Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bài 5. Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Suu tam
  Người gửi: Phạm Văn Gương
  Ngày gửi: 20h:09' 27-11-2012
  Dung lượng: 2.1 MB
  Số lượt tải: 434
  Số lượt thích: 0 người
  SVTH: Nguyễn Thị Huệ
  GVHD: ThS. Lê Phan Quốc
  11/27/2012
  1
  BÀI 5: NHIỄM SẮC THỂ VÀ ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ

  I. HÌNH THÁI VÀ CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ

  Hình thái nhiễm sắc thể:
  a. Khái niệm:
  NST là cấu trúc mang gen, bắt màu bởi thuốc nhuộm kiềm tính, chỉ quan sát được dưới kính hiển vi.
  11/27/2012
  2

  I. HÌNH THÁI VÀ CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ

  Hình thái nhiễm sắc thể:
  b. Đặc điểm:

  11/27/2012
  3

  I. HÌNH THÁI VÀ CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ

  Hình thái nhiễm sắc thể:
  c. Cấu tạo – chức năng:
  Quan sát hình cho biết cấu tạo của một NST gồm những bộ phận nào? Chức năng của từng bộ phận đó là gì?
  11/27/2012
  4

  I. HÌNH THÁI VÀ CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ

  Hình thái nhiễm sắc thể:
  11/27/2012
  5

  I. HÌNH THÁI VÀ CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ

  Hình thái nhiễm sắc thể:
  c. Cấu tạo – chức năng:
  Mỗi NST có 3 bộ phận chủ yếu
  11/27/2012
  6

  I. HÌNH THÁI VÀ CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ

  1. Hình thái nhiễm sắc thể:
  d. Phân loại:
  NST thường
  NST giới tính

  11/27/2012
  7
  I. HÌNH THÁI VÀ CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ
  2. Cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể:
  a. Sinh vật nhân thực:
  Thành phần : ADN và prôtêin histôn
  11/27/2012
  8
  I. HÌNH THÁI VÀ CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ
  2. Cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể:
  a. Sinh vật nhân thực:
  các mức cấu trúc:
  Sợi cơ bản (mức xoắn 1)
  Sợi chất nhiễm sắc (mức xoắn 2)
  Crômatit (mức xoắn 3)
  11/27/2012
  9
  I. HÌNH THÁI VÀ CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ
  2. Cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể:
  b. Sinh vật nhân sơ:
  Mỗi tế bào chứa 1 phân tử ADN mạch kép có dạng vòng và chưa có cấu trúc NST như ở tế bào nhân thực.

  Cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân sơ
  11/27/2012
  10
  II. ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ

  1. Khái niệm đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể:
  Là những biến đổi trong cấu trúc của NST, có thể làm thay đổi hình dạng và cấu trúc NST.
  11/27/2012
  11
  II. ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ

  2. Các dạng đột biến:
  Đột biến mất đoạn:
  Khái niệm:
  Mất đi một đoạn nào đó của NST, làm giảm số lượng gen trên đó.
  11/27/2012
  12
  II. ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ

  2. Các dạng đột biến:
  A B C D E F G
  Vẽ hình của NST trên sau khi bị đột biến mất đoạn.
  11/27/2012
  13
  II. ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ

  2. Các dạng đột biến:
  Đột biến mất đoạn:
  Hậu quả:
  Thường gây chết, mất đoạn nhỏ không ảnh hưởng.
  Ví dụ:
  Mất một phần vai ngắn NST 5 gây hội chứng tiếng mèo kêu.
  11/27/2012
  14
  II. ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ

  2. Các dạng đột biến:
  Đột biến mất đoạn:
  Xem đoạn phim sau về cơ chế mất đoạn NST
  11/27/2012
  15
  II. ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ

  2. Các dạng đột biến:
  b. Đột biến lặp đoạn:
  Khái niệm:
  Một đoạn NST bị lặp lại 1 lần hay nhiều lần làm tăng số lượng gen trên đó.
  11/27/2012
  16
  II. ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ

  2. Các dạng đột biến:
  A B C D E F G
  Vẽ hình của NST trên sau khi bị đột biến lặp đoạn.
  11/27/2012
  17
  II. ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ

  2. Các dạng đột biến:
  b. Đột biến lặp đoạn:
  Hậu quả:
  Làm tăng hoặc giảm cường độ biểu hiện của tính trạng.
  Ví dụ:
  Lặp đoạn ở ruồi giấm gây hiện tượng mắt lồi, mắt dẹt.
  11/27/2012
  18
  II. ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ

  2. Các dạng đột biến:
  c. Đột biến đảo đoạn:
  Khái niệm:
  Một đoạn NST bị đứt ra rồi quay ngược 1800 làm thay đổi trình tự gen trên đó.
  11/27/2012
  19
  II. ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ

  2. Các dạng đột biến:
  A B C D E F G
  Vẽ hình của NST trên sau khi bị đột biến đảo đoạn.
  11/27/2012
  20
  II. ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ

  2. Các dạng đột biến:
  c. Đột biến đảo đoạn:
  Hậu quả:
  Có thể ảnh hưởng hoặc không ảnh hưởng đến sức sống.
  Ví dụ:
  Ở ruồi giấm thấy có 12 dạng đảo đoạn liên quan đến khả năng thích ứng nhiệt độ khác nhau của môi trường.
  11/27/2012
  21
  II. ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ

  2. Các dạng đột biến:
  c. Đột biến đảo đoạn:
  Xem đoạn phim sau về cơ chế đảo đoạn NST
  11/27/2012
  22
  II. ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ

  2. Các dạng đột biến:
  d. Đột biến chuyển đoạn:
  Khái niệm:
  Là sự trao đổi đoạn giữa các NST không tương đồng, một số gen trong nhóm liên kết này chuyển sang nhóm liên kết khác.
  11/27/2012
  23
  II. ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ

  2. Các dạng đột biến:
  A B C D E F G
  Vẽ hình của 2 NST trên sau khi bị đột biến chuyển đoạn giữa các NST không tương đồng.
  M N O P Q R S
  11/27/2012
  24
  II. ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ

  2. Các dạng đột biến:
  d. Đột biến chuyển đoạn:
  Hậu quả:
  Chuyển đoạn lớn thường gây chết hoặc mất khả năng sinh sản. đôi khi có sự hợp nhất các NST làm giảm số lượng NST của loài, là cơ chế quan trọng hình thành loài mới
  Chuyển đoạn nhỏ không ảnh hưởng gì.
  11/27/2012
  25
  II. ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ

  2. Các dạng đột biến:
  d. Đột biến chuyển đoạn:
  Ví dụ:
  Ở người, đột biến chuyển đoạn không cân giữa NST 22 và 9 tạo nên NST 22 ngắn hơn bình thường gây nên bệnh ung thư máu ác tính.
  11/27/2012
  26
  II. ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ

  2. Các dạng đột biến:
  d. Đột biến chuyển đoạn:
  Xem đoạn phim sau về cơ chế chuyển đoạn NST
  11/27/2012
  27
  Củng cố
  Câu 1: Đơn vị cấu tạo cơ bản của NST là:
  Nuclêôtit
  Ribônuclêôtit
  Axit amin
  Nuclêôxôm
  11/27/2012
  28
  Củng cố
  Câu 2: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có những dạng sau:
  Mất, thêm, thay thế một cặp nu.
  Mất đoạn, lặp đoạn, thay thế đoạn.
  Mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn.
  Mất đoạn, lặp đoạn, thay thế đoạn, thêm đoạn.
  11/27/2012
  29
  Củng cố
  Câu 3: Đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể là kiểu đột biến trong đó có xảy ra cơ chế nào?
  Có trao đổi đoạn giữa các nhiễm sắc thể không tương đồng.
  Có trao đổi đoạn tương ứng giữa 2 nhiễm sắc thể tương đồng.
  Có trao đổi chéo không cân giữa 2 nhiễm sắc thể tương đồng.
  Có đảo ngược 1800 của 1 đoạn nhiễm sắc thể không mang tâm động.
  11/27/2012
  30
  Củng cố
  Câu 4: Nguyên nhân nào sau đây dẫn đến phát sinh đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể?
  Do tác nhân lí, hóa, sinh, làm đứt gãy nhiễm sắc thể hay do trao đổi chéo không đều.
  Do các chất hóa học tác động đến hệ gen.
  Do ngẫu nhiên đứt gãy, rơi rụng từng đoạn nhiễm sắc thể.
  Do các chất phóng xạ.
  11/27/2012
  31
  Củng cố
  Câu 5: Đột biến nào được ứng dụng để chuyển gen từ nhiễm sắc thể này sang nhiễm sắc thể khác?
  Đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể.
  Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể.
  Đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể.
  Đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể.

  11/27/2012
  32
  The end
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng