MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  6 khách và 0 thành viên

  Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

  Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 45. Axit axetic

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Bùi Trường Long (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:30' 20-02-2013
  Dung lượng: 3.2 MB
  Số lượt tải: 263
  Số lượt thích: 0 người
  Trnh băy tnh ch?t ha h?c c?a ru?u etylic.
  Vi?t phuong trnh ha h?c minh h?a.
  KI?M TRA BĂI CU
  Tnh ch?t ha h?c c?a ru?u etylic:
  KI?M TRA BĂI CU
  + Tâc d?ng v?i oxi:
  + Tâc d?ng v?i Natri:
  + Tâc d?ng v?i axit axetic:
  axit axetic
  A. AXIT AXETIC:
  Băi 45: AXIT AXETIC.
  M?I LIÍN H? GI?A ETILEN, RU?U ETYLIC VĂ AXIT AXETIC
  I. Tnh ch?t v?t l:
  II. C?u t?o phđn t?:
  III. Tnh ch?t ha h?c
  Ti?t 1
  B. M?I LIÍN H? GI?A ETILEN, RU?U ETYLIC VĂ AXIT AXETIC:
  IV. ?ng d?ng:
  V. Di?u ch?:
  Ti?t 2
  I. TNH CH?T V?T L:
  A. AXIT AXETIC
  - CTPT : C2H4O2
  - PTK : 60
  (SGK trang 140)
  A. AXIT AXETIC
  - CTPT : C2H4O2
  - PTK : 60
  II. C?U T?O PHĐN T?:
  MHPT d?ng r?ng MHPT d?ng d?c
  A. AXIT AXETIC
  - CTPT : C2H4O2
  - PTK : 60
  II. C?U T?O PHĐN T?:
  MHPT d?ng r?ng
  - Axit axetic c CTCT:
  III. TNH CH?T HA H?C:
  2CH3COOH(dd) + Zn(r)
  1. Axit axetic c tnh ch?t c?a axit khng ?
  - Axit axetic lă m?t axit h?u co c tnh ch?t c?a 1 axit.
  Tuy nhiín axit axetic lă m?t axit y?u.
  (CH3COO)2Zn(dd) + H2(k)
  2CH3COOH(dd) + CuO(r)
  (CH3COO)2Cu(dd) + H2O(l)
  CH3COOH(dd) + NaOH(dd)
  CH3COONa(dd) + H2O(l)
  2CH3COOH(dd) + Na2CO3(dd)
  2CH3COONa(dd) + H2O(l)
  K?m axetat.
  D?ng (II) axetat.
  Natri axetat.
  A. AXIT AXETIC
  - CTPT : C2H4O2
  - PTK : 60
  III. TNH CH?T HA H?C:
  - Axit axetic tâc d?ng v?i ru?u etylic t?o ra etyl axetat.
  - S?n ph?m c?a pu gi?a axit vă ru?u g?i lă este. V v?y, pu gi?a axit vă ru?u cn du?c g?i lă pu este ha.
  1. Axit axetic c tnh ch?t c?a axit khng ?
  2. Axit axetic c tâc d?ng v?i ru?u etylic khng ?
  Etyl axetat.
  A. AXIT AXETIC
  - CTPT : C2H4O2
  - PTK : 60
  Băi 1: Trong câc ch?t sau, ch?t năo c tnh axit. Gi?i thch.
  Củng cố
  Axit axetic c tnh axit v trong phđn t?:
  a) C 2 nguyín t? oxi.
  b) C nhm - OH.
  Dng r?i
  Sai r?i
  Sai r?i
  Sai r?i
  Hêy ch?n cđu dng nh?t trong câc cđu sau:
  Băi 2: Trong câc ch?t sau:
  a) C2H5OH
  b) CH3COOH
  c) CH3CH2CH2 - OH
  Ch?t năo tâc d?ng du?c v?i Na ? NaOH ? CaO ? Vi?t phuong trnh ha h?c x?y ra.
  Ti?n hănh th nghi?m: m?i nhm lăm 5 th nghi?m sau:
  Nhỏ một
  giọt CH3COOH
  vào mẩu giấy
  quỳ tím
  Nhỏ một giọt
  phenolphtalein
  vào ống nghiệm
  đựng dung dịch
  NaOH. Sau đó
  nhỏ từ từ 5 giọt
  CH3COOH vào
  ống nghiệm
  Nhỏ vài
  giọt CH3COOH
  vào ống nghiệm
  có sẵn bột CuO
  Nhỏ 5
  giọt CH3COOH
  vào ống nghiệm
  có sẵn một
  mẩu Zn.
  Nhỏ 5
  giọt CH3COOH
  vào ống nghiệm
  có sẵn CaCO3
  Gi?y qu? tm
  chuy?n sang
  mău d? nh?t
  Mău h?ng nh?t
  d?n, t?o thănh
  dung d?ch khng
  mău
  B?t CuO tan d?n
  t?o thănh dung
  d?ch mău xanh
  Xung quanh b?
  m?t viín Zn c
  b?t kh thoât ra
  C kh thoât ra
  TN1:
  D?i mău ch?t ch? th?
  Hi?n tu?ng:
  TN2:
  Tâc d?ng v?i bazo
  TN3:
  Tâc d?ng v?i
  Oxit Bazo
  TN4:
  Tâc d?ng v?i Kim lo?i
  TN5:
  Tâc d?ng v?i Mu?i
  Cách viết phương trình phản ứng
  CH3COO – là gốc axetat có hóa trị I
  Chú ý : Gốc CH3COO - được viết phía trước CTHH.
  Ví dụ : CH3COONa , (CH3COO)2Mg
  +
  +
  Kim lo?i Mu?i + Hidro
  Bazo Mu?i + Nu?c
  Oxit bazo Mu?i + Nu?c
  Tnh ch?t ha h?c c?a axit:
  Sự giống và khác nhau của CTCT giữa
  Axit axetic
  Rượu etylic
  Giống nhau : Giữa 2 CTCT đều có nhóm -OH
  Khác nhau :
  - Trong phân tử axit có 1 liên kết đôi giữa O liên kết trực tiếp với C còn rượu thì không.
  I. TNH CH?T V?T L:
  (SGK trang 140)
  II. C?U T?O PHĐN T?:
  MHPT d?ng r?ng
  - Axit axetic c CTCT:
  Nh?n xĩt: Trong phđn t? axit, nhm
  A. AXIT AXETIC
  - CTPT : C2H4O2
  - PTK : 60
   
  Gửi ý kiến