Ke hoach Xay dung truong hoc than thien 2013-2018 chi viec nop


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Quyền
Ngày gửi: 15h:20' 05-12-2012
Dung lượng: 15.1 KB
Số lượt tải: 427
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD-ĐT LỤC NGẠN
TRƯỜNG TIỂU HỌC GIÁP SƠN
Số: /2013-2018-THGS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
=====o0o=====

 Giáp Sơn, ngày 12 tháng 01 năm 2013

KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN PHONH TRÀO
"XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN- HỌC SINH TÍCH CỰC"
Giai đoạn 2013-2018.

Thực hiện Chỉ thị số 40/CT-BGD ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về phát động phong trào thi đua và Kế hoạch số 307/KH-BGD&ĐT ngày 22/7/2008 của Bộ Giáo dục và đào tạo về kế hoạch triển khai “Xây dựng trường học thân thiện - Học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013. Kế hoạch phối hợp thực hiện phong trào thi đua: "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" số: 21/KH/PGD&ĐT-PVH&TT-ĐTN-HLHPN-HKH của UBND huyện Lục Ngạn. Trường TH Giáp Sơn xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào: “Xây dựng trường học thân thiện - Học sinh tích cực” giai đoạn 2013-2018 như sau:
I- Đặc điểm tình hình nhà trường thực hiện phong trào thi đua “xây dựng trường học-học sinh tích cực”:
1- Những thuận lợi cơ bản:
- Nhà trường đã có kế hoạch đầu tư xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Có đầy đủ các công trình vệ sinh thuận lợi và sạch sẽ; CBGV và HS đều tham gia tích cực trong việc trồng và chăm sóc cây xanh.
- Hoạt động dạy và học tương đối có kết quả thực chất, CBGV nhiệt tình trong công tác, tích cực đổi mới phương pháp dạy học và công tác. Học sinh được phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo trong mọi hoạt động giáo dục.
- Nhà trường đã chú trọng rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh thông qua nhiều hoạt động đoàn thể và hoạt động xã hội. Tổ chức hoạt động ngoại khoá, tuyên tuyền thực hiện đúng pháp luật, phòng chống các tệ nạn xã hội.
- Địa bàn có khu di tích lịch sử: "Đình làng Hạ Long, Chùa Lim"; Nghĩa trang liệt sĩ. Là điều kiện tốt để giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống Cách mạng, bảo tồn và phát huy truyền thống của địa phương, nơi sinh sống cho học sinh.

2- Những khó khăn và tồn tại:
- Cơ sở vật chất - kĩ thuật và cảnh quan môi trường đã được đầu tư xây dựng qua nhiều năm nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu giáo dục hiện nay; ý thức bảo vệ môi trường, cây xanh và tinh thần tiết kiệm của một bộ phận nhỏ trong học sinh còn hạn chế.
- Hoạt động dạy và học, đổi mới phương pháp day học, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí và dạy học còn hạn chế.
- Việc rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh mặc dù được quan tâm nhưng hiệu quả còn thấp, thể hiện: Kĩ năng xử lý tình huống, kĩ năng làm việc, sinh hoạt theo nhóm còn non; còn một số học sinh chưa tự giác, nêu cao ý thức rèn luyện và bảo vệ sức khoẻ, yếu về kĩ năng làm việc độc lập, ứng xử văn hoá cộng đồng xã hội.
- Đã tổ chức nhiều hoạt động vui tươi, lành mạnh các trò chơi dân gian nhưng chưa thúc đẩy, lôi cuốn được nhiều học sinh tham gia trong mọi hoạt động đặc biệt ở 4 điểm trườg lẻ.

II- Phương hướng, nhiệm vụ triển khai thực hiện “xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực” giai đoạn 2013-2018.

1- Phương hướng và mục tiêu chung:
Huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà trường để xây dựng môi trường Giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của nhà trường và đáp ứng yêu cầu của địa phương. Phát huy tính chủ động tích cực, sáng tạo của học sinh trong học tập và các hoạt động xã hội một cách phù hợp và hiệu quả. Phấn đấu đến cuối năm 2018. Trường tiểu học Giáp Sơn hoàn thành mục tiêu “xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực” theo đúng các nội dung cơ bản của Chỉ thị 40/2008/CT-BGD&ĐT ngày 22/7/2008 của Bộ Giáo dục và đào tạo. Thực hiện đạt mục tiêu Kế hoạch phối hợp thực hiện phong trào thi đua: "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" số: 21/KH/PGD&ĐT-PVH&TT-ĐTN-HLHPN-HKH của UBND huyện Lục Ngạn. Thực hiện đạt 6 tiêu chí gắn với từng nội