Bài 7:đồ thị của hàm số y=a.x (a khác 0)

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Đắc Thành
Ngày gửi: 21h:07' 03-12-2012
Dung lượng: 797.5 KB
Số lượt tải: 302
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng các thầy cô giáo
về dự hội thi giáo viên giỏi cấp quận

trường THCS lạc viên - quận ngô quyền - hải phòng
Giáo viên : Mai Văn Quảng
Trường THCS Chu Văn An
Viết tập hợp {(x;y)} các cặp giá trị tương ứng của x và y xác định hàm số trên;
Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và đánh dấu các điểm có tọa độ là các cặp số trên.
Đáp án:
a) {(-2;3); (-1;2); (0;-1); (0,5;1); (1,5;-2)}
b) Như hình vẽ.
-2
3
0
-1
-3
-4
-5
-2
-1
-3
-4
-5
1
2
3
4
5
1
2
4
A
C
B
D
E
x
y
Bài toán: Hàm số y = f(x) được cho bởi bảng sau:
Định nghĩa đồ thị của hàm số y = f(x):
Đồ thị của hàm số y = f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x;y) trên mặt phẳng tọa độ.
Như vậy để vẽ đồ thị của hàm số y = f(x) ta làm thế nào?
Đáp án: - Vẽ hệ trục tọa độ Oxy.
- Biểu diễn tất cả các cặp giá trị tương ứng (x;y) trên mặt phẳng tọa độ.
Hoạt động nhóm:
Bài toán2: Cho hàm số y = 2x.
a) Viết năm cặp số (x;y) với x = - 2 ; - 1 ; 0 ; 1 ; 2
b) Biểu diễn các cặp số đó trên mặt phẳng tọa độ Oxy.
c) Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm (- 2 ; - 4) ; (2 ; 4). Kiểm tra bằng thước thẳng xem các điểm còn lại có nằm trên đường thẳng đó hay không ?
-2
3
0
-1
-3
-4
-5
-2
-1
-3
-4
-5
1
2
3
4
5
1
2
4
y
x
Đáp án:
a) (- 2 ; - 4) ; (- 1 ; - 2) ; (0 ; 0) ; (1 ; 2) ; (2 ; 4).
b) Như hình vẽ:
c) Các điểm còn lại có nằm trên
đường thẳng đi qua hai điểm (- 2 ; - 4) ; (2 ; 4).
-2
3
0
-1
-3
-4
-5
-2
-1
-3
-4
-5
1
2
3
4
5
1
2
4
y
x
Ví dụ khác: Hàm số y = - x
y
x
O
Kết luận: đồ thị của hàm số y = a.x (a 0) là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.
Câu hỏi: Để vẽ đồ thị của hàm số y= a.x (a 0) ta cần biết mấy điểm thuộc đồ thị?
Trả lời: Đồ thị của hàm số y= a.x là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ nên ta chỉ cần xác định thêm một điểm A nào đó, khác điểm gốc O.
Bài toán3: Xét hàm số y = 0,5x
Hãy tìm một điểm A khác điểm gốc O thuộc đồ thị hàm số trên.
Đường thẳng OA có phải là đồ thị của hàm số y = 0,5x hay không ?
Đáp án: a) Cho x = 2 => y = 1. Điểm A(2 ; 1) thuộc đồ thị của
hàm số.
b) Đường thẳng OA là đồ thị của hàm số y = 0,5x.
Nhận xét: Vì đồ thị của hàm số y = ax là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ nên khi vẽ ta chỉ cần xác định thêm một điểm thuộc đồ thị và khác điểm gốc O. Muốn vậy , ta cho x một giá trị khác 0 và tìm giá trị tương ứng của y. Cặp giá trị đó là tọa độ điểm thứ hai.
Ví dụ: Vẽ đồ thị của hàm số: y = - 1,5x.
-2
3
0
-1
-3
-4
-5
-2
-1
-3
-4
-5
1
2
3
4
5
1
2
4
x
y
A
y= -1,5x
Bài toán4: Vẽ đồ thị của các hàm số sau:
a) y = 3x ; b) y = -2x
Giải:
-Vẽ hệ trục tọa độ Oxy.
-Với x = - 2 ta được y = 3, điểm A(-2;3) thuộc đồ thị của hàm số y = - 1,5x.
-Vậy đường thẳng OA là đồ thị
của hàm số đã cho.
Giải:
- cho x = -2 => y = 3, điểm A(-2; 3) thuộc đồ thị của hàm số .
- đường thẳng OA là đồ thị
của hàm số y = -1,5x.
Đáp án:
- Chọn x= 1 => y = 3 , điểm A(1;3)
thuộc đồ thị của hàm số.
- Đường thẳng OA là đồ thị
của hàm số y = 3x.
-2
3
0
-1
-3
-4
-5
-2
-1
-3
-4
-5
1
2
3
4
5
1
2
4
y
x
A
y= 3x
-2
3
0
-1
-3
-4
-5
-2
-1
-3
-4
-5
1
2
3
4
5
1
2
4
y
x
b) - Chọn x= 1 => y = -2 , điểm B(1;-2)
thuộc đồ thị của hàm số.
- Đường thẳng OB là đồ thị
của hàm số y = - 2x.
B
y = -2x
Luyện tập củng cố
Bài1: Đồ thị của hàm số y = ax nằm ở những góc phần tư nào của mặt phẳng tọa độ Oxy , nếu:
a > 0 ?
a < 0 ?
-2
3
0
-1
-3
-4
-5
-2
-1
-3
-4
-5
1
2
3
4
5
1
2
4
y
x
I
IV
III
II
Đáp án:
Nếu a > 0 thì đồ thị hàm số y = ax nằm các góc phần tư thứ I và III
Nếu a < 0 thì đồ thị hàm số y = ax nằm các góc phần tư thứ II và IV

a > 0
a < 0
I
III
IV
II
IV
III
II
I
y
x
y
x
Hướng dẫn về nhà
- Nắm vững các kết luận và cách vẽ đồ thị hàm số y= ax ( a khác 0).
Bài tập về nhà: 41; 42; 43 (SGK).
53; 54; 55 (SBT).
Hướng dẫn bài 41(SGK):
Những điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = -3x:

A ; B ; C
Có thể em chưa biết?
Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo
cùng toàn thể các em học sinh!
H ẹ n g ặ p l ạ i