Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Các ý kiến mới nhất

 • Dở ...
 • thấy nó thiếu cái gì đó...
 • xàm load lâu vcc...
 • Cảm ơn bn... ...
 • uk kho...
 • uk ...
 • bài j mà ít và ko rõ ràng j cả...
 • Tuyệt vời trên cả tuyệt vời...
 • bài rất hay và có ích em cảm ơn...
 • lấy bài người khác tải lên ko vui tí nào...
 • sao dở quá vậy ...
 • gfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfggfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ...
 • adasad...
 • dở...
 • Các ý kiến của tôi
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 19. Phong trào cách mạng trong những năm 1930 -1935

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lai Minh Châu
  Ngày gửi: 07h:36' 08-01-2013
  Dung lượng: 8.4 MB
  Số lượt tải: 729
  Số lượt thích: 0 người
  1/24/2013
  TIẾT 24
  1
  TRƯỜNG THCS
  KHÁNH YÊN TRUNG
  GIÁO VIÊN: HOÀNG MAI HƯƠNG

  MÔN: LỊCH SỬ LỚP 9
  BÀI 9 – TIẾT 11: NHẬT BẢN
  LỊCH SỬ 9
  TRƯỜNG TH&THCS ĐINH CÔNG BÊ
  1/24/2013
  TIẾT 24
  2
  BÀI 19
  PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935
  VIÊT NAM TRONG THỜI KÌ KHỦNG HOẢNG KINH TẾ
  THẾ GiỚI (1929-1933)
  Nền kinh tế Việt Nam phải chịu những hậu quả nặng nề của cuộc
  khủng hoảng kinh tế thế giới : nông nghiệp, công nghiệp đều bị suy
  sụp ; xuất nhập khẩu đình đốn, hàng hoá khan hiếm,...
  Đời sống mọi giai cấp, tầng lớp đều bị ảnh hưởng. Pháp còn đẩy
  mạnh khủng bố, đàn áp,... làm cho tinh thần cách mạng của nhân
  dân ta ngày càng lên cao.
  1/24/2013
  TIẾT 24
  3
  BÀI 19
  PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935
  Phụ nữ kéo xe ở Sài Gòn
  Nghề hớt tóc dạo
  Một số hình ảnh về đời sống nhân dân giai đoạn 1930-1935
  1/24/2013
  TIẾT 24
  4
  1/24/2013
  TIẾT 24
  5
  Dân khuân vác
  Một góc làng quê Bắc Ninh
  1/24/2013
  TIẾT 24
  6
  BÀI 19
  PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935
  VIÊT NAM TRONG THỜI KÌ KHỦNG HOẢNG KINH TẾ
  THẾ GiỚI (1929-1933)
  II. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930-1931 VỚI ĐỈNH
  CAO XÔ ViẾT NGHỆ TĨNH
  1/24/2013
  TIẾT 24
  7
  Phú Riềng
  Nam Định
  Bến Thủy
  (Vinh)
  Hải Phòng
  Sài Gòn
  Phong trào công nhân (1930)
  1/24/2013
  TIẾT 24
  8
  BÀI 19
  PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935
  VIÊT NAM TRONG THỜI KÌ KHỦNG HOẢNG KINH TẾ
  THẾ GiỚI (1929-1933)
  II. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930-1931 VỚI ĐỈNH
  CAO XÔ ViẾT NGHỆ TĨNH
  Từ tháng 2 đến tháng 5, diễn ra nhiều cuộc đấu tranh của công nhân
  và nông dân
  Phong trào nổ ra mạnh mẽ từ tháng 5, nhân ngày Quốc tế Lao động
  l- 5 - l930, lần dầu tiên công nhân và nông dân Đông Dương tỏ rõ
  dấu hiệu đoàn kết với vô sản thế giới.
  1/24/2013
  TIẾT 24
  9
  Biểu tượng phong trào Xô Viết
  1/24/2013
  TIẾT 24
  10
  1/24/2013
  TIẾT 24
  11
  BÀI 19
  PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935
  VIÊT NAM TRONG THỜI KÌ KHỦNG HOẢNG KINH TẾ
  THẾ GiỚI (1929-1933)
  II. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930-1931 VỚI ĐỈNH
  CAO XÔ ViẾT NGHỆ TĨNH
  Từ tháng 2 đến tháng 5, diễn ra nhiều cuộc đấu tranh của công nhân
  và nông dân
  Phong trào nổ ra mạnh mẽ từ tháng 5, nhân ngày Quốc tế Lao động
  l- 5 - l930, lần dầu tiên công nhân và nông dân Đông Dương tỏ rõ
  dấu hiệu đoàn kết với vô sản thế giới.
  Nghệ - Tĩnh là nơi phong trào phát triển mạnh nhất. Tháng 9 - l930,
  phong trào công - nông phát triển đến đỉnh cao với những cuộc đấu
  tranh quyết liệt như : tuần hành thị uy, biểu tình có vũ trang tự vệ,
  tấn công cơ quan chính quyền địch.
  1/24/2013
  TIẾT 24
  12
  BÀI 19
  PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935
  VIÊT NAM TRONG THỜI KÌ KHỦNG HOẢNG KINH TẾ
  THẾ GiỚI (1929-1933)
  II. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930-1931 VỚI ĐỈNH
  CAO XÔ ViẾT NGHỆ TĨNH
  + Chính quyền của đế quốc, phong kiến ở nhiều huyện bị tê liệt, nhiều
  xã tan rã. Các Ban Chấp hành Nông hội xã do các Chi bộ Đảng lãnh
  đạo đứng ra quản lí mọi mặt dời sống chính trị và xã hội ở nông thôn,
  làm nhiệm vụ của chính quyền nhân dân theo hình thức Xô viết. Lần
  đầu tiên nhân dân ta thực sự nắm chính quyền ở một số huyện ở hai
  tỉnh Nghệ - Tĩnh.
  1/24/2013
  TIẾT 24
  13
  Nhóm 1: Chính sách Kinh tế - Chính trị
  Nhóm 2: Chính sách Kinh tế - Chính trị

  Nhóm 3: Chính sách về văn hóa –Xã hội
  Nhóm 4:Chính sách về văn hóa –xã hội
  THẢO LUẬN NHÓM/CẶP (3 PHÚT)
  Sau khi giành thắng lợi chính quyền Xô viết đã thực hiện các chính
  sách gì?
  1/24/2013
  TIẾT 24
  14
  Chính sách
  Nội dung
  Kinh tế -
  chính trị
  Văn hóa –
  giáo dục
  Chính trị: Thực hiện các quyền tự do, dân chủ. Tổ chức
  quần chúng thành lập các phường, ban, hội tương tế, nông
  hội, công hội, hội phụ nữ…
  Kinh tế: Chia lại ruộng đất cho nông dân, giảm tô, thuế
  Khuyến khích nhân dân học chữ Quóc ngữ, bài trừ mê tín dị
  đoan và các hủ tục… Tuyên truyền ý thức cách mạng cho
  quần chúng
  1/24/2013
  TIẾT 24
  15
  BÀI 19
  PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935
  VIÊT NAM TRONG THỜI KÌ KHỦNG HOẢNG KINH TẾ
  THẾ GiỚI (1929-1933)
  II. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930-1931 VỚI ĐỈNH
  CAO XÔ ViẾT NGHỆ TĨNH
  + Chính quyền của đế quốc, phong kiến ở nhiều huyện bị tê liệt, nhiều
  xã tan rã. Các Ban Chấp hành Nông hội xã do các Chi bộ Đảng lãnh
  đạo đứng ra quản lí mọi mặt dời sống chính trị và xã hội ở nông thôn,
  làm nhiệm vụ của chính quyền nhân dân theo hình thức Xô viết. Lần
  đầu tiên nhân dân ta thực sự nắm chính quyền ở một số huyện ở hai
  tỉnh Nghệ - Tĩnh.
  + Chính quyền cách mạng đã kiên quyết trấn áp bọn phản cách mạng,
  bãi bỏ các thứ thuế, thực hiện quyền tự do dân chủ, chia lại ruộng đất,...
  + Phong trào Xô viết có ý nghĩa lịch sử to lớn, chứng tỏ tinh thần oanh
  liệt và năng lực cách mạng của nhân dân lao động.
  1/24/2013
  TIẾT 24
  16
  1/24/2013
  TIẾT 24
  17
  Tượng đài kỉ niệm Xô Viết Nghệ-Tĩnh
  1/24/2013
  TIẾT 24
  18
  BÀI 19
  PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935
  VIÊT NAM TRONG THỜI KÌ KHỦNG HOẢNG KINH TẾ
  THẾ GiỚI (1929-1933)
  II. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930-1931 VỚI ĐỈNH
  CAO XÔ ViẾT NGHỆ TĨNH
  III. LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG ĐƯỢC PHỤC HỒI (nghiên cứu SGK)
  1/24/2013
  TIẾT 24
  19
  NGHỆ AN
  HÀ TĨNH
  VINH
  Hưng Nguyên
  12/9/1930
  Lược đồ phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh
  1/24/2013
  TIẾT 24
  20
  Củng cố
  ? Ảnh hưởng cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 và chính sách đàn áp của thực dân Pháp đã làm cho tinh thần cách mạng của nhân dân ta như thế nào?
  a. Nông nghiệp và công nghiệp bị suy sụp
  b. Các tầng lớp tư sản bị điêu đứng
  c. Sưu thuế mỗi ngày một tăng
  d. Tinh thần cách mạng của nhân dân ta càng lên cao
  Đáp án: D
  1/24/2013
  TIẾT 24
  21
  Củng cố
  ? Sự kiện nào sau đây đánh dấu đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930-1931?
  a. Cuộc đấu tranh nhân kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5/1930
  b. Cuộc biểu tình của nhân dân Hưng Nguyên (Nghệ An) ngày 12/9/1930
  c. Chính quyền Xô viết được thành lập ở một số huyện ở 2 tỉnh Nghệ An-Hà Tĩnh
  d. Cuộc bãi công của 4000 công nhân nhà máy sợi Nam Định
  Đáp án: C
  1/24/2013
  TIẾT 24
  22
  HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
  Xem lại nội dung bài 19.
  - Đọc – Soạn nội dung bài 20: Cuộc Vận Động Dân Chủ Trong Những Năm
  1936-1939.
  Trả lời câu hỏi:
  + Tình hình thế giới và trong nước đã ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam ntn
  trong những năm 1936-1939?
  + Cuộc vận động dân chủ 1936-1939 đã ảnh hưởng trực tiếp đến cách mạng
  nước ta như thế nào?
   
  Gửi ý kiến