Tap doc nhac so 2


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vit Xiem
Ngày gửi: 13h:01' 29-11-2012
Dung lượng: 13.6 MB
Số lượt tải: 136
Số lượt thích: 0 người
Thứ hai, ngày 26 tháng 11năm 2012
Âm nhạc
Tiết 5: Ôn bài hát-Hãy giữ cho em bầu trời xanh
Nhạc và lời: Huy Trân
1.Hoạt động 1: Ôn bài hát
- Nghe hát mẫu.
- Hát kết hợp vỗ tay theo nhịp.

Hát theo kiểu đối đáp.
Nhóm 1: Lời 1.
Nhóm 2: Lời 2.
.
STOP
Thứ hai, ngày 26tháng 11năm 2012
Âm nhạc
Tiết 5: Ôn bài hát-Hãy giữ cho em bầu trời xanh
Nhạc và lời: Huy Trân
1.Hoạt động 1: Ôn bài hát

Lớp 5 - Tiết 5
TẬP ĐỌC NHẠC số 2
Mặt Trời Lên
Thứ hai Ngày 26 Tháng 11Năm 2012
Thứ hai, ngày 21 tháng 9 năm 2010
Âm nhạc
Tiết 5: Ôn bài hát-Hãy giữ cho em bầu trời xanh

1.Hoạt động 1: Ôn bài hát

.
3.Hoạt động 2 Tập đọc nhạc: TĐN số 2- Mặt trời lên
Tập đọc nhạc: TĐN số 2- Mặt trời lên
G Bức ảnh gợi tả cảnh gì, vào buổi nào?
MẶT TRỜI LÊN
Tập đọc nhạc và ghép lời với nhạc đệm
Mặt
trời
vừa
lên
chim
ca
hót
khắp
nơi.
Cất
bước
tới
trường
tiếng
hát
vang
yêu
đời
NHẠC
Thứ hai Ngày 26 Tháng 11 Năm 2012
stop
Mặt trời lên
Mời các em nghe nhạc
Mặt trời lên
Nhạc
Thứ hai Ngày 26 Tháng 11Năm 2012
Luyện CAO ĐỘ
Thứ hai Ngày 26 Tháng 11 Năm 2012
Đọc lên
Đọc xuống
Đọccả hai
Luyện TIẾT TẤU
(đọc theo hình nốt)
(thể hiện bằng vỗ tay)
(X)
(X
X)
Thứ hai Ngày 26 Tháng 11 Năm 2012
Tiết tấu
Stop
Mặt trời lên
Tập đọc nhạc
Câu 1
Câu 2
Cả bài
Thứ hai Ngày 26 Tháng 11 Năm 2012
Mặt trời lên
Ghép lời
Ghép 1
Ghép 2
Cả bài
Mặt
trời
vừa
lên
chim
ca
hót
khắp
nơi.
Cất
bước
tới
trường
tiếng
hát
vang
yêu
đời
Thứ hai Ngày 15 Tháng 10 Năm 2012
stop
MẶT TRỜI LÊN
Tập đọc nhạc và ghép lời với nhạc đệm
Mặt
trời
vừa
lên
chim
ca
hót
khắp
nơi.
Cất
bước
tới
trường
tiếng
hát
vang
yêu
đời
NHẠC
Thứ hai Ngày 26 Tháng 11 Năm 2012
stop
Phần TẬP ĐỌC NHẠC
ĐẾN ĐÂY ĐÃ KẾT THÚC
Trân trọng kính chào
Thứ hai Ngày 26 Tháng 11 Năm 2012