Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Tiet 39- BANG HE THONG TUAN HOAN

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Huu Phuc
  Ngày gửi: 20h:57' 29-11-2012
  Dung lượng: 8.6 MB
  Số lượt tải: 167
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT THĂNG BÌNH
  TRƯỜNG THCS NGUYỄN CÔNG TRỨ

  Giỏo viờn: Phan H?u Phỳc
  Kiểm tra bài cũ
  Quan sát hình vẽ, điền các số liệu thích hợp vào những ô trong bảng sau.
  Natri
  Hiđro
  Oxi
  1
  1
  1
  1
  8
  8
  6
  2
  11
  11
  3
  1
  .

  Hoá học 9
  TIẾT 39. BÀI 31:
  SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN
  CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC
  Mendeleev Dimitri Ivanovich là nhà hóa học người Nga đã phát minh ra định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học và lập ra bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học vào năm 1869, bảng hệ thống này giữ vai trò to lớn trong việc phát triển các môn hóa học và vật lý. Tên của ông đã được đặt cho nguyên tố hóa học thứ 101 (Mendelevi) để ghi nhận công hiến của ông cho khoa học và nhân loại.
  Men-đê-lê-ép
  1834- 1907
  Hãy cho biết nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn ?
  I/ Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn:
  1. Cách sắp xếp các nguyên tố hoá học theo bảng tuần hoàn của Men-đê-lê-ép (1869)?


  2. Cách sắp xếp các nguyên tố hoá học trong bảng tuần hoàn hiện nay?
  Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của nguyên tử khối.
  Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử.
  H He Li Be .... Co Ni
  Nguyên tử khối tăng dần
  1 2 3 4 ... 27 28
  NTK: 1 4 7 9 .... 59 59
  Số đơn vị điện tích hạt nhân tăng dần
  I/Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn:
  II/ Cấu tạo bảng tuần hoàn:
  Bảng HTTH gồm có bao nhiêu ô ? Mỗi ô cho ta biết điều gì ?
   Ô nguyên tố cho biết số hiệu nguyên tử, kí hiệu hóa học, tên nguyên tố, nguyên tử khối của nguyên tố đó

  Thí dụ : Số hiệu nguyên tử Magiê là 12 cho biết : Magie ở ô số 12 ,điện tích hạt nhân là 12+, có 12 electron
  12
  Mg
  Magie
  24
  Số hiệu nguyên tử
  Tên nguyên tố
  Nguyên tử khối
  Kí hiệu hóa học
  1. Ô nguyên tố : Hiện nay có khoảng 105 ô
  9
  F
  Flo
  19
  Cho biết thông tin về ô nguyên tố thứ 9 trong bảng tuần hoàn?
  Ô thứ 9 trong bảng tuần hoàn.
  Ô thứ 9 cho biết:
  + Số hiệu nguyên tử: 9
  + Tên nguyên tố: Flo
  + Kí hiệu hoá học: F
  + Nguyên tử khối: 19
  Bi t?p: Cho sơ đồ cấu tạo nguyên tử của các nguyên tố như sau:
  Natri
  Nhụm
  Cỏc bon
  11
  11
  11
  11
  13
  13
  13
  13
  6
  6
  6
  6
  Em hãy quan sát bảng tuần hoàn kết hơp với sơ đồ cấu tạo nguyên tử trên để hoàn thành bảng sau
  Các em có nhận xét
  gì về các số trị của:
  -Điện tích hạt nhân
  -Số P
  -Số e
  -Số hiệu nguyên tử
  -Số thứ tự
  của một nguyên tố?
  Bảng Hệ Thống Tuần Hoàn gồm có bao nhiêu chu kì ?
  Chu kỳ nhỏ gồm những chu kỳ nào ?
  Cấu Tạo
  Chu kỳ
  Cấu Tạo
  Chu kỳ

  Cấu Tạo
  Chu kỳ
  1
  1
  2
  1
  điện tích tăng dần
  Cấu Tạo
  Chu kỳ
  2
  2
  2
  2
  2
  2
  2
  2
  Cấu Tạo
  Chu kỳ
  tăng dần điện tích
  8
  2
  3
  3
  3
  3
  3
  3
  3
  3
  Cấu Tạo
  Chu kỳ
  8
  3
  tăng dần điện tích hạt nhân
  - Chu kì là dãy nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng .......................... và được xếp theo chiều .............................tăng dần.
  ? - Số thứ tự của chu kì bằng......................
  số lớp electron
  điện tích hạt nhân
  số lớp electron
  2
  4
  4
  Bài tập: Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau
  Bảng HTTH gồm có bao nhiêu nhóm
  NHóM I
  Hãy điền các thông tin của nhóm I vào bảng sau ?
  9
  F
  Flo
  17
  Cl
  Clo
  85
  At
  Atatin
  35
  Br
  Brom
  53
  I
  Iot
  VII
  NhómVII
  Hãy điền các thông tin của nhóm VII vào bảng sau ?
  Vậy em có kết luận gì về nhóm trong bảng HTTH ?
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  19+
  3+
  11+
  55+
  37+
  87+
  NHóM I
  Kim loại mạnh
  1
  Tăng điện tích hạt nhân
  Hãy điền các thông tin của nhóm I vào bảng sau ?
  7
  7
  7
  7
  7
  35+
  9+
  17+
  85+
  53+
  9
  F
  Flo
  17
  Cl
  Clo
  85
  At
  Atatin
  35
  Br
  Brom
  53
  I
  Iot
  VII
  NhómVII
  Kim loại mạnh
  1
  Tăng điện tích hạt nhân
  Tăng điện tích hạt nhân
  7
  Phi kim mạnh
  Hãy điền các thông tin của nhóm VII vào bảng sau ?
  Vậy em có kết luận gì về nhóm trong bảng HTTH ?
  - Bảng tuần hoàn các nguyên tố gồm 8 nhóm.
  - Nhóm gồm các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có số electron lớp ngoài cùng .................... và do đó có ............... tương tự nhau được xếp thành cột theo chiều tăng của..................................nguyên tử.
  - Số thứ tự của nhóm bằng ................. lớp ngoài cùng của nguyên tử.
  bằng nhau
  tính chất
  điện tích hạt nhân
  số electron
  3
  2
  1
  Bài tập: Em hãy điền số thích hợp còn thiếu vào bảng sau
  Hãy điền vào chỗ trống
  1. Ô nguyên tố
  - Số hiệu nguyên tử có số trị bằng số đơn vị điện tích hạt nhân và bằng số electron trong nguyên tử. Số hiệu nguyên tử trùng với số thứ tự của nguyên tố trong bảng tuần hoàn.
  I/ Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
  II/ Cấu tạo bảng tuần hoàn.
  - Ô nguyên tố cho biết: - Số hiệu nguyên tử - Kí hiệu hoá học - Tên nguyên tố - Nguyên tử khối
  2. Chu kì
  - Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được sắp xếp theo chiều tăng của điện tích hạt nhân. Số thứ tự của chu kì bằng số lớp electron.
  3. Nhóm
  - Nhóm gồm các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số electron lớp ngoài cùng và do đó chúng có tính chất tương tự nhau, được sắp xếp thành cột, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân. Số thứ tự của nhóm bằng số electron lớp ngoài cùng.
  Tiết 39: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
  Bài tập củng cố
  Không sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn. Em hãy điền vào bảng sau các số liệu còn thiếu.
  15
  15
  15
  3
  3
  3+
  3
  3
  2
  1
  7
  7
  7
  5
  2
  Bài tập củng cố
  Bài tập : Nguyên tố X có cấu tạo nguyên tử như sau: Điện tích hạt nhân 11+, có 3 lớp e và 1e lớp ngoài cùng. Hãy xác định vị trí của X trong bảng tuần hoàn, tên, kí hiệu của X.
  Lời giải:
  - X có điện tích hạt nhân là 11+ => A ở ô 11
  - X có 3 lớp e => A ở chu kì 3
  - X có 1e lớp ngoài cùng => A ở nhóm 1
  X là nguyên tố Natri
  Kí hiệu là Na
  Làm bài tập 1, SGK trang 101, bài 31.2 sách bài tập
  Luyện cách xác định vị trí và cấu tạo của một nguyên tố bằng cách dựa vào bảng hệ thống tuần hoàn
  - Ôn lại dãy hoạt động hoá học của kim loại, độ hoạt động của phi kim
  Hướng dẫn học ở nhà
  Tiết học kết thúc
  Chúc thầy cô năm mới mạnh khỏe các em học tốt
  Hẹn gặp lại các em ở những tiết học sau
  No_avatar

  hay cu meo muon chay nuoc mui luon vai cai lon Không biết ngượng

   
  Gửi ý kiến