GIẢI BÀI TOÁN TÌM TỈ LỆ PHẦN TRĂM


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Kim Sun Chen
Ngày gửi: 17h:54' 30-11-2012
Dung lượng: 633.0 KB
Số lượt tải: 75
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng quý thầy cô và các em học sinh
Giáo viên: Nguyễn Văn Đức
Thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2010
Toán:
KIỂM TRA BÀI CŨ
Một trường có 300 học sinh, trong đó có
60 học sinh giỏi.Tìm tỉ số giữa số học sinh
giỏi so với số học sinh toàn trường
Bài giải
Tỉ số của số học sinh giỏi so với số học sinh
toàn trường là:

60 : 300 = = 0,2 = 20%
Thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2010
Toán:
a)Ví dụ: Trường tiểu học Vạn Thọ có 600 học sinh,
trong đó có 315 học sinh nữ. Tìm tỉ số phần trăm
của số học sinh nữ và số học sinh toàn trường.
Bài giải
Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh
toàn trường là:
315 : 600 =

GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM
0,525
0,525 x 100 : 100 =
52,5 : 100 =
52,5 %
Ta có thể viết gọn như sau:
315 : 600 = 0,525 = 52,5 %
Thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2010
Toán: GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM
Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số 315 và 600
ta làm như sau:
- Tìm thương của hai số.
Nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu %
vào bên phải tích tìm được.
GHI NHỚ
b) Bài toán: Trong 80 kg nước biển có 2,8 kg muối.
Tìm tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển.
Thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2010
Toán: GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM
Bài giải
Tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển là:
2,8 : 80 = 0,035
0, 035 = 3,5%
Đáp số: 3,5%
Bài toán cho biết gì ?
80 kg
có 2,8 kg muối
Tìm tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển.
Bài toán yêu cầu làm gì ?
Thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2009
Toán: GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM
Bài 1: Viết thành tỉ số phần trăm:
0,57; 0,3; 0,234; 1,35
Mẫu: 0,57 = 57%

Bài giải
0,3 = 30%
0,234 = 23,4%
1,35 = 135%
THỰC HÀNH
Thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2010
Toán: GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM
Bài 2: Tính tỉ số phần trăm của hai số:
19 và 30
b) 45 và 61
Mẫu:a) 19: 30 = 0,6333…= 63,33%

b) 45 và 61
45 : 61 = 0, 7377…= 73,77%
THỰC HÀNH
c, 1,2 và 26
1,2 : 26 = 0,0461… = 4,61 %
Bài giải
Thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2010
Toán: GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM
THỰC HÀNH
Bài 3: Một lớp học có 25 học sinh, trong đó có
13 học sinh nữ.Hỏi số học sinh nữ chiếm bao
nhiêu phần trăm số học sinh của lớp học đó?
Tóm tắt:
Có 28 học sinh
Nữ 13 em:… ?%
Bài giải
Tỉ số phần trăm của số học sinh
nữ so với số học sinh cả lớp là:
13 : 25 = 0,52 = 52%
Đáp số: 52%
Bài toán cho biết gì ?
Bài toán hỏi gì biết gì ?
* Củng cố dặn dò

Tiết toán hôm nay các em học bài gì?
Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số 315 và 600
ta làm như sau:
- Tìm thương của hai số.
Nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu %
vào bên phải tích tìm được.
GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM
Một em hay nêu lại quy tắc
Chúc thầy cô và các em sức khoẻ