Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 38. Kinh tế Bắc Mĩ

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: dia7
Người gửi: Hoàng Thị Yến
Ngày gửi: 08h:50' 04-02-2013
Dung lượng: 799.0 KB
Số lượt tải: 171
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra bài cũ

Trình bày sự thay đổi trong phân bố dân cư của Bắc Mĩ.
Bài 38: KINH TẾ BẮC MĨ

Kinh tế Bắc Mĩ
Công nghiệp
Nông nghiệp
Dịch vụ
Một số hình ảnh kinh tế Bắc Mĩ
Thu hoạch cà chua
Thu hoach bông
Thu hoach lúa mì
Chăn nuôi lợn
1.Nền nông nghiệp tiên tiến
a/ Đặc điểm

Bài 38: KINH TẾ BẮC MĨ

Năm 2003 tỉ lệ lao động Việt Nam trong nông nghiệp là 59,6%
Tỉ lệ lao động các nước Bắc Mĩ( năm 2001)
Em có nhận xét gì về tỉ lệ lao động ở các nước
Bắc Mĩ?
Tỉ lệ lao động rất ít chứng tỏ trình độ của
Hoa Kì và Ca-na-đa như thế nào?
1.Nền nông nghiệp tiên tiến
a/ Đặc điểm

Bài 38: KINH TẾ BẮC MĨ

Lương thực có hạt của các nước Bắc Mĩ (năm 2001)
1,43
1,14
0,3
Việt Nam năm 2002 sản lượng lúa bình quân là 0,43 tấn/ người
Vậy quốc gia nào ở Bắc Mĩ có khả năng
xuất khẩu lương thực, quốc gia nào đảm bảo được
lương thực trong nước
1.Nền nông nghiệp tiên tiến
a/ Đặc điểm

Bài 38: KINH TẾ BẮC MĨ

Em có nhận xét gì về số lượng bò, lợn các nước
Bắc Mĩ ?
Nền nông nghiệp có tỉ lệ lao động rất thấp, nhưng
sản xuất ra khối lượng nông sản rất lớn
- Vậy đặc điểm cơ bản nông nghiệp Bắc Mĩ
là gì ?
Nền nông nghiệp tiên tiến, hiệu quả cao
1.Nền nông nghiệp tiên tiến
a/ Đặc điểm

Bài 38: KINH TẾ BẮC MĨ

1.Nền nông nghiệp tiên tiến
a/ Đặc điểm

Bài 38: KINH TẾ BẮC MĨ

Đặc điểm cơ bản nông nghiệp Bắc Mĩ ?
Nông nghiệp tiến tiến, hiệu quả cao
1.Nền nông nghiệp tiên tiến
a/Đặc điểm:

Bài 38: KINH TẾ BẮC MĨ

Nông nghiệp tiến tiến, hiệu
quả cao
b/ Các điều kiện thuận lợi
Hoạt động nhóm
Dựa kiến thức đã học bài 36 Thiên nhiên Bắc Mĩ.hãy cho biết Bắc Mĩ có những điều kiện tự nhiên nào thuận lợi cho phát triển nông nghiệp? Hãy hoàn thành sơ đồ sau:
Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển
nông nghiệp ở Bắc Mĩ
Địa hình :

…………….
……………
……………
Khí hậu:
………………
…………….
……….
………….
…………
Sông, hồ :
…………
…………..
………
Đồng băng trung tâm rộng lớn
Nhiều kiểu khí hậu
lớn,cung
cấp nước,
phù sa
màu mỡ
* Tự nhiên: Có nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi
1.Nền nông nghiệp tiên tiến
a/Đặc điểm:

Bài 38: KINH TẾ BẮC MĨ

b/ Các điều kiện thuận lợi
* Tự nhiên: Có nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi
* Kinh tế xã hội :
Học sinh thảo luận theo bàn : Dựa vào thông tin trong SGK kết hợp suy nghĩ, em hãy hoàn thành bảng sau để thấy Bắc Mĩ có trình độ khoa học –kĩ thuật như thế nào trong sản xuất nông nghiệp
Hỗ trợ đắc lực cho việc tăng năng xuất
Ứng dụng mạnh mẽ
Đứng đầu thề giới
Nhiều
Thu hoạch cà chua
Thu hoạch lúa mì
1.Nền nông nghiệp tiên tiến
a/Đặc điểm:

Bài 38: KINH TẾ BẮC MĨ

b/ Các điều kiện thuận lợi
* Tự nhiên: Có nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi
* Kinh tế -xã hội :
- Áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật
Điều kiện kinh tế-xã hội nào
thúc đẩy nông nghiệp Bắc Mĩ
phát triển ?
1.Nền nông nghiệp tiên tiến
a/Đặc điểm:

Bài 38: KINH TẾ BẮC MĨ

b/ Các điều kiện thuận lợi
* Tự nhiên: Có nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi
* Kinh tế xã hội :
- Áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật
c. Những hạn chế
1.Nền nông nghiệp tiên tiến
a/Đặc điểm:

Bài 38: KINH TẾ BẮC MĨ

b/ Các điều kiện thuận lợi
* Tự nhiên:
* Kinh tế xã hội :
c/ Những hạn chế :
Tìm hiểu thông tin trong SGK và suy nghĩ . Hãy hoàn thành sơ đồ sau :
Đầu tư
cho nông
nghiệp

Bắc Mĩ
Giá
thành
sản
phấm
nông
nghiệp
Sản phẩm
nông nghiệp
của
Bắc Mĩ
trên
thị trường
thế giới

Cao

Lớn


Bị cạnh tranh mạnh
Bắc Mĩ sử dụng lượng phân hóa học
và thuốc trừ sâu nhiều ảnh hưởng gì
tới môi trường ?
1.Nền nông nghiệp tiên tiến
a/Đặc điểm:

Bài 38: KINH TẾ BẮC MĨ

b/ Các điều kiện thuận lợi
* Tự nhiên:
* Kinh tế xã hội :
c/ Những hạn chế :

Nêu những hạn chế nông nghiệp Bắc Mĩ ?
Nông sản bị cạnh tranh trên thị trường, môi trường bị ô nhiễm do dư thừa phân hóa học thuốc trừ sâu
d/ Sự phân bố sản xuất nông nghiệp
1.Nền nông nghiệp tiên tiến
a/Đặc điểm:

Bài 38: KINH TẾ BẮC MĨ

b/ Các điều kiện thuận lợi
* Tự nhiên:
* Kinh tế xã hội :
c/ Những hạn chế :

Nông sản bị cạnh tranh trên thị trường, môi trường bị ô nhiễm do dư thừa phân hóa học thuốc trừ sâu
d/ Sự phân bố sản xuất nông nghiệp

1.Nền nông nghiệp tiên tiến
a/ Đặc điểm

Bài 38: KINH TẾ BẮC MĨ

b/Các điều kiện
*Điều kiện tự nhiên :* Điều kiện kinh tế- xã hội :

c/ Hạn chế
d/ Phân bố sản xuất
Cây trồng, vật nuôi có sự phân hóa từ Bắc xuống Nam,từ Tây sang Đông
Vậy nông nghiệp Bắc Mĩ
có sự phân hóa như
thế nào ?

Tại sao lại có sự
phân hóa như vậy?
Củng cố
Bắc Mĩ bao gồm ba nước Hoa Kì, Ca-na-đa và ...
Tuy sử dụng lao động trong nông nghiệp …………, nhưng lại tạo ra khối lượng hàng hóa …………Có nền sản suất nông nghiệp hàng hóa với quy mô lớn. Mức độ phát triển mạnh mẽ, đạt trình độ…………. ...........................Hai nước ……………………….chiếm vị trí hàng đầu thế giới trong sản xuất nông nghiệp
Mê –hi-cô
Ít
Cao
Cao
Hoa Kì và Ca-na-đa
Củng cố
Nền công nghiệp tiên tiến, hiệu quả cao
Điều kiện tự nhiên
Điều kiện kinh tế xã hội
Khí hậu :
……….
…….
…….
Áp dụng……
……………..
…………..
Dựa vào kiến thức đã học,em hãy hoàn thành sơ đồ trên để thể hiện các nhân tố tác động tích cực đến sự phát triển nông nghiệp Bắc Mĩ
Địa hình :
……………..
………..
…….
Hình thức:
………..
…….

……
Đồng bằng
trung tâm
rộng lớn
Sông, hồ
………
……
……
Lớn cung cấp nước, phù sa
Nhiều kiểu khí hậu
Tiến bộ khoa học-kĩ thuật
Tổ chức sản xuất hiện đại
Hướng dẫn về nhà
Học sinh về nhà học và làm bài tập trong sách giáo khoa, tập bản đồ
Chuẩn bị trước bài 39. Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo). Tìm hiểu kĩ H39.1, H39.2, H39.3? Quan sát lược đồ khí hậu và lược đồ nông nghiệp Bắc Mĩ hãy Tìm cây trồng vật nuôi phù hợp với từng kiểu khí hậu?
Khí h?u
Cy tr?ng, v?t nuơi
Hn d?i
Cận nhiệt đới
Nhiệt đới
Ôn đới
Không có
Lúa mì, ngô, đậu tương, bò sữa, lợn.
Bông, mía, cây ăn quả
Ngô, dừa, cà phê.
Khí haäu Baéc Mó
Nông nghiệp Bắc Mĩ.
 
Gửi ý kiến