Chu de: Thuc vat


(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tran Thi Thanh Van
Người gửi: Tr­­¬Ng Thþ Thanh Th¶O
Ngày gửi: 20h:21' 22-12-2012
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 321
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng các cô về dự thao giảng
Khám phá khoa học:
Bé biết gì về quả cam
Chủ đề:Thực vật(Một số loại quả)

Giáo viên: Trần Thị Thanh Vân

Qña cam
?
Món quà của bé
Mở rộng: các loại cam
cam sành
cam chanh
Trò chơi: Chọn theo yêu cầu
1
ô cửa bí mật
3
4
2
TRÒ CHƠI
TRÒ CHƠI
Ghép tranh
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!
Lớp mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi