Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 35. Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Trần Thục Hiền (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:18' 24-12-2012
  Dung lượng: 14.6 MB
  Số lượt tải: 898
  Số lượt thích: 0 người
  BÀI 36: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải.
  2
  Mục tiêu:
  Sau bài học, HS cần:
  - Hiểu được vai trò, đặc điểm của ngành GTVT và các chỉ tiêu đánh giá khối lượng dịch vụ của hoạt động vận tải.
  - Hiểu được ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên, kinh tế - xã hội đến sự phát triển và phân bố của ngành GTVT cũng như sự hoạt động của các phương tiện vận tải.
  - Biết phân tích mối quan hệ qua lại và mối quan hệ nhân quả giữa các hiện tượng kinh tế xã hội.
  - Qua bài học, rèn luyện tư duy tổng hợp, biết liên hệ thực tế ở địa phương về tác động của các nhân tố đã học đối với sự phát triển và phân bố của ngành GTVT.
  3
  Hoạt động 1
  Bài tập
  Hoạt động 2
  Vai trò và đặc điểm ngành giao thông vận tải
  1. Vai trò
  2. Đặc điểm
  II. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải:
  1. Điều kiện tự nhiên
  2. Điều kiện kinh tế - xã hội
  Vai trũ,
  d?c di?m v cỏc nhõn t? ?nh hu?ng t?i s? phỏt tri?n v phõn b?
  ngnh giao thụng v?n t?i.
  4
  Tìm hiểu vai trò, đặc điểm của ngành giao thông vận tải.
  Cho ví dụ minh họa.
  Cả lớp
  Vai trò
  Tham khảo
  I.Vai trò và đặc điểm ngành giao thông vận tải
  Trang chủ
  Đặc điểm
  5
  Nhóm 1: Tìm hiểu ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên đến sự phát triển và phân bố ngành GTVT. Cho ví dụ minh họa và liên hệ địa phương.
  Nhóm 2: Làm việc với sơ đồ trang 140/ SGK - Tìm hiểu điều kiện kinh tế - xã hội có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển và phân bố của ngành GTVT . Cho ví dụ minh họa và liên hệ địa phương.
  .
  II.Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố ngành GTVT
  Hoạt động nhóm: làm việc trên phiếu học tập
  Đáp án 2
  Đáp án 1
  Bản đồ
  Ảnh KT
  Ảnh TN
  6
  Tài liệu
  tham khảo
  7
  I.1 Vai tròcủa ngành GTVT:  Củng cố
  tính
  thống
  nhất của
  nền KT,
  tăng
  cường
  sức
  mạnh
  quốc
  phòng…
  ...tạo mối liên hệ KT, xã hội giữa các địa phương
  -Thúc đẩy các hoạt động KT, văn hóa ở các vùng xa xôi.
  -Cung ứng vật tư, kĩ thuật…đưa sản phẩm đến thị trường tiêu thụ =>giúp quá trình sản xuất diễn ra liên tục và bình thường.
  -Phục vụ nhu cầu đi lại cuả XH
  ...GTVT tạo mối giao lưu kinh tế giữa các nước
  8
  I.2. Đặc điểm GTVT:

  NGÀNH GIAO THÔNG VẬN
  TẢI
  Chuyênchở hàng hoá
  Chuyên chở người
  Số lượng hành khách vận chuyển. ĐV:người
  Số lượng hành khách luân chuyển. ĐV:người.km
  Cự li vận chuyển TB ĐV:km
  Khối lượng hàng hoá vận chuyển ĐV:tấn.km
  Khối lượng hàng hoá luân chuyển ĐV: tấn.km
  Cự li vận chuyển TB ĐV:km
  Thước đo
  Sản phẩm
  Chất lượng:
  tốc độ an toàn tiện nghi

  9
  II. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố ngành GTVT:

  1. Điều kiện tự nhiên:
  Điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng khác nhau tới sự phân bố và hoạt động của các loại hình GTVT.
  *ĐKTN qui định sự có mặt và vai trò của một số loại hình GTVT
  Kể vài loại phương tiện vận tải đặc trưng của vùng hoang mạc,
  vùng băng giá cực Bắc
  * ĐKTN có ảnh hưởng lớn đến công tác thiết kế và khai thác công trình GTVT
  Mạng lưới sông ngòi dày đặc của nước ta có ảnh hưởng như thế nào đến ngành GTVT?
  -Khí hậu, thời tiết ảnh hưởng sâu sắc tới hoạt động của các phương tiện GTVT.
  Ví dụ minh hoạ
  10
  2. Điều kiện kinh tế - xã hội:
  * Sự phát triển, phân bố các ngành KT quốc dân có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển, phân bố và hoạt động của ngành GTVT.
  II. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố ngành GTVT:

  Xem sơ đồ
  trang 140/SGK
  * Sự phân bố dân cư, phân bố các thành phố lớn, chùm đô thị có ảnh hưởng đến sự vận chuyển hành khách.
  11
  Tác động của các ngành KT đến ngành GTVT
  Khách hàng
  Trang bị cơ sở vật chất
  Yêu cầu về khối lượng
  vận tải
  Yêu cầu về cự li, thời gian giao nhận…
  Yêu cầu về tốc độ vận chuyển
  Các yêu cầu khác
  Đường sá, cầu cống
  Các phương tiện vận tải
  Lựa chọn loại hình vận tải phù hợp, hướng và cường độ vận chuyển
  Sự phân bố và hoạt động của các loại hình vận tải
  Dựa vào sơ đồ,và kiến thức đã học,
  hãy phân tích tác động của công nghiệp
  tới sự phát triển và phân bố, cũng như
  sự hoạt động của ngành GTVT
  12
  - Trung tâm công nghiệp lớn
  - Sự tập trung hoá tổ chức lãnh thổ công nghiệp
  Nhu cầu vận chuyển
  nguyên, nhiên liệu,
  sản phẩm
  Mở rộng vùng cung cấp
  nguyên, nhiên liệu và
  vùng tiêu thụ sản phẩm
  -Tăng khối lượng vận chuyển.
  -Tăng khối lượng luân chuyển.
  - Tăng cự li vận chuyển
  13
  11
  Điều kiện tự nhiên…
  …và sự có mặt
  của các loại hình GTVT
  11
  14
  … và vấn đề thiết kế công trình GTVT
  Địa hình, địa chất, sông ngòi …
  15
  … vấn đề thiết kế công trình GTVT
  11
  Địa hình và …
  16
  Bão lụt ảnh hưởng đến GTVT
  11
  17
  BẢN ĐỒ TỰ NHIÊN VÀ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM
  11
  Vị trí, địa hình và sự phân bố mạng lưới GTVT
  18
  Mạng lưới giao thông vận tải…
  … dày đặc ở Đồng bằng sông Hồng - Bắc bộ Việt Nam
  19
  Đô thị và…
  …giao thông vận tải thành phố
  20
  Dân cư đô thị và…
  …giao thông vận tải thành phố
  21
  Giao thông vận tải ở thành phố…
  …Sydney, Australia
  …British,Columbia
  22
  Mạng lưới giao thông vận tải ở một số thành phố lớn trên thế giới
  23
  Mạng lưới giao thông vận tải ở một số thành phố lớn trên thế giới
  24
  Giao thông vận tải có vai trò quan trọng vì:
  a. Tham gia vào quá trình sản xuất.
  b. Phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.
  c. Giúp thực hiện mối quan hệ giữa các vùng kinh tế.
  d. Tất cả đều đúng.
  Bài tập củng cố
  25
  2. Khi lựa chọn loại hình vận tải và thiết kế các công trình giao thông vận tải, điều cần chú ý đầu tiên là:
  a. Điều kiện tự nhiên.
  b. Dân cư.
  c. Vốn đầu tư.
  d. Điều kiện kỹ thuật.
  Bài tập củng cố
  26
  3. Để đẩy mạnh việc phát triển KT- XH ở miền núi thì cơ sở hạ tầng đầu tiên cần chú ý là:
  a. Mở rộng diện tích trồng rừng.
  b. Xây dựng mạng lưới giáo dục, y tế.
  c. Phát triển nhanh các tuyến giao thông vận tải.
  d. Cung cấp nhiều lao động và lương thực.


  Bài tập củng cố
  27
  4. Khác với công nghiệp và nông nghiệp, mục tiêu mà ngành giao thông vận tải nhằm đến chính là:
  a. Tốc độ nhanh.
  b. Sự an toàn và tiện nghi.
  c. Giá thành rẻ.
  d. Tất cả đều đúng.
  Bài tập củng cố
  28
  Bài tập :

  * Vận dụng kiến thức đã học để nhận xét vai trò của hệ thống GTVT đối với sự phát triển kinh tế- xã hội ở Thừa Thiên Huế.
  * Sự tác động của điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội đến hệ thống GTVT ở Thừa Thiên Huế diễn ra như thế nào?
  29
  C ho t?m bi?t
   
  Gửi ý kiến