Thư mục

Hỗ trợ kĩ thuật

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Dành cho Quảng cáo

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Unit 11: My daily activies

  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Tăng Kim Nhựt (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:17' 12-01-2013
  Dung lượng: 16.6 MB
  Số lượt tải: 391
  Số lượt thích: 0 người
  Tuesday, January 14th 2013
  Unit 11 : MY DAILY ACTIVITIES
  Lesson 3 / Pages 10, 11
  1. Vocabulary :
  - Get up :
  Dậy
  - Have breakfast :
  - Go to school :
  Đi học
  Có dùng điểm tâm
  - Have lunch :
  Ăn trưa
  - Watch TV :
  Xem ti vi
  - Go to bed :
  Đi ngủ
  Tuesday, January 14th 2013
  Unit 11 : MY DAILY ACTIVITIES
  Lesson 3 / Pages 10, 11
  1. Vocabulary :
  - Get up :
  Dậy
  - Have breakfast :
  Có dùng điểm tâm
  - Go to school :
  Đi học
  - Have lunch :
  Ăn trưa
  - Watch TV :
  Xem ti vi
  - Go to bed :
  Đi ngủ
  Tuesday, January 14th 2013
  Unit 11 : MY DAILY ACTIVITIES
  Lesson 3 / Pages 10, 11
  Listen and repeat :
  Linda : What time do you go to school, Peter ?
  Peter : At seven o’clock. What time is it now ?
  Linda: At seven five.
  Peter : Oh, dear. I’m late.
  Tuesday, January 14th 2013
  Unit 11 : MY DAILY ACTIVITIES
  Lesson 3 / Pages 10, 11
  2. Model sentence:
  What time do you go to school ?
  At seven o’clock.
  go to bed
  nine thirty
  Tuesday, January 14th 2013
  Unit 11 : MY DAILY ACTIVITIES
  Lesson 3 / Pages 10, 11
  Look and say:
  get up
  have breakfast
  go to school
  Have lunch
  watch TV
  go to bed
  a
  b
  c
  e
  d
  f
  What time do you ?
  At
  get up
  six fifteen
  Tuesday, January 14th 2013
  Unit 11 : MY DAILY ACTIVITIES
  Lesson 3 / Pages 10, 11
  Tuesday, January 14th 2013
  Unit 11 : MY DAILY ACTIVITIES
  Lesson 3 / Pages 10, 11
  Tuesday, January 14th 2013
  Unit 11 : MY DAILY ACTIVITIES
  Lesson 3 / Pages 10, 11
  Tuesday, January 14th 2013
  Unit 11 : MY DAILY ACTIVITIES
  Lesson 3 / Pages 10, 11
  Tuesday, January 14th 2013
  Unit 11 : MY DAILY ACTIVITIES
  Lesson 3 / Pages 10, 11
  Let’s chant:
  It’s eight. It’s eight.
  Time to go to school.
  Go to school, go to school.

  It’s ten. It’s ten.
  Time to go to bed.
  Go to bed, go to bed.
  Tuesday, January 14th 2013
  Unit 11 : MY DAILY ACTIVITIES
  Lesson 3 / Pages 10, 11
  3. Home link:
  Learn vocabulary, model sentence.
  Do exercises C,D / pages 57, 58 in workbook.
  - Prepare unit 12 ( lesson 1 / pages 12,13
   
  Gửi ý kiến
  print