bien ban dong gop y kien cho ca nhan va chi bo


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Văn Thanh
Ngày gửi: 11h:15' 03-12-2012
Dung lượng: 11.6 KB
Số lượt tải: 396
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ TÂN QUANG
CHI BỘ TRƯỜNG THCS TÂN QUANG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ….. /BB.TQ

Tân Quang, ngày 26 tháng 11 năm 2012


BIÊN BẢN
Lấy ý kiến đóng góp cho tập thể chi bộ và cá nhân đảng viên trong ban chi uỷ và chi bộ.
Kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khoá XI
về " Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"
***
Thời gian: 15 giờ 30 phút ngày 26 tháng 11 năm 2012.
Thành phần:
Ông: Vũ Hải Đường – Phó bí thư đảng uỷ xã Tân Quang
Ông: Đoàn Ngọc Ánh - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng.
Ông: Đặng Văn Thanh – Phó bí thư Chi bộ - Thư kí
Cùng toàn thể các đ/c đảng viên trong chi bộ trường THCS Tân Quang (Có mặt 19/19, vắng 0)
Nội dung:
1. Ông: Đoàn Ngọc Ánh - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng thông qua báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể chi uỷ, chi bộ thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khoá XI về " Một số vấn cấp bách về xây dựng hiện nay"
Về các vấn đề nổi bật sau:
a. Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng
b. Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của xã, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế
c. Về xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp uỷ, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.
d. Tiếp thu những ý kiến
e. Phương hướng khắc phục khuyết điểm.

2. Toàn thể đảng viên chi bộ đã thảo luận và thống nhất góp ý xây dựng cho nội dung báo cáo như sau.
* Thống nhất theo nội dung báo cáo.
* Góp ý bổ sung một số vấn đề sau:
- Chi bộ cần đi sâu, sát tìm hiểu để nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của Đảng viên. Lắng nghe và có biện pháp xử lí tình huống khéo léo hơn.
- Động viên, phát huy tính xung kích của đảng viên – đoàn viên trên cơ sở phân công công việc hợp lí, phù hợp.
- Thường xuyên tổ chức ĐV được học tập nghị quyết, tham gia học hỏi để nâng cao trình độ.
- Những biện pháp và phương hướng khắc phục khuyết điểm khi đưa ra cần bám sát và thực hiện nghiêm túc.
- Cần phát huy hơn nữa tính tập trung dân chủ trong chi uỷ.
- Ban chi uỷ cần tập trung suy nghĩ đưa ra những quyết sách đột phá để chi bộ và nhà trường đi lên.
- Trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế cần thực hiện lâu dài, tránh tình trạng phụ thuộc cá nhân dẫn đến tập thể bị ảnh hưởng khi có sự thuyên chuyển.

3. Thảo luận lấy ý kiến đóng góp, phê bình cho cá nhân đảng viên.

STT
Họ và tên
ĐV được tham gia đóng góp ý kiến
Tập thể đồng ý
Tập thể không đồng ý
Ghi chú

1
ĐOÀN NGỌC ÁNH
Tập thể đồng ý2
NG. THỊ KIM OANH
Tập thể đồng ý3
ĐOÀN THỊ LÀ
Tập thể đồng ý4
NGUYỄN THỊ HƯƠNG
Tập thể đồng ý5
NGUYỄN THỊ TUYẾT
Tập thể đồng ý6
NGUYỄN T.T HUYỀN
Tập thể đồng ý7
LÊ THỊ LÝ
Tập thể đồng ý8
LÊ VĂN SƠN
Tập thể đồng ý9
ĐOÀN MAI HƯƠNG
Tập thể đồng ý10
PHẠM THỊ THÊU
Tập thể đồng ý11
PHẠM VĂN LAM
Tập thể đồng ý12
BÙI THỊ HƯƠNG
Tập thể đồng ý13
ĐẶNG VĂN THANH
Tập thể đồng ý14
BÙI THỊ NGUỴET
Tập thể đồng ý15
VŨ THỊ ĐƯỢM
Tập thể đồng ý16
PHÙNG BÍCH HƯỜNG
Tập thể đồng