Kế hoạch BDTX 2012 - 2013


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Lan
Ngày gửi: 06h:42' 23-01-2013
Dung lượng: 39.3 KB
Số lượt tải: 373
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD TP NHA TRANG
TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Vĩnh Thọ, ngày 20 tháng 01 năm 2013


KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên THCS
Năm học 2012-2013

Phần 1 : Thông tin cá nhân
- Họ tên giáo viên : Ngô Đình Lân
- Trình độ chuyên môn : Đại học
- Môn đào tạo : Hóa
- Nhiệm vụ được giao : Giáo viên
+ Chính quyền: TTCM
+ Đoàn thể : BTCĐ
Phần 2: Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên
A. Những căn cứ xây dựng kế hoạch:
Căn cứ thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông trung học cơ sở;
Căn cứ kế hoạch số 1813/KH-GD&ĐT ngày 27/12/2012 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, tiểu học, và trung học cơ sở (THCS) năm học 2012 - 2013.
Thực hiện kế hoạch số 06/KH BDTX-LTK ngày 07/1/2013 của trường THCS Lý Thường Kiệt về việc BDTX giáo viên THCS và kế hoạch năm học 2012 – 2013.
Căn cứ vào tình hình thực tế vào chất lượng bộ môn đảm nhận giảng dạy, tôi xây dựng kế hoạch triển khai chương trình bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên THCS năm học 2012 - 2013
B. Đặc điểm tình hình :
1. Thuận lợi:
-Nhà trường và tổ chuyên môn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên trong công tác giảng dạy và các hoạt động tự học, tự bồi dưỡng nhawmg nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn.
- Cơ sở vật chất nhà trường từng bước đầy đủ , đảm bảo cho các hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên.
- Bản thân có ý thức học hỏi, ý thức tự bồi dưỡng chuyên môn, luôn cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ được phân công.
2. Khó khăn:
- Trình độ tin học và anh văn còn hạn chế nên ảnh hưởng đến việc tự học và nghiên cứu thông tin qua mạng internet.
- Một số tiết bị dạy và học bị hỏng không sử dụng được.
- Sân chơi bãi tập còn hạn hẹp nên việc tổ chức các buổi sinh hoạt tập thể toàn trường cho học sinh còn nhiều hạn chế.
C. Nội dung kế hoạch BDTX:
I. Nội dung trọng tâm:
1. Tiếp thu đầy đủ các văn bản của các cấp.
2. Nhận thức đầy đủ, rỏ ràng mục tiêu của việc học tập BDTX:
- Học tập bồi dưỡng thường xuyên là để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của huyện, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
- Giúp phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của bản thân; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường và Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- BDTX phải được thực hiện thường xuyên liên tục và có hiệu quả thiết thực.
3. Thực hiện đầy đủ các nội dung và thời lượng BDTX trong năm học:
-Nội dung 1: đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học, khoảng 30 tiết/năm học/giáo viên (theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT).
-Nội dung 2: đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục tại địa phương trong năm học 2012-2013, khoảng 30 tiết/năm học/giáo viên, bao gồm:
+ Bồi dưỡng chính trị do Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Nha Trang báo cáo vào đầu năm học 2012-2013
+Bồi dưỡng triển khai nhiệm vụ năm học 2012-2013 do Phòng GD-ĐT TP Nha Trang triển khai trong hè 2012 cho tất cả CB-VC.
-Nội dung 3: bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên (khoảng 60 tiết/ năm học).
II. Đăng kí các mô đun theo nội dung 3:
Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng


mô đun
Tên và nội dung
mô đun
Mục tiêu
bồi dưỡng
Thời gian
tự học
(tiết