Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 15. Bài toán về chuyển động hướng ngang

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thị Nghĩa
  Ngày gửi: 10h:23' 07-12-2012
  Dung lượng: 842.0 KB
  Số lượt tải: 965
  Số lượt thích: 0 người
  ? Nhắc lại công thức vận tốc, phương trình tọa độ của chuyển động thẳng đều và chuyển động rơi tự do.
  ? Biểu thức của định luật II Niu-tơn dưới dạng vectơ.
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  * Phương pháp toạ độ
  gồm 4 bước
  Bước 1: Chän hÖ to¹ ®é thÝch hîp
  Bước 2: Ph©n tÝch chuyÓn ®éng
  Bước 3: Khảo sát chuyển động thành phần trên trục toạ độ
  Bước 4: Xỏc d?nh chuy?n d?ng c?a v?t
  Bài 15:
  Bài toán về chuyển động ném ngang
  Nội dung:
  Khảo sát chuyển động ném ngang
  Xác định chuyển động của vật
  Thí nghiệm kiểm chứng
  I. Khảo sát chuyển động ném ngang:
  HÃY QUAN SÁT
  Bài toán: Khảo sát chuyển động của 1 vật M bị ném theo phương ngang với vận tốc vo từ một điểm O có độ cao h so với mặt đất (bỏ qua sức cản của không khí).


  Mặt đất
  Mx
  My
  Khi rơi, vật chịu tác dụng của những lực nào? Chuyển động đó có phải chuyển động rơi tự do không? Vì sao?
  1
  Với bài toán này ta nên chọn hệ toạ độ nào là thích hợp nhất? Vì sao?
  3
  2
  Các đại luượng ban đầu của Mx là:

  KL: Theo phuương Ox:
  Mx chuyển động thẳng đều
  Các đại luượng ban đầu của My là:  KL: Theo phưuơng Oy:
  My chuyển động rơi tự do.
  3.Xác định các chuyển động thành phần:

  Hãy áp dụng định luật II Niu-tơn theo mỗi trục tọa độ để tìm gia tốc ax, ay của hai chuyển động thành phần?
  Công thức vận tốc của Mx:

  Phưuơng trình chuyển động của Mx: (1)
  Công thức vận tốc của My:

  Phuương trình chuyển động của My: (2)
  Từ phương trình chuyển động
  của hai thành phần, hãy xây dựng
  phương trình quỹ đạo của chuyển động thực?
  Từ hàm số của y ta có nhận xét gì về quỹ đạo của vật ném ngang
  Dạng quỹ đạo:
  Quỹ đạo của vật có dạng parabol
  Thời gian chuyển động:
  Vì thời gian chuyển động của vật ném ngang bằng thời gian chuyển động thành phần nên thời gian chuyển động của vật bị ném ngang bằng thời gian rơi tự do từ cùng một độ cao.
  Tầm xa:


  L= xmax = v0.t

  =>
  Tầm xa là quãng đường mà vật chuyển động xa nhất theo phương ngang.
  Thí nghiệm xác nhận điều gì?
  TN xác nhận : - phương pháp phân tích chuyển động ném ngang như trong bài học là đúng.
  - thời gian rơi chỉ phụ thuộc vào độ cao rơi mà không phụ thuộc vào vận tốc v0.
  Cho 2 vật ở cùng 1 độ cao h .Cùng lúc 1 vật được ném ngang và 1 vật khác được thả rơi tự do .
  Ta thấy 2 vật chạm đất cùng lúc.
  Phiếu học tập
  Câu hỏi: Có hai vật cùng độ cao h so với mặt đất được ném ngang cùng lúc
  1. Chọn câu ĐÚNG :

  A. Vật được ném với vận tốc lớn sẽ chạm đất trước
  B. Vật được ném với vận tốc nhỏ sẽ chạm đất trước
  C. Thời gian vật chạm đất tỉ lệ với khối lượng của vật
  D. Thời gian vật chạm đất tỉ lệ với căn bậc 2 của độ cao
  2. Chọn câu SAI :
  A. Tầm xa của các vật tỉ lệ nghịch với khối lượng khi hai vật được ném đi cùng vận tốc
  B. Tầm xa của các vật tỉ lệ với vận tốc được ném
  C. Tầm xa tỉ lệ với căn bậc 2 của độ cao
  D. Tầm xa phụ thuộc độ cao và vận tốc ban đầu
  Câu 2 : Một hòn bi lăn dọc theo một cạnh của một mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao h=1,25m. Khi rời khỏi mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn L=1,50m (theo phương ngang).Lấy g= 10m/s2.Thời gian rơi của hòn bi là:
  0,35 s
  0,125 s
  0,5 s
  0,25 s
  Tính tầm xa của viên bi?
  Về nhà
  - Ñoïc phaàn em coù bieát SGK trang 88.
  - Laøm baøi taäp trong SGK, SBT
  - Ñoïc tröôùc baøi thöïc haønh
   
  Gửi ý kiến