TOÁN 4-DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2-LỚP 4


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Lương Cảnh (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:46' 11-12-2012
Dung lượng: 296.0 KB
Số lượt tải: 229
Số lượt thích: 0 người
Môn: Toán-LớP 4A
GV: Hồ Thị Anh Đào - Trường TH Quảng Minh B
Kính chào quý thầy cô GIáO Về Dự GIờ và các em !
Phòng GD - ĐT Quảng Trạch
Trường TH Quảng minh b


G D
a)Ví dụ
10 : 2 = 5 11 : 2 = 5 (dư 1)
32 : 2 =16 33 : 2 = 16 (dư 1)
14 : 2 = 7 15 : 2 = 7 (dư 1)
36 : 2 = 18 37 : 2 = 18 (dư 1)
28 : 2 =14 29 : 2 = 14 (dư 1)
b)Dấu hiệu chia hết cho 2
* Các số có chữ số tận cùng là 0,2,4,6,8 thì chia hết cho 2.
*Chú ý: Các số có chữ số tận cùng là 1,3,5,7,9 thì không chia hết cho 2.
Thứ tư , ngày 12 tháng 12 năm 2012
Toán:
DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2
Thứ tư , ngày 12 tháng 12 năm 2012
Toán:
Bài cũ
Đặt tính rồi tính:
1944 : 162 80120 : 245
DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2
c) Số chẵn, số lẻ
-Số chia hết cho 2 là số chẵn Chẳnghạn:0;2;4;6;8;...;156;158;160;... Là các số chẵn,
-Số không chia hết cho 2 là số lẻ. Chẳng hạn :1;3;5;7;...567;569;571;...là các số lẻ.
Thứ tư , ngày 12 tháng 12 năm 2012
Toán:
DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2
Bài 1:Trong các số 35 ; 89 ; 98 ; 1000 ;744 ; 867 ; 7536 ; 84683 ; 5782 ; 8401:
a)Số nào chia hết cho 2?

b)Số nào không chia hết cho 2?
98 ; 1000 ;744 ;7536 ;5782
35 ; 89 ; 867 ; 84683 ; 8401
Thứ tư , ngày 12 tháng 12 năm 2012
Toán:
DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2
Bài 2:
a) Viết bốn số có hai chữ số, mỗi số đều chia hết cho 2.

b)Viết hai số có ba chữ số,mỗi số đều không chia hết cho 2.
24; 68 ; 90 ; 12
241 ; 509
Thứ tư , ngày 12 tháng 12 năm 2012
Toán:
DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2
Trong các số sau số nào chia hết cho 2 và số nào không chia hết cho 2?
346 ; 643 ; 8347 ; 9856 ; 2548 ; 1349 ; 50055 ; 10000
Các số chia hết cho 2:
346 ; 9856 ; 2548 ; 10000
Các số không chia hết cho 2:
643 ; 8347 ; 1349 ; 50055
Trò chơi:Tiếp sức
Thứ tư , ngày 12 tháng 12 năm 2012
Toán:
DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2
( Xem sách trang 94 BTVN: Bài 3,4 trang 94)
Dấu hiệu chia hết cho 2
* Các số có chữ số tận cùng là 0,2,4,6,8 thì chia hết cho 2.
*Chú ý: Các số có chữ số tận cùng là 1,3,5,7,9 thì không chia hết cho 2.
Thứ tư , ngày 12 tháng 12 năm 2012
Toán:
DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2