đường tròn nội tiếp, đường tròn ngoại tiếp


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Lan
Ngày gửi: 08h:15' 08-03-2013
Dung lượng: 131.0 KB
Số lượt tải: 108
Số lượt thích: 0 người
Tuần 27 Tiết 50. Đường tròn ngoại tiếp
Đường tròn nội tiếp

Mục tiêu
HS hiểu được định nghĩa, khái niệm, tính chất của đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp một đa giác.
Biết bất kì đa giác đều nào cũng có một và chỉ một đường tròn ngoại tiếp, có một và chỉ một đường tròn nội tiếp.
Biết vẽ tâm của đa giác đều ( chính là tâm chung của đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp ), từ đó vẽ được đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp của một đa giác đều cho trước.
Tính được cạnh a theo R và ngược lại R theo a của tam giác đều, hình vuông, lục giác đều.
Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
GV : - Máy chiếu, bảng phụ, SGK
- Thước thẳng, compa, ê ke, phấn màu
HS: - Thước thẳng, compa, ê ke, SGK
Bài mới
Ổn định tổ chức lớp (1 phút):
Sĩ số:……..HS Vắng:…….HS Lí do:………………
Kiểm tra bài cũ (5 phút):
Điền từ thích hợp vào chỗ (... )
Đường tròn ngoại tiếp tam giác là đường tròn ……………………….

ĐÁP ÁN: đi qua 3 đỉnh của tam giác.

Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác cách đều ……………….. và là giao điểm ……………………. của tam giác.

ĐÁP ÁN: ba đỉnh của tam giác và các đường trung trực của các cạnh

Đường tròn nội tiếp tam giác là đường tròn ………………………….

ĐÁP ÁN: tiếp xúc với 3 cạnh của tam giác

Tâm đường tròn nội tiếp tam giác cách đều ……………..và là giao điểm ………………………….của tam giác

ĐÁP ÁN: ba cạnh của tam giác và các tia phân giác các góc trong
GV: Với tam giác như thế nào thì ta có đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp tam giác đó có trọng tâm trùng nhau? Vì sao?

Có 1 và chỉ 1 đường tròn ngoại tiếp
Tam giác đều Có 1 và chỉ 1 đường tròn nội tiếp

Và 2 đường tròn này đồng tâm
Giới thiệu bài mới:
Giới thiệu bài mới: Tam giác là 1 đa giác 3 cạnh. Với bất kì đa giác 2 cạnh nào cũng có 1 đường tròn ngoại tiếp và 1 đường tròn nội tiếp. Còn với đa giác lớn hơn 3 cạnh thì sao? Hôm nay cô cùng các em đi tìm hiểu thông qua
“ Tiết 50: Đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp”.


Hoạt động của GV và HS
Nội dung

1. Định nghĩa (37 phút)

GV: Đặt vấn đề.
Ta đã biết với bất kì tam giác nào cũng có một đường tròn ngoại tiếp và một đường tròn nội tiếp. Còn với đa giác thì sao?
- GV dùng máy chiếu đưa ra bài tập sau: Quan sát hình 49/SGK/T90 lên màn hình và giới thiệu như SGK
b) Giải thích vì sao r =  ?
- Em cho biết quan hệ của (O ; R) và (O ; r) với hình vuông ABCD ?
- OI có quan hệ gì với tam giác ABC ?
- GV dùng máy chiếu đưa ra nhận xét:
- Vậy thế nào là đường tròn ngoại tiếp hình vuông?

- Thế nào là đường tròn nội tiếp hình vuông?
- Ta cũng cũng đã học đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp tam giác.
- Mở rộng khái niệm trên, thế nào là đường tròn ngoại tiếp đa giác? thế nào là đường tròn nội tiếp đa giác?

- Yêu cầu HS đứng tại chỗ trả lời
- GV dùng máy chiếu minh họa điều HS vừa nói.
*) Bài tập 2: Trong các hình sau, đường tròn nào ngoại tiếp được đa giác, đường tròn nào nội tiếp được đa giác?

Hình1 Hình2 Hình3Hình4 Hình 5

*) Định nghĩa: (SGK/91)
*) Bài tập 1: Hãy giải thích tại sao r = .
Bài làm:
Xét ( vuông OIA có :

( r = R. sin450 = .

OI là đường trung bình của tam giác ABC. Vì OI =  nên r = 
*) Nhận xét: Nếu cạnh hình vuông là a thì a = R
- Đường tròn ngoại tiếp hình vuông là đường tròn đi qua 4 đỉnh của hình vuông


- Đường tròn nội tiếp hình vuông là đường tròn tiếp xúc với 4 cạnh của hinh vuông
- Đường tròn ngoại tiếp đa giác là đường tròn đi qua tất cả các đỉnh của đa giác.

- Đường tròn nội tiếp đa giác là đường tròn nội tiếp tiếp xúc với tất cả các cạnh của đa giác

- HS đọc kĩ định nghĩa