bài dự thi Bác Hồ với dân tộc thiểu số


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Đại Nghĩa (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:29' 24-12-2012
Dung lượng: 38.7 KB
Số lượt tải: 4796
Số lượt thích: 0 người
BÀI DỰ THI TÌM HIỂU
“Bác Hồ với các dân tộc thiểu số; Các dân tộc thiểu số với Bác Hồ kính yêu”

BÀI: TÌNH CẢM CỦA BÁC HỒ VỚI CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ
VÀ VỚI NHÂN DÂN SƠN LA
Họ và Tên: Trần Đại Nghĩa
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Mường Cai - Sông Mã - Sơn La.


Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài, suốt đời phấn đấu vì nền độc lập, tự do của đất nước, vì sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân, Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến đời sống của mọi người dân. Suốt cuộc đời mình Người chỉ có một ham muốn đó là đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành Người thường nhắc nhở Đảng ta “Tất cả mọi việc Đảng phải lo.
Việc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa cộng sản, đấu tranh giành thống nhất nước nhà, Đảng phải lo. Ngay cả đến tương, cà, mắm, muối của dân, Đảng đều phải lo”1
Trong quá trình lãnh đạo Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quan tâm đặc biệt đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Hồ Chí Minh khẳng định: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Ngày nay nước Việt Nam là nước của chúng ta  Giang sơn và Chính phủ là giang sơn và Chính phủ chung của chúng ta. Vậy nên tất cả dân tộc chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ để giữ gìn nước non ta, để ủng hộ Chính phủ ta.… Chúng ta quyết góp chung lực lượng để giữ vững quyền tự do, độc lập của chúng ta ”2. Người luôn coi việc vận động các dân tộc thiểu số là một trong những công tác quan trọng vào bậc nhất của Đảng, Mặt trận và Chính phủ, chính sách dân tộc được coi là một bộ phận quan trọng trong chính sách đại đoàn kết của Đảng.

Bác Hồ tại buổi nói chuyện tại huyện Thuận Châu – tỉnh Sơn La năm 1959
Do vậy,  ngay từ những ngày đầu giành được độc lập, trong khi còn bộn bề công việc. Tại Hội nghị các dân tộc thiểu số Việt Nam (3/12/1945), ba tháng sau ngày độc lập, Người chỉ rõ: “Nước Việt Nam ngày nay được độc lập, các dân tộc thiểu số đươc bình đẳng cùng dân tộc Việt Nam, tất cả đều như anh chị em trong một nhà. Chính phủ sẽ gắng giúp sức cho các dân tộc thiểu số về mọi mặt”3 Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Việt Nam là tổ quốc chung của mọi dân tộc, nước Việt Nam là một đại gia đình của các dân tộc. Trên đất nước Việt Nam có 54 dân tộc cùng chung sống, Hồ Chí Minh luôn quan niệm các dân tộc “đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau”4 . Chính từ quan niệm đó, Người không ngừng quan tâm đến cuộc sống của mọi người dân, nhất là của đồng bào các dân tộc. Trong thư gửi  toàn thể đồng bào, các cơ quan đoàn thể, các cán bộ liên tỉnh Sơn – Lai tháng 6 năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Sơn - Lai tuy ở xa Chính phủ, nhưng lòng Chính phủ rất gần Sơn -Lai. Chính phủ biết rằng: nhân dân Sơn - Lai đoàn kết và trung thành”5.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Sơn La vinh dự, tự hào được đón Bác Hồ về thăm ngày 7 tháng 5 năm 1959. nhân dịp kỷ niệm năm năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ và bốn năm thành lập khu tự trị Thái – Mèo. Trong bài nói chuyện tại cuộc mít tinh ở Thuận Châu (Sơn La) Bác mong đồng bào và cán bộ Khu tự trị đã đoàn kết càng phải đoàn kết hơn nữa, đã thi đua càng ra sức thi đua hơn nữa, để hoàn thành kế hoạch nhà nước, để làm cho Khu tự trị ngày càng giàu có, tiêu diệt cho hết giặc đói, giặc dốt, làm cho mọi người đều được no ấm, đều biết chữ, làm cho mọi người đều được hưởng hạnh phúc, yên vui.
Trong bài nói chuyện với nhân dân, bộ đội, cán bộ tại huyện Yên Châu tỉnh Sơn La năm 1959, Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Bây giờ chúng ta, tất cả các dân tộc Kinh, Thái, Mường, Mèo, Mán, Xá, Puộc  đều là anh em ruột một nhà chứ không phải Kinh ăn hiếp Thái, Thái ăn hiếp Xá, Puộc như trước nữa. Cũng như một bó que, đây là đồng bào Kinh, Thái, Mèo, Xá, Puộc, Mán, Mường