Tiết 72 : Rút gọn phân số


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hong Van Quan
Ngày gửi: 10h:50' 18-02-2013
Dung lượng: 1'009.5 KB
Số lượt tải: 270
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS BÌNH TH?NH
TỐN 6
Hồng Văn Quan
Kính chào quý thầy, cô về dự giờ
Phòng GD&ĐT Trảng Bàng
Kiểm tra bài cũ
Phát biểu tính chất cơ bản của phân số ? Viết dạng tổng quát.
Điền số thích hợp vào ô trống :
: 2
: 2
14
21
với m  Z và m ≠ 0
với n  ƯC(a, b)

Tiết 72.
Rút gọn phân số.
1/ Cách rút gọn phân số:
Ví dụ 1: xét phân số
* Ví dụ 1: xét phân số
: 2
: 2
: 7
: 7
= ?
Ví dụ 2 : Rút gọn phân số
4 là ước chung của – 4 và 8
Vậy để rút gọn phân số ta làm như thế nào ?
Tiết 72.
Rút gọn phân số.
1/ Cách rút gọn phân số:
Ví dụ 1: Xét phân số
Ví dụ 2:
Rút gọn phân số
Tiết 72.
Rút gọn phân số.
1/ Cách rút gọn phân số:
* Quy tắc: SGK – Trang 13.
Muốn rút gọn một phân số ta chia cả tử và mẫu của phân số cho ước chung (khác 1 và -1) của chúng.
Bài tập ?1. Rút gọn các phân số sau:
Ví dụ 1:
*Quy tắc:
5 là ước chung của -5 và 10.
Ví dụ 2:
1/ Cách rút gọn phân số:
2/Thế nào là phân số tối giản?
Tiết 72.
Rút gọn phân số.
Các phân số không rút gọn được nữa vì tử và mẫu không có ước chung khác 1 và – 1. Các phân số này gọi là phân số tối giản
Vậy thế nào là phân số tối giản ?
Định nghĩa: Phân số tối giản (hay phân số không rút gọn được nữa) là phân số mà tử và mẫu chỉ có ước chung là 1 và - 1
Định nghĩa: SGK–Trang 14
* Rút gọn phân số:
* Quy tắc: SGK – Trang 13.
?2/ Tìm các phân số tối giản trong các phân số sau:
Giải:
;
Các phân số tối giản là:
* Nhận xét :
: 14
: 14
Muốn rút gọn chỉ một lần phân số thành phân số tối giản ta chỉ cần chia cả tử và mẫu của phân số cho ƯCLN của chúng.
Ví dụ :
Vậy làm thế nào để chỉ rút gọn phân số một lần ta được phân số tối giản ?
1/Cách rút gọn phân số:
2/Thế nào là phân số tối giản?
Tiết 72.
Rút gọn phân số.
Định nghĩa: Học sgk/14
* Chú ý : học sgk/14
Nhận xét: học sgk/14
 Muốn rút gọn một phân số thành phân số tối giản ta chỉ cần chia cả tử và mẫu của phân số cho ƯCLN của chúng.
 Khi rút gọn một phân số, ta thường
rút gọn phân số đó đến tối giản.
Bài tập 15 trang 15 sgk : Rút gọn các phân số sau :
Giải
Hướng dẫn về nhà:
Học bài theo sgk : Qui tắc rút gọn phân số; định nghĩa phân số tối giản; nhận xét; chú ý.
Làm các bài tập 1622 sgk/15;16.
Chuẩn bị bài tập cho phần luyện tập.
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
QUÍ THẦY CÔ ĐÃ VỀ DỰ TIẾT HỌC NÀY