Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 44. Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đỗ Hoa Huệ
  Ngày gửi: 20h:51' 04-02-2013
  Dung lượng: 7.9 MB
  Số lượt tải: 337
  Số lượt thích: 1 người (cao duy quoc)
  CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ MÔN SINH HỌC 9
  Nhiệt liệt chào mừng
  KiỂM TRA BÀI CŨ
  ? Th? nào là nhân tố sinh thái? Cho biết các nhóm nhân tố sinh thái?
  ĐÁP ÁN:
  -Nhân tố sinh thái là những yếu tố của môi trường tác động
  tới sinh vật.
  -Có hai nhóm nhân tố sinh thái:
  + Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh.
  + Nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh:
  * Nhân tố sinh thái con người.
  * Nhân tố sinh thái các sinh vật khác.
  I/ QUAN HỆ CÙNG LOÀI:
  Tiết 45: ẢNH HƯỞNG LẪN NHAU GIỮA CÁC SINH VẬT
  I/ QUAN HỆ CÙNG LOÀI:
  Tiết 45: ẢNH HƯỞNG LẪN NHAU GIỮA CÁC SINH VẬT
  Rừng cây thông nhựa
  Cây bạch đàn sống một mình
  Đàn trâu rừng
  -Khi có gió bão thực vật sống thành nhóm có lợi gì so
  với sống riêng rẽ ?
  I/ QUAN HỆ CÙNG LOÀI:
  Tiết 45: ẢNH HƯỞNG LẪN NHAU GIỮA CÁC SINH VẬT
  Đàn trâu rừng
  -Trong tự nhiên động vật sống thành bầy có lợi gì?
  I/ QUAN HỆ CÙNG LOÀI:
  Tiết 45: ẢNH HƯỞNG LẪN NHAU GIỮA CÁC SINH VẬT
  Rừng cây thông nhựa
  Cây bạch đàn sống một mình
  Đàn trâu rừng
  -Trong tự nhiên các sinh vật cùng loài có mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau ( về thức ăn, nơi ở, sinh sản...) đảm bảo sự sinh tồn của loài .
  I/ QUAN HỆ CÙNG LOÀI:
  Tiết 45: ẢNH HƯỞNG LẪN NHAU GIỮA CÁC SINH VẬT
  Môi trường trở nên khắc nghiệt
  Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:
  -Hiện tượng cá thể tách ra khỏi nhóm làm tăng khả năng cạnh tranh giữa các cá thể
  Hiện tượng cá thể tách ra khỏi nhóm làm cho nguồn thức ăn cạn kiệt nhanh chóng.
  Hiện tượng cá thể tách ra khỏi nhóm làm giảm nhẹ cạnh tranh giữa các cá thể hạn chế sự cạn kiệt nguồn thức ăn.
  I/ QUAN HỆ CÙNG LOÀI:
  Tiết 45: ẢNH HƯỞNG LẪN NHAU GIỮA CÁC SINH VẬT
  Môi trường trở nên khắc nghiệt
  -Khi môi trường trở nên khắc nghiệt thiếu ( về thức ăn, nơi ở, sinh sản...) các sinh vật cùng loài cạnh tranh gay gắt.
  Phim cạnh tranh cùng loài
  I/ QUAN HỆ CÙNG LOÀI:
  Tiết 45: ẢNH HƯỞNG LẪN NHAU GIỮA CÁC SINH VẬT
  Hỗ trợ
  Cạnh tranh
  I/ QUAN HỆ CÙNG LOÀI:
  II/ QUAN HỆ KHÁC LOÀI
  Tiết 45: ẢNH HƯỞNG LẪN NHAU GIỮA CÁC SINH VẬT
  Có hai mối quan hệ: hỗ trợ và đối địch
  Trong các ví dụ sgk trang 132,133 đâu là quan hệ hỗ trợ đâu là quan hệ đối địch?
  I/ QUAN HỆ CÙNG LOÀI:
  II/ QUAN HỆ KHÁC LOÀI
  Tiết 45: ẢNH HƯỞNG LẪN NHAU GIỮA CÁC SINH VẬT
  Đâu là quan hệ hỗ trợ
  Quan hệ hỗ trợ
  I/ QUAN HỆ CÙNG LOÀI:
  II/ QUAN HỆ KHÁC LOÀI
  Tiết 45: ẢNH HƯỞNG LẪN NHAU GIỮA CÁC SINH VẬT
  Quan hệ đối địch
  Đâu là quan hệ đối địch
  I/ QUAN HỆ CÙNG LOÀI:
  II/ QUAN HỆ KHÁC LOÀI
  Tiết 45: ẢNH HƯỞNG LẪN NHAU GIỮA CÁC SINH VẬT
  *Hỗ trợ:
  Là mối quan hệ hợp tác cả hai cùng có lợi (cộng sinh)hoặc 1 bên có lợi còn 1 bên không có lợi cũng không có hại (hội sinh)
  (cộng sinh)
  (hội sinh)
  I/ QUAN HỆ CÙNG LOÀI:
  II/ QUAN HỆ KHÁC LOÀI
  Tiết 45: ẢNH HƯỞNG LẪN NHAU GIỮA CÁC SINH VẬT
  *Đối địch:
  Là sự cạnh tranh,kí sinh bán kí sinh và sinh vật ăn sinh vật .
  (cạnh tranh)
  ( (kí sinh bán kí sinh)
  (sinh vật ăn sinh vật ).
  I/ QUAN HỆ CÙNG LOÀI:
  II/ QUAN HỆ KHÁC LOÀI
  Tiết 45: ẢNH HƯỞNG LẪN NHAU GIỮA CÁC SINH VẬT
  Điểm khác nhau giữa quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối địch của sinh vật khác loài là gì?
  (cua và hai quy).
  Phim gâu bắt cá hồi
  Tiết 45: ẢNH HƯỞNG LẪN NHAU GIỮA CÁC SINH VẬT
  - Trong tự nhiên,thường không có sinh vật nào sống tách biệt với các sinh vật khác.Thông qua các mối quan hệ…………………
  và ………………,các sinh vật luôn hỗ trợ hoặc cạnh tranh nhau.
  Các sinh vật cùng loài hỗ trợ lẫn nhau trong các nhóm cá thể.Tuy nhiên khi gặp điều kiện bất lợi các cá thể cùng loài …………….dẫn tới một số cá thể sống tách ra khỏi nhóm.
  Trong mối quan hệ khác loài,các sinh vật hoặc…………….
  hoặc……………với nhau.Quan hệ hỗ trợ là mối quan hệ có lợi(hoặc ít nhất không có hại)cho tất cả các sinh vật.Trong quan hệ đối địch,một bên sinh vật được lợi còn bên kia bị hại hoặc cả hai bên cùng bị hại.
  cùng loài
  khác loài
  Đối địch
  hỗ trợ
  cạnh tranh
  Dùng các từ cho trước hoàn thành thông tin sau:
  Hỗ trợ
  Đỗi địch
  Hỗ trợ
  Cạnh tranh
  (cạnh tranh)
  ( (kí sinh bán kí sinh)
  (sinh vật ăn sinh vật ).
  (cộng sinh)
  (hội sinh)
  ẢNH HƯỞNG LẪN NHAU GIỮA CÁC SINH VẬT
  QUAN HỆ KHÁC LOÀI
  QUAN HỆ CÙNG LOÀI
  *HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
  Học bài .
  Trả lời câu 3, 4 / sgk / trang 134.
  Đọc mục "Em có biết" .
  Xem trước bài 45 (k? bảng 45.1, 45.2 v 45.3 vo v? bi t?p, k?t h?p suu t?m m?u v?t d? p).
  KÍNH CHÚC SỨC KHỎE
  QUÝ THẦY, QUÝ CÔ
  VÀ CÁC EM HỌC SINH
   
  Gửi ý kiến