Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Tuần 21. Đọc thêm: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Dương Trung Thành
  Ngày gửi: 11h:58' 29-01-2013
  Dung lượng: 21.5 MB
  Số lượt tải: 494
  Số lượt thích: 0 người
  Tiết 63:
  HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ CỦA QUỐC GIA
  ( Trích "Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ ba" )
  Thân Nhân Trung
  I. Tiểu dẫn:
  1. Tác giả :
  Thân Nhân Trung ( 1418 - 1499 )
  _ Tự là Hậu Phủ, người làng Yên Ninh ( Bắc Giang )
  _ 1469 đỗ tiến sĩ, nổi tiếng giỏi văn chương, được vua Lê Thánh Tông tin dùng.
  HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ CỦA QUỐC GIA
  Nêu vài nét tiêu biểu về tác giả ?
  2. Tác phẩm:
  a. Van bia
  b. Hồn c?nh ra d?i
  _ Được khắc bia năm 1484.
  _ Giữ vai trò quan trọng như một lời tựa chung cho cả 82 tấm bia tiến sĩ ở Văn Miếu, Hà Nội
  c. B? c?c:
  _ Ph?n 1: T? d?u.chua cho l d?: Vai trị c?a hi?n ti
  _ Ph?n 2: cịn l?i: nghia c?a vi?c kh?c bia  HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ CỦA QUỐC GIA
  Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất niên hiệu Đại Bảo thứ ba ra đời trong hoàn cảnh như thế nào ?
  Đoạn trích được chia làm mấy phần ? Nội dung của từng phần ?

  HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ CỦA QUỐC GIA
  Cổng vào Văn Miếu - Quốc Tử Giám

  HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ CỦA QUỐC GIA
  Gác Khuê Văn - nơi học trò ngồi bình thơ

  HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ CỦA QUỐC GIA
  Giếng đào Thiên Quang Tỉnh - giếng ánh sáng của trời

  HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ CỦA QUỐC GIA
  Nhà bia Văn Miếu

  HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ CỦA QUỐC GIA

  HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ CỦA QUỐC GIA

  HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ CỦA QUỐC GIA
  II. Đọc - hiểu văn bản :
  1. Vai trò của hiền tài đối với quốc gia:
  HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ CỦA QUỐC GIA
  Anh chị hiểu câu "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia" như thế nào ?
  - Ngu?i cĩ ti cao, cĩ d?o d?c l khí ch?t ban d?u lm nn s? s?ng cịn v pht tri?n c?a d?t nu?c
  II. Đọc - hiểu văn bản :
  1. Vai trò của hiền tài đối với quốc gia:  HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ CỦA QUỐC GIA
  Tác giả đã phát triển luận điểm này như thế nào ?
  Đề cao vai trò của hiền tài; nhân tố tạo nên sự hưng vong, thịnh suy của đất nước
  Hiền tài là nguyên khí của quốc gia
  Nguyên khí thịnh
  Thế nước mạnh
  Nguyên khí suy
  Thế nước yếu
  Quốc tộ như đằng lạc
  Nam thiên lý thái bình
  Vô vi cư điện các
  Xứ xứ tức đao binh.
  (Vận nước như dây leo
  Trời nam mở thái bình.
  Vô vi trong chính sách
  Chốn chốn hết đao binh)
  Bài Kệ: Quốc tộ (981). Tác giả Pháp Thuận
  II. Đọc - hiểu văn bản :
  1. Vai trò của hiền tài đối với quốc gia:
  HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ CỦA QUỐC GIA
  Các thánh đế minh vương đã làm gì để khuyến khích hiền tài? Tại sao nói làm thế vẫn chưa đủ ?
  - Các tri?u vua thể hiện sự quý trọng hiền tài, đề cao kẻ sĩ.
  - " D yu m?n.cao nh?t": ngh? thu?t li?t k, tang c?p nh?n m?nh nh?ng quy?n l?i cao quí c?a k? si v s? tr?ng di yu m?n c?a tri?u dình
  - D? cao chua d? vì ch? vang danh ng?n ng?i khơng luu truy?n du?c. Vì v?y c?n cĩ bia d d? danh

  HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ CỦA QUỐC GIA
  Ý nghĩa của việc dựng bia đá đề danh?
  Khuyến khích nhân tài
  Noi gương hiền tài, ngăn ngừa điều ác
  Làm cho đất nước hưng thịnh, bền vững dài lâu
  Ý nghĩa
  II. Đọc hiểu văn bản
  2. Ý nghĩa của việc dựng bia
  II. Đọc - hiểu văn bản:
  3. Bài học lịch sử:
  _ Th?i no thì "Hi?n ti cung l nguyn khí qu?c gia" nn c?n tr?ng d?ng nhn ti
  _ Hi?n ti cĩ m?i quan h? s?ng cịn v?i s? th?nh suy c?a d?t nu?c
  _ Th?m nhu?n quan di?m c?a Nh nu?c ta: gio d?c l qu?c sch v chính sch tr?ng d?ng hi?n ti
  HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ CỦA QUỐC GIA
  Theo anh (chị), bài học lịch sử rút ra từ việc khắc bia tiến sĩ là gì?
  III. Tổng kết
  HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ CỦA QUỐC GIA
  Nội dung: Khẳng định tầm quan trọng của hiền tài;
  ý nghĩa của việc khắc văn bia và rút ra những bài học
  lịch sử quí báu
  2. Nghệ thuật: Kết cấu chặt chẽ, khúc chiết, giàu sức
  thuyết phục

  HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ CỦA QUỐC GIA
  Vai trò quan trọng của hiền tài
  Khuyến khích hiền tài
  Việc đã làm
  Việc tiếp tục làm
  ( khắc bia tiến sĩ)
  Ý nghĩa, tác dụng của
  việc khắc bia tiến sĩ.
  HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ CỦA QUỐC GIA
  IV. LUYỆN TẬP
  Câu 1:

  Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ 3
  (1442) Được xem là bài quan trọng nhất trong số 82 bài văn bia
  ở Văn Miếu chủ yếu vì:

  Đây là bài văn bia hay nhất trong 82 bài văn bia
  Đây là bài văn bia viết công phu nhất trong 82 bài văn bia
  Đây là bài có ý nghĩa như lời tựa chung cho 82 bài văn bia
  Đây là bài được nhiều người biết đến nhất
  C
  Câu 2:
  Trong một đoạn trích ngắn việc tác giả hai lần nhấn mạnh:
  “Quý biết thế nào là cùng chuộng kẻ sĩ không” và “triều đình
  mừng được người tài, không có việc gì không làm đến mức cao nhất”
  đã có tác dụng gì?

  Thể hiện sự ưu đãi, quí trọng đặc biệt của xã hội với hiền tài
  Thể hiện quan niệm xem hiền tài là nguyên khí quốc gia
  Thể hiện thái độ chăm lo, trọng đãi của triều đình với kẻ sĩ
  Cả A, B và C
  D
  HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ CỦA QUỐC GIA
  Câu 3:
  “Ví thử hồi đó mắt thấy thì lòng thiện tràn đầy, ý xấu bị ngăn chặn,
  đâu còn dám nảy sinh như vậy được? Thế thì việc dựng tấm bia đá này
  lợi ích rất nhiều: kẻ ác lấy đó làm răn, người thiện theo đó mà gắng, dẫn
  việc dĩ vãng, chỉ lối tương lai, vừa để rèn rũa danh tiếng cho sĩ phu, vừa
  để củng cố mệnh mạch cho đất nước.” Đoạn văn trên tập trung nói về
  tác dụng, ý nghĩa gì của bia tiến sĩ?

  Răn đe kẻ ác, khuyến dụ điều thiện
  Ôn chuyện quá khứ, định hướng tương lai
  Rèn rũa danh tiếng cho sĩ phu, củng cố mệnh mạch đất nước
  Cả A, B và C
  D
  HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ CỦA QUỐC GIA
  Câu hỏi thảo luận:
  Câu nói “ Hiền tài là nguyên khí quốc gia” ra đời 1484, theo em đến nay có còn ý nghĩa không? Theo bạn Đảng và Nhà nước ta nên có chính sách như thế nào để phát huy năng lực của những người hiền tài?
  No_avatarf

  Mỉm cười

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓