Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Unit 11: My daily activies

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tăng Kim Nhựt (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:17' 12-01-2013
Dung lượng: 16.6 MB
Số lượt tải: 448
Số lượt thích: 0 người
Tuesday, January 14th 2013
Unit 11 : MY DAILY ACTIVITIES
Lesson 3 / Pages 10, 11
1. Vocabulary :
- Get up :
Dậy
- Have breakfast :
- Go to school :
Đi học
Có dùng điểm tâm
- Have lunch :
Ăn trưa
- Watch TV :
Xem ti vi
- Go to bed :
Đi ngủ
Tuesday, January 14th 2013
Unit 11 : MY DAILY ACTIVITIES
Lesson 3 / Pages 10, 11
1. Vocabulary :
- Get up :
Dậy
- Have breakfast :
Có dùng điểm tâm
- Go to school :
Đi học
- Have lunch :
Ăn trưa
- Watch TV :
Xem ti vi
- Go to bed :
Đi ngủ
Tuesday, January 14th 2013
Unit 11 : MY DAILY ACTIVITIES
Lesson 3 / Pages 10, 11
Listen and repeat :
Linda : What time do you go to school, Peter ?
Peter : At seven o’clock. What time is it now ?
Linda: At seven five.
Peter : Oh, dear. I’m late.
Tuesday, January 14th 2013
Unit 11 : MY DAILY ACTIVITIES
Lesson 3 / Pages 10, 11
2. Model sentence:
What time do you go to school ?
At seven o’clock.
go to bed
nine thirty
Tuesday, January 14th 2013
Unit 11 : MY DAILY ACTIVITIES
Lesson 3 / Pages 10, 11
Look and say:
get up
have breakfast
go to school
Have lunch
watch TV
go to bed
a
b
c
e
d
f
What time do you ?
At
get up
six fifteen
Tuesday, January 14th 2013
Unit 11 : MY DAILY ACTIVITIES
Lesson 3 / Pages 10, 11
Tuesday, January 14th 2013
Unit 11 : MY DAILY ACTIVITIES
Lesson 3 / Pages 10, 11
Tuesday, January 14th 2013
Unit 11 : MY DAILY ACTIVITIES
Lesson 3 / Pages 10, 11
Tuesday, January 14th 2013
Unit 11 : MY DAILY ACTIVITIES
Lesson 3 / Pages 10, 11
Tuesday, January 14th 2013
Unit 11 : MY DAILY ACTIVITIES
Lesson 3 / Pages 10, 11
Let’s chant:
It’s eight. It’s eight.
Time to go to school.
Go to school, go to school.

It’s ten. It’s ten.
Time to go to bed.
Go to bed, go to bed.
Tuesday, January 14th 2013
Unit 11 : MY DAILY ACTIVITIES
Lesson 3 / Pages 10, 11
3. Home link:
Learn vocabulary, model sentence.
Do exercises C,D / pages 57, 58 in workbook.
- Prepare unit 12 ( lesson 1 / pages 12,13
 
Gửi ý kiến