bao cao kiem diem chi uy, chi bo theo tinh than nghi quyet trung uong 4


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tiến Đắc
Ngày gửi: 15h:37' 26-11-2012
Dung lượng: 18.1 KB
Số lượt tải: 152
Số lượt thích: 0 người
đảng ủy xã nhật tân
chi bộ trường tiểu học a nhật tân
đảng cộng sản việt namBáo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình
của tập thể chi bộ trường tiểu học a nhật tân theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 (khoá XI)

Phần 1

I. Những căn cứ để xây dựng báo cáo
Thực hiện Kế hoạch số 30-KH/HU ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Ban thường vụ huyện Kim Bảng, Kế hoạch số 02-KH/ĐU ngày 22 tháng 4 năm 2012 của Ban thường vụ đảng uỷ xã Nhật Tân về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”, Chi bộ trường tiểu học A Nhật Tân, xây dựng báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể chi bộ trường tiểu học A Nhật Tân theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 (khoá XI) như sau:
II. Đặc điểm tình hình của Chi bộ trường tiểu học A Nhật Tân
1. Chi bộ đảng
Tổng số đảng viên: 08 đồng chí.
Đảng viên chính thức: 08 đồng chí.
Đảng viên có tuổi đời cao nhất: 41 tuổi (sinh năm 1971)
Đảng viên có tuổi đời ít nhất: 32 tuổi (sinh năm 1980)
Đảng viên có tuổi Đảng cao nhất: …… tuổi
Đảng viên có tuổi Đảng ít nhất: tuổi
Trình độ văn hoá: 08/08 đồng chí đều có trình độ văn hoá 12/12
Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: 03 đồng chí có trình độ đại học, 05 đồng chí có trình độ Cao đẳng.
Trình độ lí luận chính trị: 02 đồng chí có trình độ Trung cấp chính trị, 06 đồng chí có trình độ sơ cấp chính trị.
Chức vụ chính quyền: Có 02 đồng chí là Cán bộ Quản lý; 01 đồng chí là nhân viên (Kế toán), 05 đồng chí là giáo viên.
Chức vụ đảng: 01 đồng chí là Bí thư chi bộ, 01 đồng chí là Phó bí thư chi bộ.
2. Nhà trường:
* Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên: Toàn trường có 26 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó:
+ Cán bộ quản lý: 02
+ Nhân viên: 02
+ Giáo viên văn hoá: 17
+ Giáo viên dạy Anh văn: 02
+ Giáo viên dạy Mỹ thuật: 01
+ Giáo viên dạy Hát nhạc: 01
+ Giáo viên dạy Thể dục: 01
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:
+ Đại học: 08 đồng chí
+ Cao đẳng: 16 đồng chí.
+ Trung cấp: 02 đồng chí.
* Học sinh: Toàn trường có 491 học sinh/16 lớp, trong đó:
+ Khối 1: 99 học sinh/ 3 lớp
+ Khối 2: 90 học sinh/ 3 lớp
+ Khối 3: 97 học sinh/ 3 lớp
+ Khối 4: 112 học sinh/ 4 lớp
+ Khối 5: 93 học sinh/ 3 lớp
* Nhà trường có 01 tổ chức Công đoàn với 26 đoàn viên.
* Nhà trường có 01 Chi đoàn giáo viên: 08 đoàn viên.
Trường liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được công nhận là trường Tiên tiến.
Phần 2
Nội dung cụ thể
Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ từ sau Đại hội chi bộ đến nay:
Với đặc thù là chi bộ