Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 29. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: loan
  Người gửi: Hoàng Quốc Tịch
  Ngày gửi: 15h:27' 17-12-2012
  Dung lượng: 2.7 MB
  Số lượt tải: 313
  Số lượt thích: 0 người
  :
  CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
  VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
  Bài: 29
  XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
  CHƯƠNG II
  Chào mừng quý Thầy Cô đến dự !
  TẬP THỂ LỚP 8 TRƯỜNG THCS Chiên Sơn
  CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
  VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
  Bài 29 – Tiết 47
  CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897-1914)
  1. Tổ chức bộ máy nhà nước
  ? Thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa Việt Nam nhằm mục đích gì?
  Để vơ vét sức người sức của
  Để chiếm lâu dài và biến
  Việt Nam thành một tỉnh của
  Pháp
  ? Ñeå thöïc hieän muïc tieâu ñoù Thöïc
  daân Phaùp ñaõ laøm gì?
  I. CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897-1914)
  1. Tổ chức bộ máy nhà nước
  ? Dựa vào thông tin SGK và sơ đồ trên, em hãy mô tả tổ chức bộ máy nhà nước Đông Dương?
  CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
  VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
  Bài 29 – Tiết 47
  CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897-1914)
  1. Tổ chức bộ máy nhà nước
  - Năm 1897, Pháp thành lập Liên bang Đông Dương.
  ĐẤT NỬA BẢO HỘ
  ĐẤT

  BẢO

  HỘ
  ĐẤT
  THUỘC PHÁP
  Việt Nam bị chia thành 3 kì với 3 chế độ cai trị khác nhau.
  I. CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897-1914)
  1. Tổ chức bộ máy nhà nước
  ? Việc tổ chức bộ máy nhà nước này của Pháp nhằm mục đích gì?
  CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
  VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
  Bài 29 – Tiết 47
  CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897-1914)
  1. Tổ chức bộ máy nhà nước
  - Năm 1887, Pháp thành lập Liên bang Đông Dương.
  Việt Nam bị chia thành 3 kì với 3 chế độ cai trị khác nhau.
  - Chia rẽ các dân tộc Đông Dương trong sự thống nhất giả tạo.
  Tăng cường ách áp bức, kìm kẹp, để tiến hành khai thác Việt Nam, làm giàu cho tư bản Pháp.
  Biến Đông dương thành một tỉnh của Pháp.
  * Mục đích:
  CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
  VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
  Bài 29 – Tiết 47
  CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897-1914)
  1. Tổ chức bộ máy nhà nước
  - Năm 1887, Pháp thành lập Liên bang Đông Dương.
  Việt Nam bị chia thành 3 kì với 3 chế độ cai trị khác nhau.
  ? Chính sách của thực dân Pháp có những điểm thống nhất giả tạo nào?
  - Chia Đông Dương làm năm kì, với nhiều chế độ khác nhau nhưng thực chất đều là thuộc địa của Pháp. Nó còn chia rẽ khối thống nhất đoàn kết của nhân dân ta.
  + Đối với Pháp: Cai trị từ trên xuống chặt chẽ.
  + Đối với Việt Nam: Xoá tên Việt Nam, Lào, Căm-pu-chia, biến Đông
  Dương thành một đơn vị hành chính của Pháp. Chia rẽ nhân dân Đông
  Dương. Biến quan lại phong kiến Nam triều thành tay sai cho Pháp.
  ? Tác dụng của bộ máy này đối với Pháp và tác động đối với Việt Nam như thế nào?
  CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
  VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
  Bài 29 – Tiết 47
  CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897-1914)
  1. Tổ chức bộ máy nhà nước
  Phủ toàn quyền Đông Dương tại Hà Nội
  Năm 1887, Pháp thành lập Liên bang Đông Dương
  - Việt Nam bị chia thành 3 kì với 3 chế độ cai trị khác nhau.
  ? Em có nhận xét gì về tổ chức bộ máy cai trị của thực dân Pháp ở Đông Dương?
  => Bộ máy chính quyền từ trung ương đến cơ sở đều do thực dân Pháp chi phối.
  Kết hợp chặt chẽ giữa nhà nước thực dân với quan lại phong kiến.
  CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
  VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
  Bài 29 – Tiết 47
  CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897-1914)
  1. Tổ chức bộ máy nhà nước
  2. Chính sách kinh tế
  ? Pháp đã áp dụng những chính sách gì đối với nơng nghiƯp Việt Nam?
  - Nông nghiệp:
  - Pháp ép triều đình Nguyễn "nhượng" quyền "khai khẩn đất hoang" cho chúng.
  + Ở Bắc kì, 1902 Pháp chiếm 182 nghìn hecta.
  +Ở Nam kì: Giáo hội Pháp chiếm ruộng đất.
  - Bọn chủ đất mới bóc lột theo kiểu phát canh thu tô như ở Việt Nam.
  Cướp đoạt ruộng đất-> theo kiểu phát canh thu tô
  Số liệu ruộng đất bị Pháp chiếm
  Cả nước
  (10.900 ha)
  ha
  Năm
  Cả nước
  (301.000 ha)
  Bắc Kì
  (470.000 ha)
  Nam Kì
  (1.528.000 ha)
  Đồn điền cao su của Pháp tại miền Nam
  CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
  VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
  Bài 29 – Tiết 47
  CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897-1914)
  1. Tổ chức bộ máy nhà nước
  2. Chính sách kinh tế
  - Nông nghiệp: Cướp đoạt ruộng đất.
  - Công nghiệp: khai thác mỏ để xuất khẩu, đầu tư công nghiệp nhẹ.
  Năm 1911 khai thác hàng vạn tấn quặng kẽm, hàng trăm tấn thiếc, đồng, hàng trăm kilôgam vàng và bạc.
  Sau công nghiệp khai thác, các nghành xi măng, gạch ngói, điện, nước, giấy, diêm, rượu.cũng đem lại cho chúng nguồn lợi lớn.
  ?Trong công nghiệp, Pháp chú trọng đầu tư vào các ngành nào?
  Tổng sản lượng khai thác than
  NHÀ MÁY XI MĂNG HẢI PHÒNG
  Khai thác và chế biến gỗ
  Nhà máy rượu – Hà Nội
  CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
  VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
  Bài 29 – Tiết 47
  CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897-1914)
  1. Tổ chức bộ máy nhà nước
  2. Chính sách kinh tế
  - Nông nghiệp: Cướp đoạt ruộng đất.
  - Công nghiệp: khai thác mỏ để xuất khẩu, đầu tư công nghiệp nhẹ.
  ? Tại sao Pháp lại đẩy mạnh khai
  thác các nghành công nghiệp nhẹ?
  Tận dụng nguồn nhân công rẻ mạc, nguồn nguyên liệu dồi dào, ít vốn và thu lợi nhuận cao
  Không muoỏn cho nen kinh teỏ
  Vieọt Nam phaựt trieồn, caùnh tranh
  vụựi nen kinh teỏ cuỷa Phaựp.
  Giao thông vận tải: xây dựng hệ thống giao thông vận tải : Đường sắt, đường bộ, đường thuỷ.

  ? Pháp xây dựng hệ thống giao
  thông vận tải nhằm mục đích gì?
  - Ñeå taêng cöôøng boùc loät kinh teá, vaø
  ñaøn aùp nhaân daân ñaáu tranh.
  ?Vậy trong GTVT, Pháp thực hiên chính sách gỡ?
  GIAO THÔNG VẬN TẢI
  Chợ Đồng Xuân – Hà Nội đầu thế kỉ XIX
  CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
  VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
  Bài 29 – Tiết 47
  CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897-1914)
  1. Tổ chức bộ máy nhà nước
  2. Chính sách kinh tế
  - Nông nghiệp: Cướp đoạt ruộng đất.
  - Công nghiệp: khai thác mỏ để xuất khẩu, đầu tư công nghiệp nhẹ.
  Giao thông vận tải: xây dựng hệ thống giao thông vận tải : Đường sắt, đường bộ, đường thuỷ.

  Thương nghiệp: Độc chiếm thị trường
  Việt Nam
  Tài chính: Đánh thuế nặng, đặt thêm thuế mới để tăng ngân sách.
  Việc thực hiện các chính sách KT
  của Pháp nhằm mục đích gì?
  -> Mục đích: V vét sức người, sức của ở Việt Nam, đáp ứng nhu cầu của chính quốc.
  Về thương nghiệp, Pháp thực hiện chính sách như thế nào?
  Trong lĩnh vực tài chính, Pháp thi hành chính sách ra sao?
  Đồn điền café
  Rượu, giấy, diêm
  Bông, vải , sợi, rựơu
  Gỗ, diêm
  Đđiền chè, café
  Đđiền caosu
  Đđiền lúa
  Rượu, bia, xay xát, sử chữa tàu
  Xuất cảng
  Thiếc, chì,kẽm
  Than đá
  Sợi, ximăng, sửa chữa tàu
  Xuất cảng
  Các nguồn lợi của Pháp ở Việt Nam
  ? Nội dung của các chính sách kinh tế có những yếu tố tích cực, tiêu cực nào ?
  CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
  VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
  Bài 29 – Tiết 47
  CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897-1914)
  1. Tổ chức bộ máy nhà nước
  2. Chính sách kinh tế
  + Tích cực : nền sản xuất Tư Bản Chủ nghĩa được du nhập vào Việt Nam.
  + Tiêu cực:
  - Tài nguyên thiên nhiên bị bóc lột cùng kiệt.
  - Nông nghiệp dậm chân tại chỗ, nông dân bị bóc lột tàn nhẫn, bị mất ruộng đất.
  - Coâng nghieäp phaùt trieån nhoû gioït (trong ñoù coâng nghieäp naëng khoâng phaùt trieån).
  - Nông nghiệp: Cướp đoạt ruộng đất.
  - Công nghiệp: khai thác mỏ để xuất khẩu, đầu tư công nghiệp nhẹ.
  Giao thông vận tải: xây dựng hệ thống giao thông vận tải : Đường sắt, đường bộ, đường thuỷ.

  Thương nghiệp: Độc chiếm thị trườngViệt
  Nam
  Tài chính: Đánh thuế nặng, đặt thêm thuế mới để tăng ngân sách.
  ->Mục đích: V vét sức người, sức của ở Việt Nam, đáp ứng nhu cầu của chính quốc.
  Nhà máy xi-măng Hải Phòng
  Ga Hà Nội (năm 1900)
  Cảng Sài Gòn
  Ngân hàng Đông Dương (Ngân hàng nhà nước hiện nay)
  Cảnh hút thuốc phiện
  Nấu rượu
  Tài nguyên thiên nhiên bị vơ vét...
  Nông nghiệp vẫn lạc hậu...
  CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
  VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
  Bài 29 – Tiết 47
  CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897-1914)
  1. Tổ chức bộ máy nhà nước
  2. Chính sách kinh tế
  - Nông nghiệp: Cướp đoạt ruộng đất.
  - Công nghiệp: khai thác mỏ để xuất khẩu, đầu tư công nghiệp nhẹ.
  Giao thông vận tải: xây dựng hệ thống giao thông vận tải : Đường sắt, đường bộ, đường thuỷ.

  Thương nghiệp: Độc chiếm thị trườngViệt Nam
  Tài chính: Dánh thu n?ng, d?t nhiều thu? m?i d? tang ngân sách.
  - Muïc ñích: Vơ veùt sức người, sức của ở Việt Nam, ñeå ñaùp ứng nhu cầu của chính quốc.
  => Kinh t? việt Nam v? co b?n v?n là n?n s?n xu?t nh?, l?c h?u, ph? thu?c vào n?n kinh tế Pháp.
  ? Em có nhận xét gì về nền kinh tế Việt Nam đầu thế kỉ XX?
  CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
  VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
  Bài 29 – Tiết 47
  CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897-1914)
  1. Tổ chức bộ máy nhà nước
  2. Chính sách kinh tế
  3. Chính sách văn hóa, giáo dục
  ? Nêu những chính sách văn hoá, giáo dục của Pháp ở Việt Nam?
  - Đến năm 1919 vẫn duy trì nền giáo dục phong kiến.
  - Mở một số trường học và cơ sở y tế, văn hoá.

  - Năm 1906: Mở trường Đại Học Đông Dương.
  - Năm 1905: Thiết lập hệ thống giáo dục phổ thông gồm 3 bậc: Ấu học, Tiểu học, Trung học.
  I. CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897-1914)
  Trường Bưởi (Trường Chu Văn An-Hà Nội)
  Trong lớp học
  Trường Đại học Đông Dương (Đại học quốc gia Hà Nội ngày nay)
  Giờ học môn Vật lý tại giảng đường Đại học Đông Dương
  GIÁO DỤC
  1. Tổ chức bộ máy nhà nước:
  2. Chính sách kinh tế:
  3. Chính sách văn hóa, giáo dục:
  Bài 29 – TiÕt 47
  CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP VÀ
  NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
  I. CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897 - 1914)
  CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
  VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
  Bài 29 – Tiết 47
  CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897-1914)
  1. Tổ chức bộ máy nhà nước
  2. Chính sách kinh tế
  3. Chính sách văn hóa, giáo dục
  - Đến năm 1919 vẫn duy trì nền giáo dục phong kiến.
  - Mở một số trường học và cơ sở y tế, văn hoá.
  ? Theo em, chính sách văn hóa, giáo dục của Pháp có phải để “khai hóa văn minh” cho người Việt Nam hay không? Tại sao?
  => Tạo ra tầng lớp tay sai. Kìm hãm nhân dân ta trong vòng ngu dốt.
  - Tạo ra một lớp người chỉ biết phục tùng.
  - Kìm hãm nhân dân ta trong vòng ngu dốt để dễ bề cai trị.
  - Triệt để sử dụng phong kiến Nam triều, dùng người Việt trị người Việt.
  Bài tập
  1) Mục đích chính sách cai trị Đông Dương của thực dân Pháp thể hiện ở bộ máy nhà nước như thế nào?
  a) Chia rẽ các dân tộc ở Đông Dương, các dân tộc ở Việt Nam.
  a) Biến Đông Dương thành một tỉnh của nước Pháp, xoá tên Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia trên thế giới.
  c) Tăng cường ách áp bức, kìm kẹp, làm giàu cho tư bản Pháp.
  d) a, b, c đều đúng.
  2) Chính sách khai thác của thực dân Pháp đã gây tác hại như thế nào cho nền kinh tế nước ta?
  a) Nền kinh tế Việt Nam cơ bản vẫn là nền sản xuất nhỏ, lạc hậu, phụ thuộc.
  b) Tài nguyên thiên nhiên bị bóc lột cùng kiệt.
  c) Nông nghiệp giẫm chân tại chỗ.
  d) Công nghiệp phát triển nhỏ giọt, thiếu hẳn công nghiệp nặng.
  e) a, b, c đều đúng.
  HDVN
  I. CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897-1914)

  Đẩy mạnh việc cướp đoạt ruộng đất.
  Tập trung vào khai thác than và kim loại
  Xây dựng một số ngành: xi-măng, điện nước, giấy, rượu, đường, vải sợi...
  Xây dựng hệ thống giao thông vận tải: đường bộ, đường thủy, đường sắt.
  Nắm giữ độc quyền thị trường Việt Nam.
  Đánh thuế nặng, đặt thêm thuế mới để tăng ngân sách.
  Bóc lột nông dân theo kiểu phát canh thu tô.
  ? Pháp đã áp dụng những chích sách kinh tế gì đối với Việt Nam?
  CÔNG VIỆC VỀ NHÀ
  1. Học bài (các câu hỏi SGK)
  2. Chuẩn bị bài 29, phần II
  NHỮNG CHUYỂN BIẾN CỦA XÃ HỘI VIỆT NAM
  Gợi ý chuẩn bị bài:
  Xã hội Việt Nam đã có những thay đổi như thế nào do tác động của Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp?
  Xu hướng mới trong cuộc vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỷ XX?
   
  Gửi ý kiến