Bài 86: ôp, ơp


(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Trang Anh (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:33' 18-01-2013
Dung lượng: 29.5 MB
Số lượt tải: 99
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THIỆN
LỚP 1B
Kính chào quý thầy cô !
Học vần: ôp -ơp
Gv: Trần Thị Nguyên Thanh

Thứ bảy ngày 19 tháng 1 năm 2013
Học vần
Kiểm tra bài cũ:
Đọc
con cọp
họp nhóm
múa sạp
đóng góp
giấy nháp
chóp núi
Thứ bảy ngày 19 tháng 1 năm 2013
Học vần
Kiểm tra bài cũ:
Đọc
Chuồn chuồn bay thấp
Mưa ngập bờ ao
Chuồn chuồn bay cao
Mưa rào lại tạnh.
Thứ bảy ngày 19 tháng 1 năm 2013
Học vần
Kiểm tra bài cũ:
ngăn nắp
cải bắp
tập múa
Viết bảng con
Thứ bảy ngày 19 tháng 1 năm 2013
Học vần
ôp
h
hộp sữa
ôp
.
Thứ bảy ngày 19 tháng 1 năm 2013
Học vần
ơp
l
lớp học
ơp
so sánh hai vần:
p
ô
o
ôp - ơp
ôp
h
hộp sữa
ôp
ơp
l
lớp học
ơp
.
Thứ bảy ngày 19 tháng 1 năm 2013
Học vần

Vui chơi giữa tiết
Thứ bảy ngày 19 tháng 1 năm 2013
Học vần
ụp - op
tốp ca
tốp ca
Thứ bảy ngày 19 tháng 1 năm 2013
Học vần
ụp - op
tốp ca
bánh xốp
hợp tác
hợp tác
Thứ bảy ngày 19 tháng 1 năm 2013
Học vần
ụp - op
tốp ca
bánh xốp
hợp tác
lợp nhà
tốp ca hợp tác
bánh xốp lợp nhà
Thứ b?y ngày 19 tháng 1 năm 2013
Học vần

ôp
h
hộp sữa
ôp
ơp
l
lớp học
ơp
.
ôp
ơp
hộp sữa
lớp học
Thứ bảy ngày 19 tháng 01 năm 2013
Học vần:
ôp - ơp
B
Trò chơi
TiỂU HỌC TÂN THIỆN
Kính chúc sức khoẻ các thầy cô giáo
trân trọng cảm ơn