương trình hoạt động
2.Tiến hành:
- Báo cáo kết quả