Luyen tap: Gioi han ham so


(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Toan
Ngày gửi: 20h:58' 01-03-2013
Dung lượng: 450.0 KB
Số lượt tải: 100
Số lượt thích: 0 người
Đại số 11
luyện tập: giới hạn hàm số
Giáo viên: Trần Thị Toan
Nhiệt liệt chào mừng
thầy cô và các em
đến với tiết học hôm nay
Luyện tập: giới hạn hàm số
Kiểm tra
bài cũ
Câu hỏi: 1)Nêu một số dạng vô định của giới hạn hàm số
2) Cho
Điền kết quả giới hạn vào bảng sau
0
Luyện tập: giới hạn hàm số
Nội dung bài mới
Bài 1: Tính các giới hạn sau:
Hướng dẫn giải
Em có nhận xét gì về 4 ý tính giới hạn ở bài 1?

Luyện tập: giới hạn hàm số
Bài 2: a) Tính giới hạn của hàm số sau tại x0 = 1:
Hướng dẫn giải
b) Tìm m để hàm số sau có giới hạn tại x0=1
a) Để hàm số tồn tại giới hạn tại x0=1 ta xét
b) Xét giới hạn:
Để hàm số có giới hạn tại x0 =1 thì
Vậy với m= 2 thì hàm số có giới hạn tại x0 = 1
Bài 3: Tính giới hạn sau:
Luyện tập: giới hạn hàm
Hướng dẫn giải
Câu hỏi trắc nghiệm
Chọn đáp án đúng
Luyện tập: giới hạn hàm số
B
D
A
A
C
Hướng dẫn giải
Bài tập về nhà
Tính các giới hạn sau:
Luyện tập: giới hạn hàm số

Luyện tập
GiƠí hạn hàm sốXin chân thành
Cảm ơn thầy cô và các em
Người thực hiện:
Trần Thị Toan
Bài học kết thúc